Főlap | Bemutatkozunk | SzóVilág | Hírek | Versenyek | Vállalunk | Büszkeségeink | Linkek | Ajánló | Letöltés | Fórum |

GYORSÍRÁS, "A" KATEGÓRIA

MAGYAR GYORSÍRÓK ÉS GÉPÍRÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

 

A 2003. ÉVI ORSZÁGOS TANULÓI

GYORSÍRÓ-, GÉPÍRÓ- ÉS

SZÖVEGSZERKESZTŐ

VERSENY

EREDMÉNYJEGYZÉKE

 

Kiadja a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége

1073 Budapest, Kertész u. 41. II/7.

Levélcím: 1368 Budapest, Pf. 181

Telefon/fax: 268-0236

e-mail: magygosz@ axelero.hu

honlap: www.magyosz.hu

Tartalomjegyzék

Gyorsírás

Gépírás

Szövegszerkesztés

Gyorsírás pontszerző verseny

Gyorsírás csapatverseny

Gépírás pontszerző verseny

Gépírás csapatverseny

Szövegszerkesztés pontszerző verseny

Szövegszerkesztés csapatverseny

 

SZILY DÁNIEL,

AZ 1843. ÉVI ELSŐ MAGYAR GYORSÍRÓVERSENY GYŐZTESE

Évek óta országos versenyeinket valamelyik nevezetes gyorsíró személyiség vagy valamely jelentős esemény évfordulójának megemlékezéséhez kapcsoljuk. Tesszük ezt azért, hogy emlékezzünk kiváló elődeinkre, hogy kifejezzük tiszteletünket, hogy az állandóan fiatalodó és újabbakkal bővülő versenyzőinket is megismertessük példaképül szolgáló elődeinkkel.

A 160 évvel ezelőtti tavaszon ilyen igen jelentős eseményre került sor hazánkban: gyorsíróversenyt tartottak. Ezt tartjuk a magyar gyorsírási-versenymozgalom kezdetének, bár az igazi célja: fel akarták mérni, hogy a jelentkezők alkalmasak-e az ősszel kezdődő országgyűlésen a szónoklatok pontos rögzítésére és hű visszaadására. Ugyanis Hajnik Károlyon és Borsos Mártonon kívül alig volt megfelelő tudású gyorsíró.

Az eseményeket a korabeli sajtó tudósításai, valamint Téglás Géza és Makoldy Sándor kutatásai alapján dr. Siklóssy László rekonstruálta Az országgyűlési beszéd útja című 1939-ben megjelent terjedelmes művében (245-249. old.).

(Szabad legyen itt megjegyeznem, hogy a két kiemelkedő gyorsírástörténészünk: Makoldy Sándor 121, téglás Géza 120 éve született. A jogász végzettségű Siklóssy László 1899-től tagja, 1933-tól pedig vezetője volt az országgyűlési gyorsirodának haláláig. Különböző témákban jelentek meg könyvei, a Hogyan épült Budapest? címűt nemrégen adták ki újra.)

Már 1843 előtt többen szorgalmazták verseny szervezését, sőt azt is felvetették, hogy gyorsírók képzésére fel kellene állítani valamilyen intézményt. Többen gyűjtésbe is kezdtek, hogy biztosítva legyen az anyagi alap. (Fejér megyében 358 arany gyűlt össze.)

A Pesti Hírlapban, Kossuth lapjában 1843. március 16-án megjelent a felhívás: "Gyorsirászati verseny" címen, hogy még az országgyűlés őszi megnyitása előtt tartsanak egy írásversenyt, amelynek eredménye alapján kiválaszthassák azokat, "akiknek az országgyűlési gyorsirászathozi alkalmazásukra számítani lehetne". Pest megyét kérik fel a rendezésre, és gr. Ráday Gedeon elnöklete alatt tartott tanácskozáson versenybíráló választmányt hoznak létre, amelynek tagjai sorába fogadták Hajnik Károly és Stuller Ferenc gyorsírókat, Kossuth Lajost. Meghatározzák, hogy "150-100-50 és 25 aranyos jutalmak tétessenek ki".

A Pesti Hírlap március 30-i számában Nyáry Pál megerősíti a közgyűlés határozatát és közli, hogy április 9-én délelőtt 10 órakor a "tisztelt megye tanácskozási termében gyorsirászati verseny fog tartatni, mi a következő módon menend végbe. Az érintett napon és helyen nyilvános felolvasások és beszédek tartatnak, a versenyzők a mondottakat feljegyzik. Az ivek tőlük elszedetvén, a biráló választmány által megjegyeztetnek, s ugyanazon napon délután az illetőknek visszaadatván, általok hiteles személyek jelenlétében közönséges betűirásba áttétetnek."

A verseny tárgya - így összegezte Siklóssy - egy rögtönzött tanácskozás volt felszólalással, hozzászólásokkal, elnöki kijelentésekkel. A főszónok maga Kossuth Lajos volt, aki a gyorsírásnak és Hajnik Károlynak a jelentőségét méltatta. Kossuth után Nyáry Pál, Kovács Lajos és Besze János beszéltek.

A hét versenyző közül Béres Elek, Lukács János, Sárcsevits Ambrus, Szily Dániel és Trencsényi József adták be dolgozatukat. Indult még Gyurits Antal és Vaáry Sándor, akik később váltak jó gyorsírókká. Az egész diktátumot csak Szily Dániel tette át.

A Világ április 12-i számában Borsos Márton (aki 1832-ben szintén 100 aranyat nyert rendszerével egy "legelső versenyen") ismertette az eredményt. A versenyt az abszolút esélyes Szily nyerte, de csak a 100 aranyas második díjat ítélték oda.

