Főlap | Bemutatkozunk | SzóVilág | Hírek | Versenyek | Vállalunk | Büszkeségeink | Linkek | Ajánló | Letöltés | Fórum |

AZ EGYSÉGES MAGYAR GYORSÍRÁS 75. ÉVFORDULÓJA JEGYÉBEN

A 2002. ÉVI BAJNOKI VERSENYEK

EREDMÉNYJEGYZÉKE

Előterjesztésemet gróf Klebelsberg Kunó m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter elfogadván, az 1927. évi január hó 4-én kelt 97.404/1926. V. sz. alatt kiadott rendelete az egységes magyar gyorsírás iskolai tanítása tárgyában a következőket mondja:

"A gyorsírás iskolai tanításának egyöntetűsége és a gyorsírásoktatás gyakorlati eredményének fokozása érdekében szükségessé vált, hogy az eddig engedélyezett öt különböző gyorsírási rendszer helyett egyetlen gyorsírási rendszer lépjen életbe.

Ez okból egységes magyar gyorsírásnak elfogadom azt az alapokmányba foglalt rendszert, amelyet a gyorsírási ügyek m. kir. kormánybiztosa az engedélyezett magyar gyorsírási rendszerek, valamint a Fabro Henrik-féle irányzat képviselőivel folytatott tanácskozás alapján javaslatba hozott.

Az egységes magyar gyorsírás életbeléptetésétől kezdve mindazokban az iskolákban, ahol gyorsírástanítás folyik, az egységes magyar gyorsírást kell tanítani. Az eddig engedélyezett rendszereknek már folyamatban lévő tanítása folytatható és befejezhető, kívánatosnak tartom azonban, hogy legalább a kezdő osztályokban tanulók az egységes magyar gyorsírásra átképeztessenek.

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe és ezzel egyidejűleg az eddig engedélyezett gyorsírási rendszerek iskolai tanítására vonatkozó rendeletek hatályukat vesztik."

1927. január 12-én tehát megszületett az egységes magyar gyorsírás, amely 1927. január 12-én életbe lépett. Az intézkedést a magyar sajtó kivétel nélkül a legnagyobb megértéssel és örömmel fogadta, s a magyar gyorsírás történetében korszakot alkotó eseményről igen rokonszenvesen és elismerőleg emlékezett meg. Hasonlóképpen a vidéki sajtó is, ahová a hír a Magyar Távirati Iroda útján és a rádió közvetítésével jutott el.

(Dr. Traeger Ernő: Az egységes magyar gyorsírás első éve. Az egységes magyar gyorsírás könyvtára, 22. szám)

Tehát elindult az egységes magyar gyorsírás diadalútjára: fokozatosan mindenütt felváltják a régebbi rendszerekkel írókat, hazai és nemzetközi versenyeken diadalmaskodnak gyorsíróink - különösen a második világháború után az Intersteno által rendezett világbajnokságokon. Legjobbjaink - a teljesség igénye nélkül: dr. Baczony László, Fenyvesi Mária, dr. Kappa György, Lestár Éva, dr. Majercsik Zoltán, dr. Nemes Zoltán örökös bajnokaink, dr. Barabási László, dr. Kiss Károly, Kiss Zsuzsa, Kökény Lajos, Nagy István, dr. Nosz Gyula, dr. Pintér Sándor, Soós László - a harmincas évek óta képesek a gyakorlatban előforduló leggyorsabb beszédsebességnél magasabb teljesítményre, a 450 szótag/perc vagy e fölötti sebességű diktátumok jegyzésére.

GYORSÍRÁS A-KATEGÓRIA

Név

Perc

Végseb.

Hiba

Pont

         

1. Lestár Éva

       

Magyar Országgyűlés Hiv.

       

Gyorsíró Iroda, Bp.

10

460

56

454

         

2. Ferenc Zsuzsanna

       

Beszédgyorsíró Szolgálat,

       

Budapest

10

460

102

408

         

3. Vicai Erika

       

Magyar Országgyűlés Hiv.

       

Gyorsíró Iroda, Bp.

