Főlap | Bemutatkozunk | SzóVilág | Hírek | Versenyek | Vállalunk | Büszkeségeink | Linkek | Ajánló | Letöltés | Fórum |
GYORSÍRÁS, "A" KATEGÓRIA

MAGYAR GYORSÍRÓK ÉS GÉPÍRÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

 

Megalakult 1925. április 25-én

 

 

 

A 2005. ÉVI

 

GYORSÍRÓ-, GÉPÍRÓ- ÉS

SZÖVEGSZERKESZTŐ-BAJNOKSÁG

EREDMÉNYJEGYZÉKE

 

 

 

 

 

 

 

Kiadja:

a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége

1073 Budapest, Kertész u. 41. II/7.

Levélcím: 1368 Budapest, Pf. 181

Telefon/fax: 268-0236

honlap: www.magyosz.hu

e-mail: magygosz@axelero.hu

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

 

Bajnokaink

Szövetségünk - versenyek

Gyorsírás, "A" kategória

Gyorsírás "B" kategória

Gyorsírás "C" kategória

Gépírás

Összetett (kombinált) verseny

Szövegszerkesztés "A" kategória

Szövegszerkesztés "B" kategória

 

 

 

2005. évi bajnokaink

 

 

FERENC ZSUZSA

MAGYARORSZÁG 2005. ÉVI GYORSÍRÓBAJNOKA

 

RODENBÜCHER KATALIN

MAGYARORSZÁG 2005. ÉVI JUNIOR GYORSÍRÓBAJNOKA

 

TARJÁNYI ANDREA

MAGYARORSZÁG 2005. ÉVI IFJÚSÁGI GYORSÍRÓBAJNOKA

 

 

NAGY FERENCNÉ

MAGYARORSZÁG 2005. ÉVI GÉPÍRÓBAJNOKA

 

SOKORAY KATALIN

MAGYARORSZÁG 2005. ÉVI JUNIOR GÉPÍRÓBAJNOKA

 

ROMEK ZITA

MAGYARORSZÁG 2005. ÉVI IFJÚSÁGI GÉPÍRÓBAJNOKA

 

BARTALUSNÉ TERJÉKI KRISZTINA

MAGYARORSZÁG 2005. ÉVI SZÖVEGSZERKESZTŐ BAJNOKA

 

CSIPAI MELINDA

MAGYARORSZÁG 2005. ÉVI JUNIOR SZÖVEGSZERKESZTŐ BAJNOKA

 

ROMEK ZITA

MAGYARORSZÁG 2005. ÉVI IFJÚSÁGI SZÖVEGSZERKESZTŐ BAJNOKA

 

 

ÖSSZETETT VERSENY

A verseny I. helyezettje:

Kovácsné Horváth Andrea

A verseny junior I. helyezettje:

Rodenbücher Katalin

A verseny ifjúsági I. helyezettje:

Szabó Krisztina

 

* * * * *

 

DR. VÁRKONYI KÁLMÁNNÉ díjban részesül:

Németh Petra

KOVÁCS DEZSŐNÉ díjban részesül:

Németh Melinda

 

 

SZÖVETSÉGÜNK - VERSENYEK

 

A Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége 80 évvel ezelőtt, 1925. április 25-én alakult meg. Az elmúlt nyolc évtizedben mindenkor tevékenysége középpontjában állt a versenyzés ügye. Először csak gyorsírásból, majd hamarosan gépírásból és az utóbbi években szövegszerkesztésből  is rendeztek írásversenyeket.

Megalakulása után nyomban átveszi a versenyek meghirdetését, szervezését, lebonyolítását, az eredménylisták közrebocsátását. Az egységes eljáráshoz, az eredmények reális méréséhez, összehasonlításához el kellett készíteni a versenyszabályzatokat, amelyeket a tapasztalatok, észrevételek és a nemzetközi javaslatok alapján állandóan javítani, pontosítani, tökéletesíteni kellett és kell mind a mai napig.

A versenyek sikeres résztvevői általában oklevelet, emléklapot kaptak. A lehetőségektől és a szponzoroktól függően a bajnokok és a helyezettek értékes tárgyjutalomban, dísztárgyakban, pénzjutalomban stb. is részesültek. A csapatokat általában vándorserlegekkel jutalmazták.

 

G Y O R S Í R Á S

 