A korabeli értékelések szerint is a verseny nem hozta a várt eredményeket, de rádöbbentette a rendezőket és Hajnikot is, aki előzőleg csak rövid felkészítő kurzust tudott tartani, hogy a jelöltekben lehet reménykedni - amit később igazoltak is - de továbbtanulásra és főleg hosszabb gyakorlatra van szükség. Szily sikere is ezt erősítette meg, mert ő már az 1841/42. évi erdélyi diétán Hajnik mellett dolgozott.

Szily Dániel (Kömlőd, 1814. május 31.�Kiskőrös, 1877. december 10.) a jogi egyetem elvégzése után ügyvédként dolgozott Nagykőrösön. Gyorsíró Hajnik munkatársaként 1842-47. között, majd 1865-68. között Kónyi Manó gyorsirodájában. Közben 1852-ben írásban ismerték el "kifogástalan politikai magatartását" a forradalom és szabadságharc idején, de egy év múlva letartóztatták és felségsértés címén négy havi börtönre ítélték. Feljegyezték még róla, hogy köszönete és hálája jeléül mesterének, "Hajnik Károly úrnak igen csinos föliratú ezüst serleget ajánla, melyet ez, hálás tanitványának irásban tett unszolására, elfogadni sziveskedett."

Száz év múlva, 1943-ban dr. Kappa György világra szóló bravúrt hajt végre, 23 kishibával megnyerte az ötperces 500 szótagos sebességű rekordversenyt.

Az első magyar gyorsíróverseny 125. évfordulója tiszteletére, 1968-ban rendezett emlékverseny abszolút győztese Fenyvesi Mária örökös nő gyorsíróbajnok volt.

* * *

Szily Dániel síremléke Kiskőrösön, az evangélikus temetőben megtalálható.

 

 

EREDMÉNYEK

 

GYORSÍRÁS

A döntőbe behívásra került a "C" kategóriában indulók közül minden versenyző.

 

Név

Perc

Végseb.

Hiba

1.

Rodenbücher Katalin

Veszprémi KSZKI

(Kanyár Erika)

7

170

1

2.

Törteli Anikó

KSZKI, Kiskunfélegyháza

(Rádi Jánosné)

7

170

5

3.

Berndt Judit

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

(Tóthné Jansik Erzsébet)

7

170

9

4.

Krasznai Eszter Katalin

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

(Tóthné Jansik Erzsébet)

7

170

11

5.

Király Judit

KSZKI, Kiskunfélegyháza

(Rádi Jánosné)

4

125

2

6.

Zsadányi Veronika

Varga Jenő KKI, Budapest

(Muhari Andrea)

4

125

6

7.

Kaltenecker Melinda

Varga Jenő KKI, Budapest

(Muhari Andrea)

4

125

9

8.

Nasz Noémi

KSZKI, Kiskunfélegyháza

(Csenkiné Bihal Mária)

3

110

3

9.

Szabó Erzsébet Krisztina

KSZKI, Kiskunfélegyháza

(Csenkiné Bihal Mária)

3

110

6

Egy dolgozat nem sikerült.

Gyorsírás "D"

A "D" kategóriában a döntőbe való behívás alapja az ötperces dolgozatoknál 4 hiba volt.

 

Név

Perc

Végs.

Hiba

Á. i.

1.

Lepsényi Györgyi

Veszprémi KSZKI

(Virág Istvánné)

5

100

0/1

 

2.

Eszlinger Beáta

Veszprémi KSZKI

(Virág Istvánné)

5

100

0/2

37 perc

3.

Torkos Anita

Veszprémi KSZKI

(Virág Istvánné)

5

100

0/2

38 perc

4.

Tarjányi Andrea

KSZKI, Kiskunfélegyháza

(Csenkiné Bihal Mária)

5

100

1

 

5-6.

Petrás Bernadett

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

(Tóthné Jansik Erzsébet)

5

100

2

 

5-6.

Tomor Nikolett

Veszprémi KSZKI

(Virág Istvánné)

5

100

2

 

7.

Kukel Andrea

Katona J. MSZKI, Közgazdasági SZKI és Gimn., Budapest

(Hegedűs Annamária)

5

100

3/1

31 perc

8.

Péntek Petra

Veszprémi KSZKI

(Virág Istvánné)

5

100

3/1

35 perc

9.

Gergely Julianna

Berzeviczy Gergely KSZKI, Esztergom

(Krupánszkiné Molnár Ida)

5

100

4

30 perc

10.

Petrecz Edit

Katona J. MSZKI, Közgazdasági SZKI és Gimn., Budapest

(Hegedűs Annamária)

5

100

4

31 perc

11.

Szvák Nóra Mária

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

(Tóthné Jansik Erzsébet)

5

100

4

32 perc

12.

Nagy Pál Éva

Veszprémi KSZKI

(Virág Istvánné)

5

100

5

23 perc

13.

Víg Zsuzsanna

Berzeviczy Gergely KSZKI, Esztergom

(Krupánszkiné Molnár Ida)

5

100

5

33 perc

14.

Nagy Tünde

Veszprémi KSZKI

(Virág Istvánné)

5

100

5/2

 

15.

Kertész Zsuzsanna

Veszprémi KSZKI

(Virág Istvánné)

5

100

6

22 perc

16.

Kundrát Veronika

Katona J. MSZKI, Közgazdasági SZKI és Gimn., Budapest

(Körtési Erzsébet)

5

100

6

24 perc

17.

Winter Barbara

Művészeti Általános Isk. és Informatikai SZKI, Budapest

(Sárközi Zoltánné)

5

100

9

 

18.