 8

420

64

406

         

4. Nánásiné Czapári Judit

       

Magyar Országgyűlés Hiv.

       

Gyorsíró Iroda, Bp.

 6

380

39

391

         

5. Vágóné Földi Erika

       

Székesfehérvári Munkaügyi

       

Bíróság, Székesfehérvár

 6

380

49

381

         

6. Horváth Éva Szilvia

       

Magyar Országgyűlés Hiv.

       

Gyorsíró Iroda, Bp.

 4

340

38

352

Egy versenyző nem készített áttételt.

Junior

1. Morvai Elvira

       

Magyar Országgyűlés Hiv.

       

Gyorsíró Iroda, Bp.

 6

380

43

387

         

2. Székely Katalin

       

Nyíregyházi Főiskola,

       

Nyíregyháza

 4

340

33

357

GYORSÍRÁS B-KATEGÓRIA

Név

Perc

Végseb.

Hiba

Pont

         

1. Hegedűs Ibolya Csilla

       

SM Construct Kft.,

       

Budapest

8

300

21

279

         

2. Góbor Józsefné

       

Dr. Beretvás Károly ügyvéd,

       

Kecskemét

8

300

31

269

         

3. Keringer Imréné

       

Vas Megyei TÁH,

       

Szombathely

8

300

46

254

         

4. Wégnerné Szepesi Gyöngyi

       

Teleki Blanka KSZKI és Gimn.,

       

Budapest

8

300

54

246

         

5. Gyimesi Albertné

       

Zöldségtermesztési Kutató

       

Intézet Rt., Kecskemét

7

280

32

248

         

6. Kovács Józsefné

       

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

       

Munkaügyi Központ

5

240

28

212

         

7. Kovácsné Horváth Andrea

       

Generali Providencia Rt.,

       

Pápa

5

240

30

210

         

8. Székely Lászlóné

       

Rendőrkapitányság,

       

Mátészalka

4

220

23

197

         

9. Gyenis Piroska

       

PM Baranya Megyei

       

TÁH, Pécs

3

200

6

194

         

Junior

 

1. Lőrinczy Barbara Eszter

       

Károli Gáspár Ref. Egyetem,

       

Budapest

8

300

19

281

         

2. Dancsecs Dóra

       

Polgármesteri Hivatal,

       

Kiskunfélegyháza

8

300

30

270

         

3. Székely Tünde

       

Küch-Em Miele Center Kft.,

       

Budapest

8

300

36

264

         

4. Varga Tibor

       

Nyíregyházi Főiskola,

       

Nyíregyháa

8

300

41

259

         

5. Dobos Anita

       

Városi Polgármesteri Hivatal,

       

Nyíregyháza

5

240

19

221

         

6. Palcsák Bernadett

       

Nyíregyházi Főiskola,

       

Nyíregyháza

5

240

29

211

         

7. Petró Mónika

       

Nyíregyházi Főiskola,

       

Nyíregyháza

3

200

4

196

         

8. Kővágó Franciska

       

Eötvös J. Főiskola, Baja

3

200

17

183

Ifjúsági

1. Rigó Bernadett

       

City College Üzleti SZKI,

       

Győr

5

240

19

221

         

2. Pintér Andrea

       

Leövey Klára KSZKI,

       

Budapest

5

240

32

208

         

3. Bartol Edina

       

Varga Jenő KKI, Budapest

5

240

36

204

         

4. Ötvös Edina

       

Gyakorló utcai KKI,

       

Budapest

4

220

18

202

GYORSÍRÁS C-KATEGÓRIA

Név

Perc

Végseb.

Hiba

       

1. Kissné Mohácsi Éva

     

Polgármesteri Hivatal

     

Székesfehérvár

7

170

2/0

       

2. Fehér Ágnes

     

Budapest

7

170

2/1

       

3. Bartók Tímea

     

Polgármesteri Hivatal,

     

Ózd

7

170

9/2

       

4. Jenei Károlyné

     

Polgármesteri Hivatal,

     

Budapest XI. kerület

7

170

18/2

Junior

1. Hajdu Gabriella

     

Nyíregyházi Főiskola,

     

Nyíregyháza

7

170

2/1

       

2-3. Erdélyi Katalin

     

Magyar Vállalkozásfejl.

