Főlap | Bemutatkozunk | SzóVilág | Hírek | Versenyek | Vállalunk | Büszkeségeink | Linkek | Ajánló | Letöltés | Fórum |
GYORSÍRÁS, "A" KATEGÓRIA

SZILY DÁNIEL, AZ 1843. ÉVI ELSŐ MAGYAR GYORSÍRÓVERSENY GYŐZTESE

EMLÉKÉRE RENDEZETT

 

 2003. ÉVI

GYORSÍRÓ-, GÉPÍRÓ- ÉS

SZÖVEGSZERKESZTŐ-BAJNOKSÁG

EREDMÉNYJEGYZÉKE

 

 

 

Kiadja a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége

1073 Budapest, Kertész u. 41. II/7.

Levélcím: 1368 Budapest, Pf. 181

Telefon/fax: 268-0236

honlap: www.magyosz.hu

e-mail: magygosz@ axelero.hu

 

 

Tartalomjegyzék

 

 

Bajnokaink

Gyorsírás "A" kategória

Gyorsírás "B" kategória

Gyorsírás "C" kategória

Gépírás

Összetett (kombinált) verseny

Szövegszerkesztés "A" kategória

Szövegszerkesztés "B" kategória

 

2003. ÉVI BAJNOKAINK 

 

FERENC ZSUZSANNA

MAGYARORSZÁG 2003. ÉVI GYORSÍRÓBAJNOKA

MORVAI ELVIRA

MAGYARORSZÁG 2003. ÉVI JUNIOR GYORSÍRÓBAJNOKA

RODENBÜCHER KATALIN

MAGYARORSZÁG 2003. ÉVI IFJÚSÁGI GYORSÍRÓBAJNOKA

 

 

HEGEDŰS IBOLYA CSILLA

MAGYARORSZÁG 2003. ÉVI GÉPÍRÓBAJNOKA

LŐRINCZY BARBARA ESZTER

MAGYARORSZÁG 2003. ÉVI JUNIOR GÉPÍRÓBAJNOKA

ROMEK ZITA

MAGYARORSZÁG 2003. ÉVI IFJÚSÁGI GÉPÍRÓBAJNOKA

 

BARTALUSNÉ TERJÉKI KRISZTINA

MAGYARORSZÁG 2003. ÉVI SZÖVEGSZERKESZTŐ BAJNOKA

KŐVÁGŐ FRANCISKA

MAGYARORSZÁG 2003. ÉVI JUNIOR SZÖVEGSZERKESZTŐ BAJNOKA

NAGRANT TÜNDE

MAGYARORSZÁG 2003. ÉVI IFJÚSÁGI SZÖVEGSZERKESZTŐ BAJNOKA

 

ÖSSZETETT VERSENY

 

A verseny I. helyezettje: FERENC ZSUZSANNA

A verseny junior I. helyezettje: LŐRINCZY BARBARA ESZTER

A verseny ifjúsági I. helyezettje: RODENBÜCHER KATALIN

 

*****

DR. VÁRKONYI KÁLMÁNNÉ-díjban részesül: RODENBÜCHER KATALIN

KOVÁCS DEZSŐNÉ-díjban részesül: TÖRTELI ANIKÓ

 

 

SZILY DÁNIEL,

AZ 1843. ÉVI ELSŐ MAGYAR GYORSÍRÓVERSENY GYŐZTESE

Évek óta országos versenyeinket valamelyik nevezetes gyorsíró személyiség vagy valamely jelentős esemény évfordulójának megemlékezéséhez kapcsoljuk. Tesszük ezt azért, hogy emlékezzünk kiváló elődeinkre, hogy kifejezzük tiszteletünket, hogy az állandóan fiatalodó és újabbakkal bővülő versenyzőinket is megismertessük példaképül szolgáló elődeinkkel.

A 160 évvel ezelőtti tavaszon ilyen igen jelentős eseményre került sor hazánkban: gyorsíróversenyt tartottak. Ezt tartjuk a magyar gyorsírási-versenymozgalom kezdetének, bár az igazi célja: fel akarták mérni, hogy a jelentkezők alkalmasak-e az ősszel kezdődő országgyűlésen a szónoklatok pontos rögzítésére és hű visszaadására. Ugyanis Hajnik Károlyon és Borsos Mártonon kívül alig volt megfelelő tudású gyorsíró.