Nagy Katalin

Művészeti Általános Isk. és Informatikai SZKI,

Budapest

(Sárközi Zoltánné)

5

100

10

 

 

GÉPÍRÁS

A behívás alapja volt az első éve heti 2 órában tanulóknál 1600, első éve heti több órában 1700, második éve heti 2 órában 2100, a második éve heti több órában 2200, harmadik-negyedik éve heti 2 és több órában 2300 nettó leütés feletti teljesítmény.

Egy év, heti 2 óra

 

Név

Bruttó

Hiba

Nettó

1.

Futó Péter

Móricz-Radnai KSZKI, Budapest

(Káposztás Nikoletta)

3911

4

3511

2.

Pálfia Anikó Beáta

Boros Sámuel SZKI, Szentes

(Papp Eszter)

2463

1

2363

3.

Tóth Gábor

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

(Dr. Vajmi Mária)

2364

1

2264

4.

Kovács Andrea

Sipkay Barna SZKI, Nyíregyháza

(Listvánné Huszti Judit)

2247

1

2147

5.

Szabó Dániel

Varga István KSZKI, Budapest

(Sátor Gabriella)

2046

1

1946

6.

Goldfinger Edina

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

(Dr. Vajmi Mária)

1934

0

1934

7.

Kovács Attila

Hunyadi János Gimn., SZK, Csorna

(Horváthné Schlakker Gabriella)

1986

1

1886

8.

Soós Viola

Vásárhelyi Pál KSZKI, Szolnok

(Szerencsés Károlyné)

2005

2

1805

9.

Mészáros Balázs

Vásárhelyi Pál KSZKI, Szolnok

(Szerencsés Károlyné)

1956

2

1756

10.

Garics Kata

Vásárhelyi Pál KSZKI, Szolnok

(Szerencsés Károlyné)

1947

2

1747

11.

Kodaj Bálint

II. Rákóczi Ferenc KKI, Budapest

(Seidler Gizella)

1851

2

1651

12.

Hajdú Zsuzsanna

Boros Sámuel SZKI, Szentes

(Papp Eszter)

1643

0

1643

13.

Handrik Adél

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

(Horváth Tamásné)

1940

3

1640

14.

Koller Szilvia

Evangélikus Mg. és Ker. SZKI, Kőszeg

(Csehné Hámori Éva)

1627

0

1627

15.

Sonyák Zita

Vásárhelyi Pál KSZKI, Szolnok

(Szerencsés Károlyné)

1725

1

1625

16.

Horváth Zoltán

Hunyadi János Gimn. és SZKI, Csorna

(Horváthné Schlakker Gabriella)

2000

4

1600

17.

Smalekker Szilvia

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

(Dr. Vajmi Mária)

1800

2

1600

 

A behívás szintjét nem érték el, de 3 ezreléken belül dolgoztak:

 

Kovács Judit

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

1629

1

1529

 

Bundics Kornél

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

1914

4

1514

 

Laki Csaba

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

1620

2

1420

 

Wichmann Ivett

  1. Rákóczi Ferenc KKI, Budapest

1599

2

1399

Nem sikerült 2 dolgozat

 

Egy év, heti több óra

1.

Kuslics Boglárka

Hunyadi János Gimn. és SZKI, Csorna

(Horváthné Schlakker Gabriella)

4142

3

3842

2.

Kálmán Márk

Móricz-Radnai SZKI, Budapest

(Szabó Andrea)

3879

9

2979

3.

Fintor Ildikó

Nyírség SZKI, Nyíregyháza

(Földesi Jánosné)

2145

0

2145

4.

Miskolczi Hajnalka

Nyírség SZKI, Nyíregyháza

(Földesi Jánosné)

2313

2

2113

5.

Berecz Bernadett

Katona József KSZKI, Budapest

(Kovácsné Zsákai Ágnes)

2166

1

2066

6.

Németh Ibolya

Nyírség SZKI, Nyíregyháza

(Földesi Jánosné)

2348

3

2048

7.

Pekk Tímea

Nyírség SZKI, Nyíregyháza

(Földesi Jánosné)

1957

0

1957

8.

Potor Tünde

Írnok-Team Bt., Nyíregyháza

(Földesi Jánosné)

2002

2

1802

9.

Nagy Erzsébet

Hunyadi János Gimn., Csorna

(Horváthné Schlakker Gabriella)

1775

0

1775

10.

Szabó Tünde

Nyírség SZKI, Nyíregyháza

(Földesi Jánosné)

1841

1

1741

11.

Kizur Lilla

Hunyadi János Gimn. és SZK, Csorna

(Horváthné Schlakker Gabriella)

2123

4

1723

 

A behívás szintjét nem érték el, de 3 ezreléken belül dolgoztak:

 

Horváth Beatrix

Hunyadi János Gimn., Csorna

1981

3

1681

 

Gincsai Miklósné

Írnok-Team Bt., Nyíregyháza

1945

3

1645

 

Bordán Bernadett

Varga Jenő KKI, Budapest

2125

5

1625

 

Varga Róbert

Nyírség SZKI, Nyíregyháza

1681

2

1481

Nem sikerült 4 dolgozat.

2 év, heti 2 óra

1.

Farkas Zoltán

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

(Horváth Tamásné)

3852

2

3652

2.

Polgár Bernadett

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

(Horváth Tamásné)

3199

0

3199

3.

Suller Csaba

Sipkay Barna SZKI, Nyíregyháza

(Listvánné Huszti Judit)

3173

1

3073

4.

Farkas Gábor

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

(Horváth Tamásné)

3464

5

2964

5.

Cser Hajnalka

Táncsics Mihály Gimn., KSZI, Kisbér

(Barabás Anna)

2848

1

2748

6.

Miklós Tímea

Kőrösy József KKSZI, Szeged

(Krizbai Imréné)

2512

1

2412

7.