Eleinte évente kétszer, tavasszal és karácsonykor tartották az országos versenyeket, amelyeken rendszerkülönbség nélkül bárki indulhatott, de a jelentkezők számának állandó növekedése miatt külön tartanak a tanulóknak, vidéken kezdik meghonosítani a körzeti versenyeket. Az 1920-as évekre kialakulnak az 5 perces fokversenyek (100-tól 400 szótagig, 1940-től pedig a 450 szótagos is). Nagy érdeklődés kíséri az ún. rekordversenyeket, amelyeken az emberi és rendszeri teljesítőképesség legfelső határait ostromolják. Teöreök Aladár Radnai "Egyszerű Gyorsírás"-ával 1912-ben Miskolcon az 500 szótagos sebességet közelítette meg. (Pl. 1928-ban, 30-ban, 36-ban elérik az 500 szótag/perc körüli sebességet.) Míg a fokverseny formát használtuk, a bajnoki címet a 400 és a 450 szótagos versenyek együttes eredménye alapján nyerhették el. Ezeken a fokokon az örökös bajnokainkon kívül többen sikeresen versenyeztek: dr. Barabási László, dr. Kiss Károly, Kiss Zsuzsa (többszörös nőbajnok), Kökény Lajos, Nagy István, dr. Nosz Gyula, dr. Pintér Sándor, Soós László, majd a későbbiekben Árvayné Dani Judit, Dóra Lászlóné. A nemzetközi versenyek hatására általánossá vált az ún. fél percenkénti egyenletesen emelkedő sebességű versenyforma, ahol a versenyző addig ír, amíg "bírja", a rangsort pedig az utolsó sikeres perc és az addig ejtett hibák száma és súlya szerint állapítják meg. A percenként emelkedő sebességű versenyeken különböző kategóriákat állítanak fel, amelyekben természetesen különbözik a kezdő és a végső szótagszám, valamint a növekvő szótagok száma. A bajnoki  és az országos versenyeken A - B - C kategóriában, a 2002-től rendezett tanulói versenyen D kategóriában mérik össze a gyorsírók tudásukat.

A nagy sebességű diktátumokhoz különleges tehetséggel és gyakorlattal rendelkező diktálók is kellenek. Hazánkban évtizedeken át Hutterné Máté Ilonka gyorsíró, gyorsírástanító töltötte be ezt a szerepet. Jelenleg Szabadi Ferencné Raj Annamária vette át ezt a feladatot.

A dolgozatok értékelésénél kezdetben nemcsak az eltérések számát, hanem a hiba súlyosságát is figyelembe vették. De, amikor a beadott munkák száma elérte az 5-7 ezret, a 250 fok alattiaknál már csak az eltéréseket számolták, a minősítéses értékelés csak a magas fokoknál maradt meg. Sőt volt olyan időszak is, hogy először csak részbírálatnak vetettek alá minden dolgozatot és az azokban elfogadhatókat javították ki teljesen.

Annak érdekében, hogy ne csak egyéni győzteseket és helyezetteket hirdessenek, a dolgozatokat pontozták is és a pontszámok alapján csapatrangsort is készíthettek. Külön oklevéllel és jelvénnyel tüntették ki a hibátlan munkákat beadókat.

Érdekes színfoltja volt a versenyeknek az időnként fel-felújított ún. párosverseny. Pl. 1931-ben Nemes Zoltán és Majercsik Sándor 300-as fokon egymás sztenogramjából készítettek sikeres áttételt.

A magyar nyelvű versenyek mellett állandóan voltak idegen nyelvű versenyek is, főleg az ismertebb nyugati nyelvekből, amelyekre az egységes magyar gyorsírást áttették.

Már az 1930-as években felmerült a nemzetközi gyorsírásverseny gondolata, de gondot okozott, hogyan mérjék a teljesítményt, a különböző nyelvek eltérő volta, szavaik hosszúsága stb. miatt. A magyar gyorsírók több sikeres javaslatot is előterjesztettek. Több mint három évtized kellett ahhoz, hogy az INTERSTENO-kongresszusok alkalmával ne csak gépíróversenyeket, ill. bajnokságot rendezzenek, hanem a gyorsírók is összemérhessék tudásukat. Általában egy angol nyelvű alapszöveget kell meghatározott feltételekkel minden nemzetnek saját nyelvére lefordítani és emelkedő sebességű szöveggé szerkeszteni A és B kategóriában. Az INTERSTENO versenyein kívül természetesen mindig volt két és több ország közötti nemzetközi verseny is.

Örökös gyorsíróbajnokaink: dr. Nemes Zoltán, dr. Majercsik Sándor dr. Kappa György, dr. Baczony László, Lestár Éva, Ferenc Zsuzsa. Örökös nőbajnokunk Fenyvesi Mária. Négyszeres világbajnok Lestár Éva.

 

G É P Í R Á S

 

1930-tól rendszeresen meghirdették a gépíróversenyeket. Ezek szabályzata, feladata is folyamatosan változott. Az első időkben pl. három feladatot kellett megoldani: a) sebességi verseny (olyan gyorsan diktáltak, amilyen gyorsan a gépíró képes volt írni), b) azonos, egyenletes diktálásra (kb. 15O szótag) írás, c) másolás. Pár év múlva 10-15-30 perces másolásból és 5 perces szabad diktátumból áll a verseny. A hazai és nemzetközi versenyeken 10 perces hibátlansági versenyt is rendeztek. A teljesítményt sokáig szótagszámban mérik, de hamar rájönnek, hogy igazságosabb a leütéseket számolni, főleg nemzetközi találkozókon. A rangsor megállapításánál a bruttó leütésszámból vonták le a hibák számának 10, 50 vagy 100-szorosát, a versenykiírástól függően. Így kapták meg a tiszta leütésszámot, ami a rangsort adta.