     

Kht., Budapest

7

170

2/2

       

2-3. Sokoray Katalin

     

Nyíregyházi Főiskola,

     

Nyíregyháza

7

170

2/2

       

4. Rémiás Tímea

     

Kultsár István Ügyv.-Gazd. SZKI,

     

Komárom

7

170

3/2

       

5. Molnár Zsuzsanna

     

Kultsár István Ügyv.-Gazd. SZKI,

     

Komárom

7

170

4/0

       

6. Pelczhoffer Mária

     

Nyíregyházi Főiskola,

     

Nyíregyháza

7

170

4/2

       

7. Dankovics Kitti

     

Polgármesteri Hivatal,

     

Ózd

7

170

6/0

       

8. Kónya Ágnes

     

Polgármesteri Hivatal,

     

Ózd

7

170

21/2

Ifjúsági

1. Bognár Bernadett

     

Fekete István SZKI,

     

Győr

7

170

2/0

       

2. Verner Anna

     

Katona J. Műsz., KSZKI és Gimn.,

     

Budapest

7

170

2/0

       

3. Kovács Ágnes

     

Nyíregyházi Főiskola,

     

Nyíregyháza

7

170

2/1

       

4. Osváth Ágnes

     

Szakmai képzés,

     

Budapest

7

170

3/2

       

5. Pálmási Veronika

     

Kultsár I. Ügyv.-Gazd. SZKI,

     

Komárom

7

170

4/2

       

6. Izing Ildikó

     

Kultsár I. Ügyv.-Gazd. SZKI,

     

Komárom

7

170

5/2

       

7. Tóth Ilona

     

Nyíregyházi Főiskola,

     

Nyíregyháza

7

170

6/1

       

8. Szloboda Melinda Györgyi

     

Dunaújvárosi Főiskola,

     

Dunaújváros

7

170

6/1

       

9. Bugár Veronika

     

Fekete I. SZKI, Győr

7

170

7/0

       

10. Osváth Gabriella

     

Szakmai képzés,

     

Budapest

7

170

7/0

       

11. Békési Annamária

     

Nyíregyházi Főiskola,

     

Nyíregyháza

7

170

8/0

       

12. Szepesy Júlia

     

Kultsár I. Ügyv.-Gazd. SZKI,

     

Komárom

7

170

8/2

       

13. Tóth Mónika

     

Rudas KKI, Dunaújváros

7

170

8/2

       

14. Borka Xénia

     

Kultsár I. Ügyv.-Gazd. SZKI

     

Komárom

7

170

9/0

       

15. Geszterédi Renáta

     

Baross G. KSZKI, Győr

7

170

10/0

       

16. Köteles Bernadett

     

Kultsár I. Ügyv.-Gazd. SZKI,

     

Komárom

7

170

10/2

       

17. Bitter Tímea

     

Katona J. Műsz., KSZKI, és Gimn.,

     

Budapest

6

155

11/0

       

18. Szili Piroska

     

Katona J. Műsz., KSZKI, és Gimn.,

     

Budapest

6

155

11/2

       

19. Kaptás Anita

     

Katona J. Műsz., KSZKI, és Gimn.,

     

Budapest

6

155

19/2

GÉPÍRÁS

Név

Bruttó

Hiba

Nettó

       

1. Hegedűs Ibolya Csilla

     

SM Construct Kft.,

     

Budapest

15251

 8

14451

       

2. Nagy Ferencné

     

Tiszamenti Vízművek Rt.,

     

Szolnok

14179

 6

13579

       

3. Gyurasics Éva

     

Baranya Megyei Közig. Hiv.,

     

Pécs

14525

11

13425

       

4. Répásiné Trabach Katalin

     

BM, Budapest

13781

 8

12981

       

5. Bartalusné Terjéki Krisztina

     

BM, Budapest

13722

 9

12822

       