Angyal Anett

Andrássy György KSZI, Eger

(Gergelyné Őszi Marianna)

2498

1

2398

8.

Szabó Judit

Gépészeti SZKI, Mátészalka

(Szabó Emília)

2480

2

2280

9.

Kiss Mariann

Kőrösy József KKSZI, Szeged

(Krizbai Imréné)

2437

2

2237

10.

Papp Csaba

Gépészeti SZKI, Mátészalka

(Szabó Emília)

2334

1

2234

11.

Tóth Anikó

Varga Jenő KKI, Budapest

(Dr. Tóthné Molnár Judit)

2616

4

2216

12.

Paál Diana Zsófia

Sipkay Barna SZKI, Nyíregyháza

(Listvánné Huszti Judit)

3007

8

2207

13.

Vörös Tímea

Varga Jenő KKI, Budapest

(Tóth Ilona)

2399

2

2199

14.

Czene Judit

Széchenyi István KSZI, Nyíregyháza

(Fehérné Veller Erzsébet)

2282

1

2182

15.

Marton Ágnes

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

(Dr. Vajmi Mária)

2371

2

2171

16.

Popovics Szilvia

Gépészeti SZKI, Mátészalka

(Szabó Ágnes)

2330

2

2130

17.

Németh Kitti

Andrássy György KSZKI, Eger

(Lakatos Éva)

2100

0

2100

 

A behívás szintjét nem érték el, de 3 ezreléken belül dolgoztak:

 

Sőre Szabina

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

2485

5

1985

 

Menczinger Norbert

Türr István SZKI, Baja

2156

2

1956

 

Takács Eszter

II. Rákóczi Ferenc KKI, Budapest

2237

3

1937

 

Tholt Róbert

Közgazdasági SZKI, Kiskunfélegyháza

2433

5

1933

 

Krump Bernadett

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

2013

1

1913

 

Szata Anikó

Pécsi SZKI, Pécs

2088

2

1888

 

Fődi Anita

Kőrösy József KKSZKI, Szeged

2056

2

1856

 

Török Dóra

II. Rákóczi Ferenc KKI, Budapest

2132

3

1832

 

Pallanki Alexandra

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

2081

3

1781

 

Pintér Renáta

Hunyadi János Gimn. és SZKI, Csorna

2144

4

1724

 

Németh Enikő

Hunyadi János Gimn. és SZKI, Csorna

2005

4

1605

 

Víg Katalin

Vásárhelyi Pál KSZKI, Szolnok

2011

1

1911

 

Molnár Anita

Vásárhelyi Pál KSZKI, Szolnok

1734

3

1434

 

Nádas Rita

Vásárhelyi Pál KSZKI, Szolnok

1890

1

1790

2 év, heti 3 óra

1.

Kispataki Máté

Hunyadi János KSZKI, Székesfehérvár

(Szabó Csabáné)

2722

0

2722

2.

Horváth Viktória

KSZKI, Szombathely

(Nagyné Giczi Éva)

2700

5

2200

3 vagy több éve

1.

Rodenbücher Katalin

KSZKI, Veszprém

(Kanyár Erika)

3881

2

3681

2.

Kásádi Klaudia

Táncsics Mihály Gimn., KSZKI, Kisbér

(Barabás Anna)

3305

1

3205

3.

Gutyán Janka

Széchenyi István KSZKI, Nyíregyháza

(Fehérné Veller Erzsébet)

3150

2

2950

4.

Móczár Réka

KSZKI, Kiskunfélegyháza

(Csenkiné Bihal Mária)

3124

2

2924

5.

Nasz Noémi

KSZKI, Kiskunfélegyháza

(Csenkiné Bihal Mária)

2858

3

2558

6.

Türk Attila

Széchenyi István KSZKI, Nyíregyháza

(Pázmándi Katalin)

3055

2

2855

7.

Szabó Erzsébet Krisztina

KSZKI, Kiskunfélegyháza

(Csenkiné Bihal Mária)

3024

3

2724

8.

Jászai Lídia

Széchenyi István KSZKI, Nyíregyháza

(Fehérné Veller Erzsébet)

2785

1

2685

9.

Ganev Bernadett

KSZKI, Kiskunfélegyháza

(Csenkiné Bihal Mária)

2663

0

2663

10.

Faragó Zsuzsanna

Kőrösy József KSZKI, Szeged

(Krizbai Imréné)

2951

3

2651

11.

Nagy Kitti

Eötvös József KSZKI, Gyál

(Horváthné Körmendi Andrea)

2793

2

2593

12.

Lakner Csilla

Táncsics Mihály KSZKI, Kisbér

(Barabás Anna)

2861

3

2561

13.

Berndt Judit

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

(Buzásné Harmati Annamária)

2540

1

2440

14.

Nagy Tünde

KSZKI, Veszprém

(Garamvölgyi Miklósné)

2537

1

2437

15.

Törteli Anikó

KSZKI, Kiskunfélegyháza

(Csenkiné Bihal Mária)

2384

0

2384

16.

Torkos Anita

KSZKI, Veszprém

(Garamvölgyi Miklósné)

2773

4

2373

17.

Bodorkós Mónika

KSZKI, Szombathely

(Raffai Tiborné)

2953

6

2353

18.