Évenként általában két alkalommal rendeztek országos versenyt, de ettől függetlenül kisebb területi vagy nemzetközi versenyekre is sor került. Itt is külön választották a tanulói versenyeket. A nemzetközi szövetség újjáalakulása óta a gépíró-világbajnokságok rendszeressé váltak minden INTERSTENO-kongresszus alkalmával. A nemzetközi versenyeken versenyzőink már korábban is sikeresen szerepeltek (pl. 1938-ban Hágában Szterényi Irén 15.568 bruttó leütéssel a 2. , Márer Klára 14.923 bruttó leütéssel a 3. helyezést érte el). A VI. és VII. országos gépíróversenyen a 30 perces másolás győztese Márer Klári 480/perc körüli leütéssel. 1952-ben már 645/perc leütéssel lesz bajnok. 1957-ben a világbajnokságon  a hat magyar gépíró indul, köztük Márer Klári, aki a 30 perces másolásban 4., a tízperces hibátlanságiban 2. lesz. Ettől az évtől térnek át véglegesen a leütésszámításra. 1957-től új nevekkel találkozhatunk: Boromissza Ivánné, Farkas Sándorné, Lakatos Katalin, Rajkai Artúrné, Tóth Györgyné, Zafir Lászlóné. 1967-től a legkiemelkedőbb versenyző Varga Erzsébet, négyszeres gépíró-világbajnok volt, a teljesség igénye nélkül bajnoki versenyeinken jó eredménnyel szerepelt versenyzőink: Jármy Péterné, Soós Ferenc (hibátlansági bajnokok), Dvorszky Katalin, Erki Rozália, Dóra Lászlóné, Nagy Ferencné.

A teljesítmények jelentős emelkedésében nagy szerepet játszott, hogy a mechanikus írógépekről áttértünk először az elektromosra, majd az elektronikusra, amelyek már képesek voltak a leggyorsabb ujjú gépírók teljesítményét is követni. A számítógépek térhódítása pedig további lehetőségeket nyitottak meg a gépírók számára.

Az elmúlt években fiatal versenyzőink igen szép számmal vesznek részt főleg a hazai versenyeken és egyre jobb teljesítményt nyújtanak. Legeredményesebb versenyzőink Hegedűs Ibolya Csilla, aki ifjúsági, junior és felnőtt bajnokságot nyert, valamint Romek Zita

            Örökös gépíró-bajnokaink: Márer Klára, Rajkai Artúrné, Varga Erzsébet, Gyurasics Éva, Hegedűs Ibolya Csilla. Négyszeres világbajnok Varga Erzsébet.

            Legjobb és győztes férfi versenyzőink: Marton Sándor, Sárosi Lajos, Soós Ferenc, Kósa Antal.

 

S Z Ö V E G S Z E R K E S Z T É S

 

Legújabb versenyformánk a szövegszerkesztés. A versenyfeladat a korrektúrák gyors, pontos és lehetőleg minél nagyobb számú elvégzése. Nemzetközi versenyeken már 1995-től indultak versenyzőink. Ez a versenyforma elsősorban a fiatalok körében vált kedveltté. Nemzetközi versenyen csak azok dolgozata érvényes, akik eredményes munkát adnak be gépírásból. Hazai versenyeinken kétféle formát különböztetünk meg. Az "A" kategória a nemzetközi versenyfeltételeknek felel meg, tehát eredményes gépírási dolgozat szükséges, hogy a szövegszerkesztői eredmény elfogadható legyen. Ha valakinek nem sikerül  a gépírási munkája, vagy nem is versenyez e számból, akkor a hazai versenyeken csak a "B" kategóriába lehet eredményét beszámítani. Bajnoki címet csak "A" kategóriában lehet nyerni.

            A hazai versenyeken 1998 óta adunk ki bajnoki címet. Junior és ifjúsági bajnokaink: Romek Zita, Nagrant Tünde, Kővágó Franciska, Németh Zsolt, Repka  Melinda, Liska Katalin.

Örökös szövegszerkesztő bajnokaink  Bádogos Józsefné, Bartalusné Terjéki Krisztina.

 

A 2005. évi bajnoki verseny felhívása

 

A Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége a gyorsíró-, a gépíró-, valamint a szövegszerkesztő bajnoki versenyeket három korcsoportban: a 20 évnél fiatalabbak (ifjúsági), a 20-25 év közöttiek (junior) és a felnőtt versenyzők kategóriájában hirdeti meg.

 

Gyorsírási versenyfeladat:

"A" kategóriában 10 perces, 280 szótagtól 460 szótagig fokozódó diktátum, áttételi idő: 4 óra;

"B" kategóriában 8 perces, 160 szótagtól 300 szótagig fokozódó diktátum, áttételi idő: 3 óra;

"C" kategóriában 7 perces, 80 szótagtól 170 szótagig fokozódó diktátum, áttételi idő: 90 perc.

Mindhárom csoportban kézi áttétel van. Csak egy kategóriában lehet indulni! A versenyző saját helyesírási szótárát használhatja! Követelmény: mindhárom kategóriában 3 perc sikeres áttétele.

 

Gépírási versenyfeladat: 30 perces sebességi másolás 3 ezrelék hibahatáron belül, kötött sortartással. A versenyzők bármilyen írógépen, illetve számítógépen versenyezhetnek. Követelmény: percenként 250 bruttó leütés feletti teljesítmény. Értékelés: a rangsort - a géptípustól függetlenül - a bruttó leütésszámból a hibánként 100 leütés levonása után megállapított nettó leütésszám adja.

A versenymunka külalakjára, a beállításokra vonatkozó szabályokat lásd a versenyszabályzatban!