6. Kissné Mohácsi Éva

     

Polgármesteri Hivatal,

     

Székesfehérvár

13196

11

12096

       

7. Gyenis Piroska

     

PM Baranya Megyei

     

TÁH, Pécs

12706

 7

12006

       

8. Dóka Jánosné

     

Szombathely

12588

 6

11988

       

9. Kovácsné Horváth Andrea

     

Generali Providencia Rt.,

     

Pápa

12680

19

10780

       

10. Csirmaz Mónika

     

Magyar Vállalkozásfejlesztési

     

Kht., Budapest

11599

 9

10699

       

11. Kuruczné Granditsch Éva

     

BM, Budapest

13938

35

10438

       

12. Horváth Lajosné

     

FALCO Rt.,

     

Szombathely

12126

23

9826

       

13. Schilling Attiláné

     

Határőrség Országos

     

Parancsnokság, Bp.

11813

20

9813

       

14. Keringer Imréné

     

Vas Megyei TÁH,

     

Szombathely

11392

16

9792

       

15. Kőhegyi Péterné

     

Sipkay Barna Ker. SZKI,

     

Nyíregyháza

10205

 5

9705

       

16. Székely Lászlóné

     

BM Rendőrkapitányság,

     

Mátészalka

10375

14

8975

       

17. Rusznyák Tünde

     

Magyar Vállalkozásfejlesztési

     

Kht., Budapest

 9324

 7

8624

       

18. Fónagy Tímea

     

Magyar Vállalkozásfejlesztési

     

Kht., Budapest

 8139

 8

7339

       

19. Rasztik Éva

     

Határőrség Országos

     

Parancsnokság, Bp.

 8429

21

6329

Junior

1. Kővágó Franciska

     

Eötvös József Főiskola,

     

Baja

14368

 7

13668

       

2. Sokoray Katalin

     

Nyíregyházi Főiskola,

     

Nyíregyháza

11540

 7

10840

       

3. Hajdu Gabriella

     

Nyíregyházi Főiskola,

     

Nyíregyháza

11631

 8

10831

       

4. Palcsák Bernadett

     

Nyíregyházi Főiskola,

     

Nyíregyháza

10826

15

9326

       

5. Székely Tünde

     

Küch-Em Miele Center Kft.,

     

Budapest

 9459

 2

9259

       

6. Erdélyi Katalin

     

Magyar Vállalkozásfejlesztési

     

Kht., Budapest

 9556

 3

9256

       

7. Petró Mónika

     

Nyíregyházi Főiskola,

     

Nyíregyháza

 8850

 7

8150

       

8. Vincze Ágnes

     

Nyíregyházi Főiskola,

     

Nyíregyháza

 9921

21

7821

       

9. Dobos Anita

     

Polgármesteri Hivatal,

     

Nyíregyháza

10377

30

7377

       

Nem sikerült három versenymunka.

     
       

Ifjúsági

 

       

1. Rodenbücher Katalin

     

Veszprémi KSZKI,

     

Veszprém

11256

 5

10756

       

2. Nagrant Tünde

     

Vajda P. Gimn. és SZKI,

     

Szarvas

10260

 3

 9960

       

3. Romek Zita

     

Kőrösy J. Külker. és Közg. KSZKI,

     

Szeged

10879

10

9879

       

4. Rigó Bernadett

     

City College Üzleti SZKI,

     

Győr

 9719

 3

9419

       

5. Cseh Márta

     

Fekete I. SZKI, Győr

 9275

 0

9275

       

6. Péter-Szabó Judit

     

II. Rákóczi F. SZKI,

     

Kiskunhalas

10023

10

9023

       

7. Geszterédi Renáta

     

Baross G. KSZKI,

     

Győr

 9320

 6

8720

       

8. Nagy Gyöngyi

     

Fekete I. SZKI, Győr

 8674

 3

8374

       

9. Repka Melinda

     

Szt. László Gimn. és KSZKI,

     

Mezőkövesd

 9170

 8

8370

       

10. Németh Zsolt

     

II. Rákóczi F. SZKI,

     