Csikós Edina

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

(Buzásné Harmati Annamária)

2608

3

2308

A behívás szintjét nem érték el, de 3 ezreléken belül dolgoztak:

 

Farkas Zsuzsanna

Katona József KSZKI, Budapest

2648

4

2248

 

Höhn Brigitta

Kőrösy József KSZKI, Szeged

2448

2

2248

 

Krasznai Eszter Katalin

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

2737

5

2237

 

Gábrity Eszter

Kőrösy József KSZKI, Szeged

2527

3

2227

 

Szvák Nóra Mária

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

2515

3

2215

 

Eszlinger Beáta

KSZKI, Veszprém

2334

2

2134

 

Szily Krisztián Zsolt

Táncsics Mihály Gimn., Mór

2825

7

2125

 

Helmrich Endre

Táncsics Mihály Gimn., Mór

2295

3

1995

 

Lendvai Balázs

Táncsics Mihály Gimn., Mór

2435

7

1735

 

Titzl Annamária

KSZKI, Veszprém

2136

5

1636

 

SZÖVEGSZERKESZTÉS

A behívás alapja az első és második éve tanulóknál 6700 nettó pont feletti teljesítmény volt.

Fél év, heti 1 óra

 

Név

Bruttó

Hiba

Nettó

1.

Menczinger Norbert

Türr István KSZKI, Baja

(Sponga Tünde)

8700

1

8450

A behívás szintjét nem érte el:

 

Horváth Szilvia

Türr István KSZKI, Baja

7900

5

6650

Egy év, heti 1 óra

1.

Csikós Edina

Vajda Péter Gimn., SZKI, Szarvas

(Tóthné Jansik Erzsébet)

11200

1

10950

2.

Tóth Zita

Vajda Péter Gimn., SZKI, Szarvas

(Tóthné Jansik Erzsébet)

8300

2

7800

3.

Mázás Beáta

József Attila Gimn., KSZKI, Monor

(Szőnyiné Gábor Mária)

8400

3

7650

4.

Hajdú Nóra

Vajda Péter Gimn., SZKI, Szarvas

(Tóthné Jansik Erzsébet)

7000

1

6750

Egy év, heti 2 óra

1.

Pethő Tímea

Varga Jenő KKI, Budapest

(Dr. Tóthné Molnár Judit)

10200

0

10200

2.

Bundics Kornél

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

(Dr. Vajmi Mária)

8400

2

7900

3.

ifj. Cziczer János

Teleki Blanka Gimn., SZKI, Tiszalök

(Jászai Anita)

8000

3

7250

A behívás szintjét nem érték el

 

Szajkó Krisztina

Móricz-Radnai KSZKI, Budapest

6700

3

5950

 

Zsadányi Veronika

Varga Jenő KKI, Budapest

6600

5

5350

 

Barna Ivett

Kodály Zoltán Gimn., Pécs

4400

9

2150

Egy év, heti 3 óra

1.

Németh Ibolya

Nyírség Szakközépiskola, Nyíregyháza

(Parag Ákos)

10000

3

9250

A behívás szintjét nem érte el:

 

Miskolczi Hajnalka

Nyírség Szakközépiskola, Nyíregyháza

6500

3

5750

Két év, heti 1 óra

1.

Giricz Éva

Vajda Péter Gimn., SZKI, Szarvas

(Tóthné Jansik Erzsébet)

9700

3

8950

2.

Erős Magdolna

József Attila Gimn. és KSZKI, Monor

(Szlabonyi Gáborné)

9100

1

8850

3.

Gyetvai Anikó

Vajda Péter Gimn., SZKI, Szarvas

(Tóthné Jansik Erzsébet)

8100

1

7850

4.

Hárskúti Ágnes

József Attila Gimn. és KSZKI, Monor

(Szlabonyi Gáborné)

8500

4

7500

Két év, heti 2 óra

1.

Vajda Ákos

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

(Dr. Vajmi Mária)

10600

1

10350

2.

Kocsis Viktor

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

(Dr. Vajmi Mária)

10100

3

9350

3.

Suller Csaba

Sipkay Barna KSZKI, Nyíregyháza

(Listvánné Huszti Judit)

9000

1

8750

4.

Pintér Krisztina

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

(Dr. Vajmi Mária)

9600

4

8600

5.

Paál Diana Zsófia

Sipkay Barna KSZKI, Nyíregyháza

(Listvánné Huszti Judit)

8900

2

8400

6.

Keresztes Zsófia

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

(Dr. Vajmi Mária)

7800

4

6800

A behívás szintjét nem érte el:

 

Szata Anikó

Pécsi Ker. SZKI, Pécs

6500

0

6500

Három év heti 1 óra

1.

Szvák Nóra Mária

Vajda Péter KSZKI, Szarvas

(Tóthné Jansik Erzsébet)

12700

1

12450

2.

Krasznai Eszter Katalin

Vajda Péter KSZKI, Szarvas

(Tóthné Jansik Erzsébet)

11600

8

9600

3.

Wohner Ágnes

József Attila Gimn., KSZKI, Monor

(Szlabonyi Gáborné)

9400

1

9150

4.

Szuhányi Katalin

József Attila Gimn., KSZKI, Monor

(Szlabonyi Gáborné)

8700

1

8450

5.

Fehér-Polgár Pál

József Attila Gimn., KSZKI, Monor

(Szlabonyi Gáborné)

8000

2

7500

 

 

A 2003. évi tanulói gyorsíróverseny I. fordulójának pontszerző versenye az összes versenyző eredménye alapján

1.

Katona József Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest

19 fő

1.901 pont

2.

Varga Jenő Közgazdasági Középiskola, Budapest

11 fő

1.246 pont

3.

KSZKI, Kiskunfélegyháza

10 fő

1.104 pont

4.

Veszprémi KSZKI

9 fő

960 pont

5.

Vajda Péter Gimnázium és SZKI, Szarvas

4 fő

530 pont

6.

Berzeviczy Gergely KSZKI, Esztergom

5 fő

475 pont

7.

Művészeti Ált. Isk. és Informatikai SZKI, Budapest

5 fő

452 pont

8.