 

Szövegszerkesztési versenyfeladat: mind az "A" kategóriában, mind a "B" kategóriában a korrektúra nélküli szöveget a versenyzők hálózaton kapják WinWord 6.0-ás programban. (A versenymunka külalakjára, a beállításokra vonatkozó szabályokat lásd a versenyszabályzatban!) A körülbelül 200 korrektúrafeladatot tartalmazó szöveg alapján a képernyőre vitt szövegben 10 perc alatt a lehető legtöbb korrektúrát kell elvégezni meghatározott sorrendben. (A korrektúrajelek megegyeznek az MKM tanügy-igazgatási főosztálya által a szövegszerkesztési, táblázat- és adatbázis-kezelési vizsgához kiadott 43446/XIV/97. számú útmutatójával.) Követelmény: a felnőtt és a junior kategóriában 10 perc alatt legalább 60, az ifjúsági kategóriában legalább 40 korrektúrafeladat megoldása. Értékelés: minden megoldott korrektúra-feladat 100 pont, hibás vagy hiányzó korrektúra mínusz 250 pont. A sorrendet a pontérték nagysága adja. Az "A" kategóriában az így kapott nettó pontszámhoz hozzá kell adni a gépírási versenyen elért nettó pontszám felét.

 

***

 

Összetett (kombinált) bajnokság

Ha a versenyző a gyorsíróbajnokságon és a gépíróbajnokságon egyaránt eredményesen dolgozott, teljesítményét összetett (kombinált) versenyként is értékeljük. (Az összetett verseny értékelésében számít a 30 perces másolás nettó pontszáma és az "A", a "B" illetve a "C" kategória gyorsírási pontszáma.)

***

 

Eredményhirdetés: 2005. március 19-én, szombaton 10 óra 30 perckor  a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetségében (1073  Budapest, Kertész u. 41. II. 7.).

 

A versenyek értékelése

 

A 2005. évi gyorsíróbajnokságot február 26-án, a gépíró- és szövegszerkesztő-bajnokságot március 5-én a Móricz Zsigmond Műszaki Középiskola, Szakiskola és Radnai Béla Közgazdasági Tagozata osztálytermeiben tartottuk. Ezúton is köszönetet mondunk az iskola igazgatójának, Borosné Szél Mária igazgató asszonynak, hogy a bajnokságokat az iskola kitűnően felszerelt tantermeiben rendezhettük meg. A versenyzők lehetőséget kaptak az iskola számítógépein való versenyzésre. Az iskola tanárai, informatikusai gondos és körültekintő szervezőmunkával biztosították a verseny nyugodt légkörben való, sikeres levezetését.

 

A gyorsíróbajnokság "A" kategóriájában 6 felnőtt versenyző volt. A "B" kategóriában 21 (10 felnőtt, 9 junior és 2 ifjúsági), a "C" kategóriában 25 (4 felnőtt, 13 junior és 8 ifjúsági) versenyző indult. Egy junior versenyző dolgozata a 2. és a 3. percben történt sorugrás miatt nem sikerült.

 

A gépíróbajnokságon a 73 beadott munkából (felnőtt 22, junior 20, ifjúsági 22); 2 felnőtt, 1 junior, 6 ifjúsági versenyző nem írta meg az előírt mennyiséget.

 

A szövegszerkesztő bajnokság "A" kategóriájában 22 (5 felnőtt, 9 junior, 9 ifjúsági) versenyző indult, nem sikerült 3 felnőtt , s 1 junior dolgozat. A "B" kategóriában csak ifjúsági versenyzők indultak, minden (20) dolgozat sikeres volt.

 

Ezúton is köszönjük a felkészítő tanárok és a bajnokság megrendezésében közreműködők áldozatos munkáját.

 

*****

 

Ismételten köszönjük tagjainknak, versenyzőinknek, hogy személyi jövedelemadójuk egy százalékát Szövetségünk részére ajánlották fel (Szövetségünk adószáma: 19815864-2-42).

 

*****

 

A szövetségi tagdíj évi 1.200 forint, tanulóknak, nyugdíjasoknak, gyesen, gyeden lévőknek pedig 300 forint. Köszönettel veszünk ennél nagyobb összegű tagdíjbefizetéseket is. Ezúton kérjük tagtársainkat, versenyzőinket, hogy a 11707024-20449720 számlaszámon OTP-fiókban szíveskedjenek feladni a 2005. évi tagdíjat, illetőleg ha elmaradásuk van, kérjük azt pótlólag befizetni.

 

Kérünk minden tanárt és versenyzőt, szíveskedjenek a Szövetségbe való belépésükkel is kifejezni a szakma iránti kötődésüket; segítsék elő szervezeti életünk megerősítését!

 

*****

 

Kérünk minden tanulót, legyen előfizetője a SzóVilágnak. Az 1500 Ft előfizetési díjat és a 850 Ft postaköltséget a 11707024-20449720 számlaszámon OTP-fiókban kérjük befizetni. A megrendelést szíveskedjenek a Szövetség címére megküldeni.

 

GYORSÍRÁS

"A" KATEGÓRIA

 

 

N é v

Perc

Vég-

sebesség

Hiba

Pontszám

1.

Ferenc Zsuzsa

mgygosz Beszédgyorsíró Szolgálat Bp.

10

460

55

455

2.

Árvayné Dani Judit

Országgyűlés Hivatala Gyorsíró Iroda

10

460

101

409

3.

Nánásiné Czapári Judit

Országgyűlés Hivatala Gyorsíró Iroda

6

380

64

366

4.