Kiskunhalas

 8580

 4

8180

       

11. Furuglás Mónika

     

Baross G. KSZKI,

     

Győr

 9033

 9

8133

       

12. Dragon Edit

     

KSZKI,

     

Kiskunfélegyháza

 8636

10

7636

       

13. Szabó Erzsébet Krisztina

     

KSZKI,

     

Kiskunfélegyháza

 7856

 4

7456

       

14. Izing Ildikó

     

Kultsár I. Ügyv.-Gazd. SZKI,

     

Komárom

 8820

15

7320

       

15. Pálmási Veronika

     

Kultsár I. Ügyv.-Gazd. SZKI,

     

Komárom

 8096

 8

7296

       

16. Csipai Melinda

     

Vajda P. Gimn. és SZKI,

     

Szarvas

 8584

13

7284

       

17. Németh Andrea

     

Kultsár I. Ügyv.-Gazd. SZKI,

     

Komárom

 7659

 4

7259

       

18. Kurucz Tamás

     

Veszprémi KSZKI,

     

Veszprém

 9046

19

7146

       

19. Tóth Ilona

     

Nyíregyházi Főiskola,

     

Nyíregyháza

 8371

13

7071

       

20. Tanács Andrea

     

Hajnik Károly KSZKI és Gimn.

     

Budapest

 7885

10

6885

       

21. Borka Xénia

     

Kultsár I. Ügyv.-Gazd. SZKI,

     

Komárom

 7788

10

6788

       

22. Babai Vanda

     

Varga Jenő KKI,

     

Budapest

 7774

10

6774

       

23. Szloboda Melinda Györgyi

     

Dunaújvárosi Főiskola,

     

Dunaújváros

 8161

14

6761

       

24. Horváth Ákos

     

Hajnik Károly KSZKI és Gimn.,

     

Budapest

 8359

22

6159

       

25. Kollár Kitti

     

Fekete I. SZKI, Győr

 7514

15

6014

       

Nem sikerült 13 versenymunka.

ÖSSZETETT VERSENY

Név

Gyors

Gép

Összes

       

1. Hegedűs Ibolya Csilla

     

SM Construct Kft.,

     

Budapest

10550

14452

25002

       

2. Keringer Imréné

     

Vas Megyei TÁH,

     

Szombathely

9300

 9792

19092

       

3. Gyenis Piroska

     

PM Baranya Megyei TÁH,

     

Pécs

6300

12006

18306

       

4. Kovácsné Horváth Andrea

     

Generali Providencia Rt.,

     

Pápa

7100

10780

17880

       

5. Kissné Mohácsi Éva

     

Polgármesteri Hivatal,

     

Székesfehérvár

5000

12096

17096

       

6. Székely Lászlóné

     

BM Rendőrkapitányság,

     

Mátészalka

6450

8976

15426

       

Junior

1. Kővágó Franciska

     

Eötvös József Főiskola,

     

Baja

5750

13668

19418

       

2. Székely Tünde

     

Küch-Em Miele Kft.,

     

Budapest

9800

 9260

19060

       

3. Palcsák Bernadett

     

Nyíregyházi Főiskola,

     

Nyíregyháza

7150

 9326

16476

       

4. Hajdu Gabriella

     

Nyíregyházi Főiskola,

     

Nyíregyháza

4983

10832

15815

       

5. Sokoray Katalin

     

Nyíregyházi Főiskola,

     

Nyíregyháza

4966

10840

15806

       

6. Dobos Anita

     

Polgármesteri Hivatal,

     

Nyíregyháza

7600

 7338

14938

       

7. Petró Mónika

     

Nyíregyházi Főiskola

6400

 8150

14550

       

8. Erdélyi Katalin

     

Magyar Vállalkozás-

     

fejlesztési Kht.,

     

Budapest

4966

 9256

14222

Ifjúsági

1. Rigó Bernadett

     

City College Üzleti SZKI,

     

Győr

7600

 9419

17019

       

2. Pálmási Veronika

     

Kultsár I. Ügyv.-Gazd. SZKI,

     