Türr István Közgazdasági SZKI, Baja

1 fő

98 pont

 

A 2003. évi tanulói gyorsíróverseny I. fordulójának csapatversenye a három legjobb versenyző eredménye alapján

1.

Vajda Péter Gimnázium és SZKI, Szarvas

Krasznai Eszter

Berndt Judit

Petrás Bernadett

433 pont

2.

KSZKI, Kiskunfélegyháza

Törteli Anikó

Nasz Noémi

Király Judit

417 pont

3.

Varga Jenő Közgazdasági Középiskola, Budapest

Fucsek Adrienn

Kovács Tünde

Szilasi Csilla

413 pont

4.

Veszprémi KSZKI

Rodenbücher Katalin

Péntek Petra

Torkos Anita

370 pont

5.

Katona József Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest

Nagy Nikolett

Petrecz Edit

Szétag Tímea

358 pont

6.

Berzeviczy Gergely KSZKI, Esztergom

Víg Zsuzsanna

Gergely Julianna

Kovács Renáta

289 pont

7.

Művészeti Ált. Isk. és Informatikai SZKI, Budapest

Winter Barbara

Nagy Katalin

Márkus Ágnes

285 pont

 

A 2003. évi tanulói gépíróverseny I. fordulójának pontszerző versenye az összes versenyző eredménye alapján

1.

Katona József Közgazdasági SZKI, Budapest

111 fő

171.180 pont

2.

József Attila Gimn. és KSZKI, Monor

93 fő

80.021 pont

3.

Közgazdasági Szakközépiskola, Kiskunfélegyháza

30 fő

62.434 pont

4.

Varga Jenő KKI, Budapest

33 fő

57.551 pont

5.

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

26 fő

54.627 pont

6.

Kőrösy József KSZKI, Szeged

22 fő

43.694 pont

7.

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

22 fő

42.337 pont

8.

Hunyadi János Gimn. és SZKI, Csorna

15 fő

30.655 pont

9.

Sipkay Barna Ker., Vendégl., Idegenforg. SZKI, Nyíregyháza

15 fő

27.285 pont

10.

Evangélikus Mezőg.i és Ker.i SZKI, Kőszeg

18 fő

24.898 pont

11.

Szombathelyi KSZKI

11 fő

23.999 pont

12.

II. Rákóczi Ferenc Főv. Gyak. KKI, Budapest

14 fő

23.630 pont

13.

Bányai Júlia Ker.i és Vendégl. SZKI, Baja

16 fő

23.116 pont

14.

Veszprémi KSZKI

8 fő

21.290 pont

15.

Varga István Ker.i, KSZKI, Budapest

13 fő

19.292 pont

16.

Vásárhelyi Pál KSZKI, Szolnok

10 fő

18.858 pont

17.

Eötvös József KSZKI, Gyál

14 fő

18.764 pont

18.

Gépészeti Szakközépiskola, Mátészalka

10 fő

17.741 pont

19.

Nyírség Szakközépiskola, Nyíregyháza

8 fő

15.872 pont

20.

Kereskedelmi és Vendégl. Szakközépiskola, Szolnok

10 fő

15.250 pont

21.

Hunyadi Mátyás KSZKI, Székesfehérvár

7 fő

13.490 pont

22.

Vályi Péter Szakképző Iskola, Tamási

9 fő

12.417 pont

23.

Széchenyi István KSZKI, Nyíregyháza

5 fő

12.222 pont

24.

Táncsics Mihály Gimnázium, Mór

5 fő

11.974 pont

25.

Boros Sámuel SZKI, Szentes

9 fő

11.922 pont

26.

Móricz - Radnai KSZKI, Budapest

4 fő

11.050 pont

27.

Táncsics Mihály Gimn. és KSZKI, Kisbér

4 fő

10.915 pont

28.

Andrássy Gyula KSZKI, Eger

4 fő

9.495 pont

29.

Petőfi Sándor Gépészeti SZKI, Kiskunfélegyháza

10 fő

9.462 pont

30.

Dr. Hegedűs T. András Alapítványi Középiskola, Szolnok

5 fő

8.592 pont

31.

Kossuth Lajos Középiskola, Kiskunfélegyháza

7 fő

8.352 pont

32.

ÍRNOK-Team Oktató Bt., Nyíregyháza

4 fő

7.865 pont

33.

Kodály Zoltán Gimnázium, Pécs

3 fő

5.153 pont

34.

Pécsi Kereskedelmi, Id.forg.i és Vendégl. SZKI,

3 fő

4.913 pont

35.

Eötvös József Gimn., Szakképző Iskola, Tiszaújváros

2 fő

4.628 pont

36.

Türr István Közg.-i és Postaforgalmi SZKI, Baja

2 fő

4.192 pont

37.

Székács Elemér SZKI, Törökszentmiklós

2 fő

3.056 pont

 

A 2003. évi tanulói gépíróverseny I. fordulójának csapateredménye a három legjobb versenyző eredménye alapján

1.

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

Farkas Gábor

Polgár Bernadett

Farkas Zoltán

11.536 pont

2.

KSZKI, Kiskunfélegyháza

Móczár Réka

Dragon Edit

Szabó Erzsébet Krisztina

9.431 pont

3.

Veszprémi KSZKI

Rodenbücher Katalin

Torkos Anita

Titzl Annamária

9.330 pont

4.

Móricz - Radnai KSZKI, Budapest

Futó Péter

Kálmán Márk

Nagy Brigitta

9.050 pont

5.

Táncics Mihály Gimn. KSZKI, Kisbér

Kásádi Klaudia

Lakner Csilla

Cser Hajnalka

8.905 pont

6.

Hunyadi János Gimn. és SZKI, Csorna

Kuslics Boglárka

Pintér Renáta

Németh Enikő

8.304 pont

7.