Kanyár Erika

Veszprémi KSZKI

5

360

52

358

5.

Barna Beáta

Országgyűlés Hivatala Gyorsíró Iroda

4

340

21

369

6.

Horváth Éva Szilvia

Országgyűlés Hivatala Gyorsíró Iroda

4

340

28

362

 

 

GYORSÍRÁS "B" KATEGÓRIA

 

 

N é v

Perc

Vég-

sebesség

Hiba

Pontszám

1.

Dancsecs Dóra

Kiskunfélegyháza, Polgármesteri Hivatal

8

300

21

279

2.

Kovácsné Horváth Andrea

MÁVÉPCELL Kft. Celldömölk

6

260

21

239

3.

Gyimesi Albertné

Zöldségtermesztési Kutató Intézet Rt.

Kecskemét

6

260

23

237

4.

Keringer Imréné

Szombathely

6

260

31

229

5.

Wégnerné Szepesi Gyöngyi

Teleki Blanka KSZKI, Budapest

5

240

19

221

6.

Bera Istvánné

Polgármesteri Hivatal, Százhalombatta

5

240

25

215

7.

Dobos Anita

Kós Károly Szakképző Iskola, Érd

4

220

11

209

8.

Kovács Lászlóné

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

4

220

18

202

9.

Petró Mónika

Nyíregyházi Főiskola

4

220

24

196

10.

Hetli Krisztina

Reticulum Insurance Kft. Budapest

3

200

18

182

 

Junior

 

 

N é v

Perc

Vég-

sebesség

Hiba

Pontszám

1.

Rodenbücher Katalin

Veszprémi KSZKI

8

300

39

261

2.

Varga Tibor

Nyíregyházi Főiskola

8

300

48

252

3.

Székely Katalin

Polgármesteri Hivatal, Törökbálint

8

300

54

246

4.

Sokoray Katalin

Nyíregyházi Főiskola

6

260

31

229

5.

Dóka Mária

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

5

240

24

216

6.

Eszlinger Beáta

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

4

220

18

202

7.

Nasz Noémi

KSZKI Kiskunfélegyháza

         (Áttételi idő: 45 perc)

4

220

26

194

8.

Dankovics Kitti

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

        (Áttételi idő: 64 perc)

4

220

26

194

9.

Törteli Anikó

Nyíregyházi Főiskola

3

200

13

187

 

Ifjúsági

 

 

N é v

Perc

Vég-

sebesség

Hiba

Pontszám

1.

Tarjányi Andrea

KSZKI, Kiskunfélegyháza

5

240

30

210

2.

Szabó Krisztina

KSZKI, Kiskunfélegyháza

4

220

17

203

 

 

GYORSÍRÁS "C" KATEGÓRIA

 

 

N é v

 

Perc

Végsebesség

Hiba

Pontszám

1.

Szlabonyi Gáborné

József Attila Gimn. és KSZKI, Monor

7

170

5/1

165

2.

Orvos Andrea

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

7

170

7/0

163

3.

Herczeg Bernadett

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

7

170

20/2

150

4.

Liptákné Bányácski Ágnes

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

6

155

13/0

142

 

Junior

 

 

N é v

 

Perc

Végsebesség

Hiba

Pontszám

1.

Bojtos Edina

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

         (Áttételi idő: 37 perc)

7

170

2/0

168

2.

Balogh Kinga

Veszprémi KSZKI

         (Áttételi idő: 60 perc)

7

170

2/0

168

3.

Szloboda Melinda Györgyi

Nyíregyházi Főiskola

7

170

2/1

168

4.

Schoffhauser Mónika

Veszprémi KSZKI

7

170

5/2

165

5.

Benkő Anikó

Veszprémi KSZKI

7

170

9/2

161

6.

Retkes Gabriella

KSZKI Kiskunfélegyháza

7

170

11/1

159

7.

Garaczi Veronika

KSZKI Kiskunfélegyháza

7

170

11/2

159

8.

Kurdi Klaudia

FVM Somogy megyei Földműv. Hiv.

7

170

18/1

152

9.

Nyikes Anikó

Nyíregyházi Főiskola

7

170

19/1

151

10.

Kovács Zsuzsanna

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

7

170

22/1

148

11.

Kovács Dóra

KSZKI Kiskunfélegyháza

6

155

19/1

136

12.

Miló Orsolya

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

5

140

8/2

132

 

Nem sikerült 1 dolgozat

 

Ifjúsági

 

 

N é v

Perc

Vég-

sebesség

Hiba

Pontszám

1.

Németh Petra

Veszprémi KSZKI

7

170

1/2

169

2.

Németh Melinda

Veszprémi KSZKI

7

170

2/0

168

3.

Sipos Anita

KSZKI és Gimnázium, Budapest,

Gyakorló u.

7

170

3/0

167

4.

Grób Zsuzsanna

Veszprémi KSZKI

7

170

15/0

155

5.

Szolnoki Éva

KSZKI Kiskunfélegyháza

6

155

12/1

143

6.

Boros Henrietta

KSZKI Kiskunfélegyháza

5

140

2/0

138

7.

Fazekas Edit

KSZKI Kiskunfélegyháza

5

140

16/1

124

8.

Fodor Andrea

KSZKI Kiskunfélegyháza

4

125

13/2

112

 

 

GÉPÍRÁS

 

 

Név

 

Munkahely

Bruttó

Hiba

Nettó

1.