Az eseményeket a korabeli sajtó tudósításai, valamint Téglás Géza és Makoldy Sándor kutatásai alapján dr. Siklóssy László rekonstruálta Az országgyűlési beszéd útja című 1939-ben megjelent terjedelmes művében (245-249. old.).

(Szabad legyen itt megjegyeznem, hogy a két kiemelkedő gyorsírástörténészünk: Makoldy Sándor 121, téglás Géza 120 éve született. A jogász végzettségű Siklóssy László 1899-től tagja, 1933-tól pedig vezetője volt az országgyűlési gyorsirodának haláláig. Különböző témákban jelentek meg könyvei, a Hogyan épült Budapest? címűt nemrégen adták ki újra.)

Már 1843 előtt többen szorgalmazták verseny szervezését, sőt azt is felvetették, hogy gyorsírók képzésére fel kellene állítani valamilyen intézményt. Többen gyűjtésbe is kezdtek, hogy biztosítva legyen az anyagi alap. (Fejér megyében 358 arany gyűlt össze.)

A Pesti Hírlapban, Kossuth lapjában 1843. március 16-án megjelent a felhívás: "Gyorsirászati verseny" címen, hogy még az országgyűlés őszi megnyitása előtt tartsanak egy írásversenyt, amelynek eredménye alapján kiválaszthassák azokat, "akiknek az országgyűlési gyorsirászathozi alkalmazásukra számítani lehetne". Pest megyét kérik fel a rendezésre, és gr. Ráday Gedeon elnöklete alatt tartott tanácskozáson versenybíráló választmányt hoznak létre, amelynek tagjai sorába fogadták Hajnik Károly és Stuller Ferenc gyorsírókat, Kossuth Lajost. Meghatározzák, hogy "150-100-50 és 25 aranyos jutalmak tétessenek ki".

A Pesti Hírlap március 30-i számában Nyáry Pál megerősíti a közgyűlés határozatát és közli, hogy április 9-én délelőtt 10 órakor a "tisztelt megye tanácskozási termében gyorsirászati verseny fog tartatni, mi a következő módon menend végbe. Az érintett napon és helyen nyilvános felolvasások és beszédek tartatnak, a versenyzők a mondottakat feljegyzik. Az ivek tőlük elszedetvén, a biráló választmány által megjegyeztetnek, s ugyanazon napon délután az illetőknek visszaadatván, általok hiteles személyek jelenlétében közönséges betűirásba áttétetnek."

 

A verseny tárgya - így összegezte Siklóssy - egy rögtönzött tanácskozás volt felszólalással, hozzászólásokkal, elnöki kijelentésekkel. A főszónok maga Kossuth Lajos volt, aki a gyorsírásnak és Hajnik Károlynak a jelentőségét méltatta. Kossuth után Nyáry Pál, Kovács Lajos és Besze János beszéltek.

A hét versenyző közül Béres Elek, Lukács János, Sárcsevits Ambrus, Szily Dániel és Trencsényi József adták be dolgozatukat. Indult még Gyurits Antal és Vaáry Sándor, akik később váltak jó gyorsírókká. Az egész diktátumot csak Szily Dániel tette át.

A Világ április 12-i számában Borsos Márton (aki 1832-ben szintén 100 aranyat nyert rendszerével egy "legelső versenyen") ismertette az eredményt. A versenyt az abszolút esélyes Szily nyerte, de csak a 100 aranyas második díjat ítélték oda.

A korabeli értékelések szerint is a verseny nem hozta a várt eredményeket, de rádöbbentette a rendezőket és Hajnikot is, aki előzőleg csak rövid felkészítő kurzust tudott tartani, hogy a jelöltekben lehet reménykedni - amit később igazoltak is - de továbbtanulásra és főleg hosszabb gyakorlatra van szükség. Szily sikere is ezt erősítette meg, mert ő már az 1841/42. évi erdélyi diétán Hajnik mellett dolgozott.

