KAPCSOLAT
  • Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége
  • Telefon: +36-1-268-0236
  • Email: magyosz@t-online.hu

Jakabné dr. Zubály Anna

elnök

Jakabné dr. Zubály Anna

1980-ban a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán (ma Nyíregyházi Egyetem) magyar-gyors- és gépírás tanárszakán szereztem főiskolai, majd a Kossuth Lajos Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalomból egyetemi diplomát. Tíz évvel később az ELTE Magyar Nyelvtudományi Intézetében doktoráltam. Disszertációm témája: a magyar nyelv és a gyorsírás kapcsolata. Tanítottam gimnáziumban, rövid ideig szakiskolában és szakközépiskolában, pályafutásom nagyobb része azonban a tanárképzéshez, tanártovábbképzéshez és a főiskolán folyó felsőfokú szakképzéshez kötődik.

1988 óta tanítok a Nyíregyházi Egyetem Gyors- és Gépírás, majd Ügyviteli Tanszékén, aminek a szakmai munkáját irányítom is. Ez alatt az idő alatt sok jó képességű, értékes hallgatóval, közvetlen vagy távolabbi munkatárssal találkoztam, akiknek az elhivatottságát, szakmai tudását, emberi értékeit nagyra becsülöm, hiszen ezekből a kapcsolatokból magam is építkezem.

Közel négy évtizedes munkám során mindig fontosnak tartottam - a pedagógusképzésen kívül -, hogy az ügyviteli szakterülethez kapcsolódó szakmai képzés terén lépést tartsunk a gazdasági élet, a társadalom, a munkaerőpiac stb. igen kemény elvárásaival; tantárgyaink ezért folyamatos megújulást kívánnak. Aktív szerepet vállaltam és vállalok ma is a tanárképzés, illetőleg a szakirányú tanártovábbképzés programjainak, az ügyviteli szakképesítések, továbbá a teljes szakterület tartalmi és szerkezeti megújításában, a vizsgarendszer és a tananyagtartalom fejlesztésében.

Figyelmem középpontjában – a pedagógusképzés és -továbbképzés mellett – a fiatalok állnak. Vallom, hogy követhető példát kell mutatni számukra, továbbá úgy kell őket felkészíteni tanulmányaik során a szakmai munkára, hogy képesek legyenek helyüket megtalálni az életben, ott biztos lábakon állni, a jelentkező problémákat megoldani, a változásokhoz alkalmazkodni nemcsak a hivatásukban, hanem az emberi kihívások terén is.Híreink

A LEGFRISSEBBEK