Nagy Ferencné

Tiszamenti Vízművek Rt., Szolnok

14624

4

14224

2.

Gyurasics Éva

Baranya Megyei Közig. Hiv. Pécs

13322

3

13022

3.

Kovácsné Horváth Andrea

MÁVÉPCELL Kft., Celldömölk

13500

5

13000

4.

Bartalusné Terjéki Krisztina

Belügyminisztérium

13202

5

12702

5.

Schilling Attiláné

BM Budapest, Határőrség OPK

13101

11

12001

6.

Czene Csabáné

BM Balatoni Vízirendészet Rendőrkapitányság, Siófok

12600

6

12000

7.

Eisrich Istvánné

BM BRFK

11484

2

11284

8.

Kovács Lászlóné

Ózd Városi Polgármesteri Hiv.

11041

5

10541

9.

Szlabonyi Gáborné

József A. Gimn. és KSZKI, Monor

10835

4

10435

10.

Dunai Krisztina

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

10844

5

10344

11.

Draskóczy Jenőné

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

11652

14

 

10252

12.

Simon Antalné

Tolna Megyei Rendőr-

főkapitányság, Szekszárdi Rendőr-kapitányság

10893

7

10193

13.

Dobos Anita

Kós Károly Szakképző Iskola, Érd

10216

1

10116

14.

Erdélyi  Imréné

Polgármesteri Hivatal, Törökbálint

10287

4

9887

15.

Kőhegyi Péterné

Sipkay Barna Kereskedelmi és Vendéglátóipari, Idegenforgalmi SZKI Nyíregyháza

10285

11

9185

16.

Hetli Krisztina

Reticulum Insurance Kft. Bp.

9076

0

9076

17.

Bera Istvánné

Polgármesteri Hivatal, Százhalombatta

9622

6

9022

18.

Mecsekiné Bakó Éva

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, Szekszárd

9779

9

8879

19.

Tatai Ferencné

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

9222

5

8722

20.

Májer Henriette

 

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

9025

5

8525

21.

Kőhegyi Renáta

Lippai János Szakközép- és Szakiskola, Nyíregyháza

8283

4

7883

22.

Petró Mónika

Nyíregyházi Főiskola

8630

10

7630

 

A percenkénti 250 leütést nem érték el:

 

 

Herczeg Bernadett

Ózd Város Polgármesteri Hiv.

6895

3

6595

 

Beringerné Schlemmer Andrea

Polgármesteri Hivatal, Törökbálint

7386

15

5886

 

 

Junior

 

 

Név

 

Munkahely

Bruttó

Hiba

Nettó

1.

Sokoray Katalin

Nyíregyházi Főiskola

12201

8

11401

2.

Rodencbücher    Katalin

Nyíregyházi Főiskola

12500

12

11300

3.

Hajdu Gabriella

Nyíregyházi Főiskola

11211

4

10811

4.

Nagrant Tünde

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

10681

3

1038l

5.

Szloboda Melinda Györgyi

Nyíregyházi Főiskola

10956

6

10356

6.

Szabó Márta

Szegedi & Gerencsér Ügyvédi Iroda, Vecsés

11017

7

10317

7.

Székely Katalin

Polgármesteri Hivatal. Törökbálint

10599

3

10299

8.

Kurdi Klaudia

FVM Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatal, Kaposvár

FVM Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatal, Kaposvár

10536

4

10136

9.

Csipai Melinda

Békésszentandrás Nagyközség Önkormány-zatának Víz- és Csatornamű Fenntartó Intézménye

10872

11

9772

10.

Kádár Aranka

Rendészeti Biztonsági Szolgálat, Budapest

11155

15

9655

11.

Bojtos Edina

Ózd Városi Polgármesteri Hiv.

9956

4

9556

12.

Varga Tibor

Nyíregyházi Főiskola

10334

10

9334

13.

Bogár Zita Anna

Nyíregyházi Főiskola

10017

7

9317

14.

Nyikes Anikó

Nyíregyházi Főiskola

9338

1

9238

15.

Németh Zsolt

II. Rákóczi Ferenc Mg-i, Közg.-i és Inf. SZKI, Kiskunhalas

10221

12

9021

16.

Dankovics Kitti

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

9401

6

8801

17.

Eszlinger Beáta

Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Sopron

8710

3

8410

18.

Krasznai Eszter Katalin

Nyíregyházi Főiskola

8549

4

8149

19.

Szabó Zoltán

Kőrösy József Közg. és Külker. SZKI, Szeged

7999

3

7699

20.

Tóth Péter

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

7997

11

6897

 

A percenkénti 250 leütést nem érte el

 

 

Liptákné Bányácski Ágnes

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

6707

4

6307

 

 

Ifjúsági

 

 

Név

 

Munkahely

Bruttó

Hiba

Nettó

1.

Romek Zita

 

Szegedi Tudományegyetem

14225

14

12825

2.

Kovács Judit

VIK, Győr

11170

5

10670

3.

Szabó Krisztina

KSZKI, Kiskunfélegyháza

10801

3

10501

4.

Suller Csaba

Sipkay Barna Ker., Vend. és Idegenforg. SZKI, Nyíregyháza

9910

5

9410

5.

Kiss Vivien

KSZKI, Bpest, Gyakorló u.