Komárom

4866

 7296

12162

       

3. Izing Ildikó

     

Kultsár I. Ügyv.-Gazd. SZKI,

     

Komárom

4816

 7320

12136

       

4. Tóth Ilona

     

Nyíregyházi Főiskola,

     

Nyíregyháza

4783

 7071

11854

       

5. Borka Xénia

     

Kultsár I. Ügyv.-Gazd. SZKI,

     

Komárom

4650

 7188

11838

       

6. Szloboda Melinda Györgyi

     

Dunaújvárosi Főiskola,

     

Dunaújváros

4783

 6761

11544

SZÖVEGSZERKESZTÉS

A-KATEGÓRIA

Név

Bruttó

Hiba

Összes

       

1. Bartalusné Terjéki Krisztina

     

BM, Budapest

11600

5

16761

       

Junior

 

       

1. Kővágó Franciska

     

Eötvös József Főiskola,

     

Baja

9400

6

14934

Nem sikerült egy versenymunka.

Ifjúsági

1. Repka Melinda

     

Szt. László Gimn. és KSZKI,

     

Mezőkövesd

11600

3

14535

       

2. Nagrant Tünde

     

Vajda P. Gimn. és SZKI,

     

Szarvas

10200

4

14180

       

3. Péter-Szabó Judit

     

II. Rákóczi F. Mezőgazd.,

     

Közg. és Inform. SZKI,

     

Kiskunhalas

10700

5

13962

       

4. Németh Zsolt

     

II. Rákóczi F. Mezőgazd.,

     

Közg. és Inform. SZKI,

     

Kiskunhalas

9900

2

13490

       

5. Csipai Melinda

     

Vajda P. Gimn. és SZKI,

     

Szarvas

9500

11

10392

       

6. Kollár Kitti

     

Fekete István SZKI,,

     

Győr

4600

7

5857

SZÖVEGSZERKESZTÉS

B-KATEGÓRIA

Név Bruttó   Hiba Nettó

1. Zsengellér Krisztina

     

FVM, Budapest

8000

2

7500

       

Junior

     
       

1. Liska Katalin

     

Vajda P. Gimn. és SZKI,

     

Szarvas

8500

0

8500

       

2. Kakucsi Ágnes

     

Móricz Zs. MKI, SZI és

     

Radnai Béla Közg. Tagozata,

     

Budapest

6300

6

4800

Nem sikerült kettő versenymunka.

Ifjúsági

1. Bogda Balázs

     

II. Rákóczi F. KKI, Bp.

12100

9

9850

       

2. Juhász Péter

     

Széchenyi I. KSZKI,

     

Nyíregyháza

10000

1

9750

       

3. Mayer Éva

     

Energetikai SZKI és Koll.,

     

Paks

10000

3

9250

       

4. Réz Judit

     

Széchenyi István KSZKI,

     

Ózd

11600

10

9100

       

5. Engedi Beáta

     

Kőrösy J. Közg. és Külker. SZKI,

     

Szeged

9100

1

8850

       

6. Bajor Krisztina

     

Energetikai SZKI és Koll.,

     

Paks

10000

5

8750

       

7. Juhász Éva

     

Energetikai SZKI és Koll.,

     

Paks

9500

3

8750

       

8. Schmidt Zsolt

     

II. Rákóczi F. KKI, Bp.

9900

5

8650

       

9. Iványi Szilárd

     

Kőrösy J. Közg. és Külker. SZKI,

     

Szeged

9300

3

8550

       

10. Kardulecz Rita

     

József A. Gimn. és KSZKI,

     

Monor

8400

0

8400

       

11. Őri Enikő

     

Energetikai SZKI és Koll.,

     

Paks

8800

2

8300

       

12. Gelencsér Éva

     

Energetikai SZKI és Koll.,

     

Paks

10000

7

8250

       

  1. Laczi Norbert
     

Kőrösy J. Közg. és Külker. SZKI,

     

Szeged

8500

1

8250

       

14. Gallusz Mietta

     

Energetikai SZKI és Koll.,

     