Széchenyi István KSZKI, Nyíregyháza

Gutyán Janka

Türk Attila

Jászai Lídia

8.115 pont

8.

Katona József KSZKI, Budapest

Farkas Zsuzsanna

Nagy Erika

Lehel Ágnes

8.070 pont

9.

Sipkay Barna Ker., Vend., Idegenforg. SZKI, Nyíregyháza

Paál Diana Zsófia

Suller Csaba

Kovács Andrea

7.818 pont

10.

Vajda Péter Gimn., és SZKI, Szarvas

Krasznai Eszter

Csikós Edina

Berndt Judit

7.775 pont

11.

Kőrösy József KSZKI, Szeged

Faragó Zsuzsanna

Szántó Györgyi

Gábrity Eszter

7.694 pont

12.

Varga Jenő KKI, Budapest

Tóth Anikó

Vörös Tímea

Antal Nikoletta

7.613 pont

13.

Gépészeti Szakközépiskola, Mátészalka

Szabó Judit

Papp Csaba

Popovics Szilvia

7.484 pont

14.

Táncsics Mihály Gimn., Mór

Lendvai Balázs

Helmrich Endre

Pécsi János

7.426 pont

15.

Andrássy György KSZKI, Eger

Angyal Anett

Németh Kitti

Kiss Liliána

7.397 pont

16.

Szombathelyi KSZKI

Horváth Viktória

Papp Szilvia

Bodorkós Mónika

7.216 pont

17.

Hunyadi Mátyás KSZKI, Székesfehérvár

Kispataki Máté

Mikolay Krisztina

Magyar Ágnes

7.216 pont

18.

Nyírség Szakközépiskola, Nyíregyháza

Németh Ibolya

Fintor Ildikó

Lengyel Katalin

6.794 pont

19.

II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyak. KSZKI, Budapest

Takács Eszter

Török Dóra

Szabó Ákos

6.463 pont

20.

Vásárhelyi Pál KSZKI, Szolnok

Nádas Rita

Víg Katalin

Soós Viola

6.160 pont

21.

ÍRNOK - Team Oktató Bt., Nyíregyháza

Bégány Edina

Potor Tünde

Gincsai Miklósné

6.013 pont

22.

Eötvös József KSZKI, Gyál

Nagy Kitti

Ratskó László

Angyal József

5.805 pont

23.

Varga István Ker., KSZKI, Budapest

Lehoczky Tímea

Szabó Dániel

Tyukodi Melinda

5.733 pont

24.

Dr. Hegedűs T. András Alapítványi Középiskola, Szolnok

Balogh Mónika

Mága Julianna Zsuzsanna

Gyuris Zsuzsa

5.474 pont

25.

Bányai Júlia Ker. és Vend. Szakképző Iskola, Baja

Körmöczi Péter

Pálinkás Viktória

Maros Zoltán

5.418 pont

26.

Boros Sámuel SZKI, Szentes

Pálfia Anikó Beáta

Hajdú Zsuzsanna

Kiss Linda

5.331 pont

27.

József Attila Gimn. és KSZKI, Monor

Monori Anna

Kardulecz Rita

Varga Judit

5.158 pont

28.

Kodály Zoltán Gimnázium, Pécs

Ungvári Anikó

Rutai Hajnalka

Markó Eszter

5.153 pont

29.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI, Szolnok

Kocsis Réka

Bánhidi Judit

Oravecz Zsuzsanna

5.144 pont

30.

Vályi Péter Szakképző Iskola, Tamási

Magyar János

Nyári Norbert

Eppel Orsolya

5.012 pont

31.

Evangélikus Mezőg-i és Ker.i SZKI, Kőszeg

Nagy Katalin

Sömenek Tímea

Koller Szilvia

5.081 pont

32.

Pécsi Keresk., Idforg., Vendl. SZKI

Szata Anikó

Borbás Adrienn

Rudas Andrea

4.913 pont

33.

Kossuth Lajos Középiskola, Szakiskola, Kiskunfélegyháza

Mihály Melinda

Bokor Ildikó

Ván Jenő

4.049 pont

34.

Petőfi Sándor Gépészeti SZKI, Kiskunfélegyháza

Kalmár László

Molnár Tibor

Dulicsek István

3.344 pont

 

A 2003. évi tanulói szövegszerkesztő verseny I. fordulójának pontszerző versenye az összes versenyző eredménye alapján

1.

József Attila Gimn. és KSZKI, Monor

84 fő

457.300 pont

2.

Vajda Péter Gimn. és Szakközépisk. Szarvas

13 fő

106.050 pont

3.

Teleki Blanka Gimnázium, SZKI, Tiszalök

16 fő

77.350 pont

4.

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

8 fő

62.500 pont

5.

Bányai Júlia Szakképző Iskola, Baja

7 fő

42.250 pont

6.

Kodály Zoltán Gimnázium, Pécs

4 fő

39.750 pont

7.

Móricz Zsigmond Műszaki Középiskola, Szakiskola és Radnai Béla Közgazdasági Tagozata, Budapest

5 fő

39.200 pont

8.

Nyírség Szakközépiskola, Nyíregyháza

4 fő

34.150 pont

9.

Sipkay Barna Ker-i Vend., Idegenforgi SZKI, Nyíregyháza

5 fő

29.500 pont

10.

II. Rákóczi Ferenc Mg-i Közg-i és Inf. SZKI, Kiskunhalas

3 fő

27.000 pont

11.

Varga Jenő Közgazdasági Középiskola, Budapest

3 fő

22.850 pont

12.

Hunyadi Mátyás KSZKI, Székesfehérvár

4 fő

20.850 pont

13.