9245

3

8945

6.

Németh László

Széchenyi István KSZKI, Nyíregyháza

9419

5

8919

7.

Sipos Anita

KSZKI, Bpest, Gyakorló u.

10205

14

8805

8.

Bodorkós Mónika

Horváth Boldizsár Közg. és Inf. SZKI, Szombathely

9799

10

8799

9.

Csikós Edina

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

9114

8

8314

10.

Egri Szilvia

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

8696

5

8196

11.

Tarjányi Andrea

KSZKI, Kiskunfélegyháza

9007

9

8107

12.

Kovács Andrea

Sipkay Barna Ker., Vend. és Idegenforg. SZKI, Nyíregyháza

8044

3

7744

13.

Győri Balázs

Kőrösy József Közg. és Külker. SZKI, Szeged

8756

12

7556

14.

Berta Marianna

Andrássy György KSZKI, Eger

8241

8

7441

15.

Kucskár Zsuzsanna

Szent László Gimn. és KSZKI, Mezőkövesd

7623

3

7323

16.

Fülöp Zsolt

Andrássy György KSZKI, Eger

8607

13

7307

17.

Pólik Tibor

Széchenyi István KSZKI, Nyíregyháza

8626

16

7026

18.

Borovszki Adrienn

Szent László Gimn. és KSZKI, Mezőkövesd

7410

5

6910

19.

Pelyhe Doloresz

KSZKI,. Kiskunfélegyháza

7700

9

6800

20.

Vaskó Gábor

Széchenyi István KSZKI, Nyíregyháza

8060

13

6760

21.

Bognár Georgina

Kós Károly Szakképző Iskola. Érd

7617

13

6317

22.

Karóczkai Balázs

Sipkay Barna Ker., Vend. és Idegenforg. SZKI, Nyíregyháza

8283

21

6183

 

A percenkénti 250 leütést nem érték el:

 

 

Nagy Péter

Petőfi Sándor Gépészeti SZKI, Kiskunfélegyháza

7434

8

6634

 

Fekete Imre

KSZKI, Kiskunfélegyháza

6759

3

6459

 

Kósa Ágnes

II. Rákóczi Ferenc Mg., Közg. és Inf. SZKI, Kiskunhalas

7443

17

5743

 

Oláh Nikolett

KSZKI, Kiskunfélegyháza

7214

15

5714

 

Tompa Katalin

Sipkay Barna Ker., Vend. és Idegenforg. SZKI, Nyíregyháza

7120

16

5520

 

Szabó Anikó

KSZKI, Kiskunfélegyháza

6230

12

5030

 

 

ÖSSZETETT (KOMBINÁLT) VERSENY

 

 

 

N é v

 

Gyorsírás

Gépírás

Összesen

1.

Kovácsné Horváth Andrea

MÁVÉPCELL Kft., Celldömölk

8.550

13.000

21.550

2.

Kovács Lászlóné

Polgármesteri Hivatal, Ózd

6700

10.541

17.241

3.

Dobos Anita

Kós Károly Szakképző Iskola, Érd

7.050

10.116

17.166

4.

Bera Istvánné

Polgármesteri Hivatal, Százhalombatta

7.350

9.022

16.372

5.

Szlabonyi Gáborné

József Attila Gimn. és KSZKI, Monor

4.833

10-435

15.268

6.

Hetli Krisztina

Reticulum Insurance Kft. Budapest

5.700

9.076

14.776

7.

Petró Mónika

Nyíregyházi Főiskola

6.400

7.630

14.030

 

Junior

 

 

N é v

 

Gyorsírás

Gépírás

Összesen

1.

Rodenbücher Katalin

Nyíregyházi Főiskola

9.650

11.300

20.950

2.

Sokoray Katalin

Nyíregyházi Főiskola

8.050

11.401

19.451

3.

Székely Katalin

Polgármesteri Hivatal

Törökbkálint

8.900

10.299

19.199

4.

Varga Tibor

Nyíregyházi Főiskola

9.200

9.334

18.534

5.

Szloboda Melinda

Nyíregyházi Főiskola

4.983

10.356

15.335

6.

Eszlinger Beáta

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

6.700

8.410

15.110

7.

Dankovics Kitti

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

6.300

8.801

15.101

8.

Bojtos Edina

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

5.000

9.556

14.556

9.

Kurdi Klaudia

FVM Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatal,

Kaposvár

4.183

10.136

14.319

10.

Nyikes Anikó

Nyíregyházi Főiskola

4.133

9.238

13.371

 

Ifjúsági

 

 

N é v

 

Gyorsírás

Gépírás

Összesen

1.

Szabó Krisztina

KSZKI, Kiskunfélegyháza

6.750

10.501

17.251

2.

Tarjányi Andrea

KSZKI, Kiskunfélegyháza

7.100

8.107

15.207

3.

Sipos Anita

KSZKI és Gimn. Budapest, Gyakorló u.

4.950

8.805

13.755

 

 

 

SZÖVEGSZERKESZTÉS

"A" KATEGÓRIA

 

 

N é v

 

Bruttó

Hiba

 Nettó

Gépírás

Összesen

1.

Bartalusné

Terjéki Krisztina

Belügyminisztérium

10000

5

8750

6351

15101

2.