Paks

8700

3

7950

       

15. Bauer Hedvig

     

Energetikai SZKI és Koll.,

     

Paks

8600

3

7850

       

16. Nagy Tünde

     

Energetikai SZKI és Koll.,

     

Paks

9600

8

7600

       

17. Baksza Titanilla

     

Móricz Zs. MKI, SZI és

     

Radnai Béla Közg. Tagozata,

     

Budapest

7600

0

7600

       

18. Fejér Ferenc

     

Kőrösy J. Közg. és Külker SZKI,

     

Szeged

8200

3

7450

       

19. Türk Attila

     

Széchenyi I. KSZKI,

     

Nyíregyháza

8600

5

7350

       

20. Krasznai Eszter

     

Vajda P. Gimn. és SZKI,

     

Szarvas

8100

4

7100

       

21. Németh Veronika

     

Energetikai SZKI és Koll.,

     

Paks

8300

5

7050

       

22-23. Giricz Éva

     

Vajda P. Gimn. és SZKI,

     

Szarvas

7500

2

7000

       

22-23. Szőke Kata

     

József A. Gimn. és KSZKI,

     

Monor

7500

2

7000

       

24. Titzl Annamária

     

Veszprémi KSZKI,

     

Veszprém

7000

0

7000

       

25. Várszegi Hajnalka

     

II. Rákóczi F. KKI, Bp.

8300

6

6800

       

26. Tusjak Tünde

     

Vajda P. Gimn. és SZKI,

     

Szarvas

9000

9

6750

       

27. Vas Virág

     

Széchenyi I. KSZKI, Ózd

7900

5

6650

       

28. Nyárai Petra

     

Energetikai SZKI és Koll.,

     

Paks

7900

6

6400

       

29. Szabó Anikó

     

Móricz Zs. MKI, SZI és

     

Radnai Béla Közg. Tagozata,

     

Budapest

7500

6

6000

       

30. Szvák Nóra

     

Vajda P. Gimn. és SZKI,

     

Szarvas

6400

3

5650

       

31. Gyetvai Anikó

     

Vajda P. Gimn. és SZKI,

     

Szarvas

7600

8

5600

       

32. Dósa Teréz

     

Vajda P. Gimn. és SZKI

     

Szarvas

5500

0

5500

       

33-34. Kovács Renáta

     

Széchenyi I. KSZKI, Ózd

7900

10

5400

       

33-34. Lukács Nikolett

     

Széchenyi I. KSZKI, Ózd

6900

6

5400

       

35. Szabó Anikó

     

Vajda P. Gimn. és SZKI,

     

Szarvas

5800

2

5300

       

36. Vékony Csilla

     

Vajda P. Gimn. és SZKI,

     

Szarvas

7200

8

5200

       

37. Kántor Edina

     

Móricz Zs. MKI, SZI és

     

Radnai Béla Közg. Tagozata,

     

Budapest

5700

3

4950

       

38. Birbauer Ildikó

     

Fekete I. SZKI, Győr

5500

3

4750

       

39. Pintér Márta

     

Vajda P. Gimn. és SZKI,

     

Szarvas

6400

7

4650

       

40. Tarsoly Krisztina

     

Vajda P. Gimn. és SZKI,

     

Szarvas

5600

4

4600

       

41-42. Fehér-Polgár Pál

     

József A. Gimn., Monor

5300

3

4550

       

41-42. Takács Katalin

     

Vajda P. Gimn. és SZKI,

     

Szarvas

6300

7

4550

       

43. Nagy Viktória

     

Veszprémi KSZKI,

     

Veszprém

5400

11

2650

       

44. Leblanc Csilla

     

Fekete I. SZKI, Győr

4300

7

2550

       

45. Bódi Beatrix

     

Fekete I. SZKI, Győr

4700

10

2200

Nem sikerült egy versenymunka.

 


© Copyright MAGYGOSZ 2002 - 2004 — magygosz@axelero.hu
Design & HTML: Schmidi (zschmidt@freemail.hu) | Tartalom: gyne (gyetvai@axelero.hu)