Pécsi Kereskedelmi Szakközépiskola

3 fő

17.900 pont

14.

Türr István Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskola, Baja

2 fő

16.400 pont

15.

Vályi Péter Szakképző Iskola, Tamási

3 fő

13.000 pont

 

A 2003. évi tanulói szövegszerkesztő verseny I. fordulójának csapatversenye a három legjobb versenyző eredménye alapján

1.

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

Vajda Ákos

Pintér Krisztina

Kocsis Viktor

33.400 pont

2.

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

Szvák Nóra

Csikós Edina

Giricz Éva

32.300 pont

3.

Kodály Zoltán Gimnázium, Pécs

Salamon Edina

Ungvári Anikó

Visnyei Andrea

30.250 pont

4.

József Attila Gimn. és KSZKI, Monor

Wohner Ágnes

Pacsirta Ágnes

Erős Magdolna - Szuhányi Kamilla

27.650 pont

5.

II. Rákóczi Ferenc Mg-i Közg-i és Inf. SZKI, Kiskunhalas

Kósa Ágnes

Kis Norbert

Németh Zsolt

27.000 pont

6.

Nyírség Szakközépiskola, Nyíregyháza

Ambrus Mónika

Bessenyei Mónika

Németh Ibolya

26.650 pont

7.

Móricz Zsigmond Műszaki Középiskola, Szakiskola és Radnai Béla Közgazdasági Tagozta, Budapest

Nagy Brigitta

Szajkó Krisztina

Mészáros N. Márk

26.150 pont

8.

Varga Jenő Közgazdasági Középiskola és Szakiskola, Budapest

Pethő Tímea

Zsadányi Veronika

Pap Anita

22.850 pont

9.

Teleki Blanka Gim., SZKI, Tiszalök

Cziczer János

Aranyos Mónika

Kiss Nikolett

19.800

10.

Sipkay Barna Ker-i Vend. Id.forgi SZKI, Nyíregyháza

Paál Diana Zsófia

Suller Csaba

Tatai Éva

19.550

11.

Bányai Júlia Szakképző Iskola, Baja

Veitz Helga

Szabó Réka

Mastela Dajana

19.300

12.

Pécsi Kereskedelmi SZKI, Pécs

Szata Anikó

Debreceni Richárd

Kovács Bernadett

17.900

13.

Hunyadi Mátyás Közgazdasági Szakközépiskola, Székesfehérvár

Dóczi András

Reich Szabolcs

Albert Krisztián

17.300 pont

14.

Vályi Péter Szakképző Iskola, Tamási

Kajtár Gergő

Száraz Ferenc

Varga Attila

13.000 pont

 

 

VÉGZŐSÖK, FIGYELEM!

 

Tanulmányaid befejezése után is

fizess elő a SzóVilág-ra,

legyél a Szövetség tagja,

jelentkezz az őszi versenyre és

vegyél részt programjainkon!

 

Bővebb információt a Szövetség

telefonszámán: 06-1-268-0236,

címén: Budapest VII., Kertész u. 41. II/7.,

postacímén: 1368 Budapest, Pf. 181;

honlapján: www.magyosz.hu;

e-mail-címén: magygosz@ axelero.hu)

kaphatsz.

 

MEGRENDELŐLAP

(A SzóVilág előfizetési díja 1.400 Ft, 20 példány felett 10% kedvezmény!)

A megrendelő neve: .......................................................................

..........................................................................................

címe: ........................................................................ ........

.........................................................................................

telefon: .............................................................................

részére megrendelem a SZÓVILÁG - Gyorsírók, gépírók és szövegszerkesztők lapját a 2003/2004. tanévre ................... példányban, melynek előfizetési díját kiegyenlítem.

A fizetés módja:* banki átutalás

készpénz-átutalási megbízás

(befizetendő OTP-ben, csekken)

Számlát kérek* igen ( ........ példányról a fenti névre, címre)

nem

Postaköltség:*

1 példány rendelése esetén Bp. 560 Ft, vidék 610 Ft

2 " " " Bp. 690 Ft, vidék 750 Ft

3-6 " " " Bp. 770 Ft, vidék 830 Ft

7-8 " " " Bp. és vidék 1000 Ft

9-35 " " " Bp. és vidék 3030 Ft

36 példány feletti rendelés esetén a postaköltséget a Szövetség

vállalja.

A befizetés másolatát: mellékelem

utólag, a befizetéskor megküldöm

..........................................., 2003. .................................... hó ......... nap

 

...............................................................

(olvasható aláírás)

* A megfelelő rész aláhúzandó.

 

Belépési nyilatkozat

Kérem felvételemet a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetségébe, egyben kötelezem magam a tagsági díj minden évben való pontos fizetésére.

NÉV (nyomtatott betűvel): ......................................................................................................

Születési hely, idő: ...................................................................................................................

Lakcím : ............................. ir. sz. .................................................................................. város

..................................................................... utca/tér .............. hsz. ............. em. ............. ajtó

Telefon : ......................................................

Legmagasabb iskolai végzettsége: ..........................................................................................

Gyorsírási vizsgafok: ................................................ versenyfok: ..........................................

Gépírási vizsgafok: ................................................... versenyfok: ..........................................

Szövegszerkesztői vizsgaeredm.:................................versenyeredmény: .................................

Iskola/munkahely neve: .............................................................. telefon: ...............................

címe: ............................................................................................................

 

Kelt ......................................... 2003. ............................................... hó ................. nap

 

 

.....................................................................

belépő aláírása


© Copyright MAGYGOSZ 2002 - 2004 — magygosz@axelero.hu
Design & HTML: Schmidi (zschmidt@freemail.hu) | Tartalom: gyne (gyetvai@axelero.hu)