Szlabonyi Gáborné

József Attila Gimn. és KSZKI, Monor

7200

5

5950

5218

11168

 

Nem érték el hárman a bajnoki követelményt.

 

Junior

 

 

N é v

 

Bruttó

Hiba

 Nettó

Gépírás

Összesen

1.

Csipai Melinda

Békésszentandrás Nagyközség Önkormány-zatán Víz- és Csatornamű Fenntartó Intézménye

11900

6

10400

4886

15286

2.

Nagrant Tünde

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

10500

5

9250

5191

14441

3.

Bojtos Edina

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

9200

1

8950

4778

13728

4.

Németh Zsolt

II. Rákóczi Ferenc Mg-i, Közg.-i és Inf. SZKI, Kiskunhalas

10200

5

8950

4511

13461

5.

Krasznai Eszter Katalin

Nyíregyházi Főiskola

10100

3

9350

4075

13425

6.

Székely Katalin

Polgármesteri Hivatal, Törökbálint

8900

4

7900

5150

13050

7.

Kurdi Klaudia

FVM SomogyMegyei Földművelésügyi Hivatal, Kaposvár

7400

2

6900

5068

11968

8.

Hajdu Gabriella

Nyíregyházi Főiskola

7500

4

6500

5406

11906

 

Nem érte el 1 fő a bajnoki követelményt.

 

Ifjúsági

 

 

N é v

 

Bruttó

Hiba

Nettó

Gépírás

Összesen

1.   

Romek Zita

Szegedi Tudományegyetem

11100

5

9850

6413

16263

2.   

Csikós Edina

Vajda Péter Gimn., SZKI, Szarvas

12400

10

9900

4157

14.057

3.   

Sipos Anita

KSZI és Gimn., Budapest, Gyakorló utca

9400

6

7900

4403

12303

4.   

Kucskár Zsuzsanna

Szent László Gimn. és KSZKI, Mezőkövesd

8400

3

7650

3662

11312

5.   

Suller Csaba

Sipkay Barna Ker.-i, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi SZKI, Nyíregyháza

8200

5

6950

4705

11655

6.   

Kiss Vivien

KSZI és Gimn., Budapest,

Gyakorló utca

7800

4

6800

4473

11273

7.   

Kósa Ágnes

II. Rákóczi Ferenc Mg-i, Közg.-i és Inform. SZKI,

Kiskunhalas

8100

3

7350

2872

10222

8.   

Borovszki Adrienn

Szent László Gimn. és SZKI, Mezőkövesd

7100

2

6600

3455

10055

9.   

Karóczkai Balázs

Sipkay Barna Ker.-i, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi SZKI, Nyíregyháza

6900

10

4400

3092

7492

 

Minden dolgozat sikerült.

 

SZÖVEGSZERKESZTÉS

"B" KATEGÓRIA

 

 

Ifjúsági

 

 

N é v

 

Bruttó

Hiba

Nettó

1.

Juhász Éva

Energetikai SZKI, Paks

12300

4

11300

2.

Menczinger Norbert

Türr István

Gazdasági SZKI, Baja

9300

3

8550

3.

Németh Veronika

Energetikai SZKI, Paks

10000

7

8250

4.

Schindler Andor

Türr István Gazdasági SZKI. Baja

9400

5

8150

5.

Virág Viktória

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

8000

0

8000

6.

Szuhányi Kamilla

József Attila Gimnázium, Monor

9000

4

8000

7.

Brlás Brigitta

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

8400

2

7900

8.

Tóth Zita

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

9900

8

7900

9.

Wieszberger Judit

Energetikai SZKI, Paks

8000

1

7750

10.

Mráz Andrea

József Attila Gimn. és KSZKI, Monor

8400

4

7400

11-12.

Valkovszki Szilvia

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

8100

3

7350

11-12.

Magyar Ádám

Andrássy György KSZKI, Eger

8100

3

7350

13.

Pruzsina Renáta

Energetikai SZKI. Paks

7700

3

6950

14.

Gellai Nikoletta

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

7100

1

6850

15.

Hárskuti Ágnes

József Attila Gimnázium, Monor

8300

6

6800

16.

Gál Noémi

József Atiila Gimn. és KSZKI, Monr

6900

2

6400

17.

Oncsik Mária

Vajda Péter Gimn., SZKI, Szarvas

6700

2

6200

18.

Prjevara Nóra

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

6400

1

6150

19.

Fóris Tímea

József Attila Gimn. és KSZKI, Monor

7800

10

5300

20.

Gera Szilvia

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

5900

8

3900

 

Minden dolgozat sikerült.

 

 

VÉGZŐSÖK, FIGYELEM!

 

Tanulmányaid befejezése után is

 

 

fizess elő a SzóVilág-ra,

 

legyél a Szövetség tagja,

 

jelentkezz az őszi versenyre és

 

vegyél részt programjainkon!

 

Bővebb információt a Szövetség

 

telefonszámán:

06-1-268-0236,

címén:

Budapest VII., Kertész u. 41. II/7.,

postacímén:

1368 Budapest, Pf. 181;

honlapján:

www.magyosz.hu;

e-mail-címén:

magygosz@axelero.hu)

 

kaphatsz.


© Copyright MAGYGOSZ 2002 - 2004 — magygosz@axelero.hu
Design & HTML: Schmidi (zschmidt@freemail.hu) | Tartalom: gyne (gyetvai@axelero.hu)