Szily Dániel (Kömlőd, 1814. május 31. - Kiskőrös, 1877. december 10.) a jogi egyetem elvégzése után ügyvédként dolgozott Nagykőrösön. Gyorsíró Hajnik munkatársaként 1842-47. között, majd 1865-68. között Kónyi Manó gyorsirodájában. Közben 1852-ben írásban ismerték el "kifogástalan politikai magatartását" a forradalom és szabadságharc idején, de egy év múlva letartóztatták és felségsértés címén négy havi börtönre ítélték. Feljegyezték még róla, hogy köszönete és hálája jeléül mesterének, "Hajnik Károly úrnak igen csinos föliratú ezüst serleget ajánla, melyet ez, hálás tanitványának irásban tett unszolására, elfogadni sziveskedett."

Száz év múlva, 1943-ban dr. Kappa György világra szóló bravúrt hajt végre, 23 kishibával megnyerte az ötperces 500 szótagos sebességű rekordversenyt.

Az első magyar gyorsíróverseny 125. évfordulója tiszteletére, 1968-ban rendezett emlékverseny abszolút győztese Fenyvesi Mária örökös nő gyorsíróbajnok volt.

* * *

Szily Dániel síremléke Kiskőrösön, az evangélikus temetőben megtalálható.

 

 * * *

A versenyek értékelése

A 2003. évi gyorsíróbajnokságot 2003. március 1-jén, a gépíró- és szövegszerkesztő-bajnokságot március 8-án a Móricz Zsigmond Műszaki Középiskola, Szakiskola és Radnai Béla Közgazdasági Tagozata osztálytermeiben tartottuk. Ezúton is köszönetet mondunk az iskola igazgatójának, Borosné Szél Mária igazgató asszonynak, hogy a bajnokságokat az iskola kitűnően felszerelt tantermeiben rendezhettük meg. A versenyzők lehetőséget kaptak az iskola számítógépein való versenyzésre. Az iskola tanárai, informatikusai gondos és körültekintő szervezőmunkával biztosították a verseny nyugodt légkörben való, sikeres levezetését.

A gyorsíróbajnokság "A" kategóriájában 12 fő versenyző volt (2 junior), egy nem készített áttételt, egy versenymunka nem sikerült; a "B" kategóriában 26 (12 junior) 3 ifjúsági nem sikerült; a "C" kategóriában pedig 28 versenyző indult (junior 6, ifjúsági 12) minden dolgozat sikerült.

A gépíróbajnokságon a 91 beadott munkából (felnőtt 30, junior 15, ifjúsági 24) 69 volt sikeres; nem sikerült 6, nem írta meg az előírt mennyiséget 16 versenyző.

A szövegszerkesztő bajnokság "A" kategóriájában 14 (nem sikerült egy), a "B" kategóriában 43 sikeres dolgozat készült.

Ezúton is köszönjük a felkészítő tanárok és a bajnokság megrendezésében közreműködők áldozatos munkáját.

*****

Ismételten köszönjük tagjainknak, versenyzőinknek, hogy személyi jövedelemadójuk egy százalékát Szövetségünk részére ajánlották fel (Szövetségünk adószáma: 19815864-2-42).

*****

A szövetségi tagdíj változatlanul évi 1.000 forint, tanulóknak, nyugdíjasoknak, gyesen, gyeden lévőknek pedig 300 forint. Köszönettel veszünk ennél nagyobb összegű tagdíjbefizetéseket is. Ezúton kérjük tagtársainkat, versenyzőinket, hogy a 11707024-20449720 számlaszámon OTP-fiókban szíveskedjenek feladni a 2003. évi tagdíjat, illetőleg ha elmaradásuk van, kérjük azt pótlólag befizetni.

Kérünk minden tanárt és versenyzőt, szíveskedjenek a Szövetségbe való belépésükkel is kifejezni a szakma iránti kötődésüket; segítsék elő szervezeti életünk megerősítését!

*****

Kérjük a végzősöket, hogy továbbra is legyenek előfizetői a SzóVilágnak. Az 1400 Ft előfizetési díjat a 11707024-20449720 számlaszámon OTP-fiókban kérjük befizetni. A megrendelést szíveskedjenek a Szövetség címére mielőbb megküldeni.

 

 

GYORSÍRÁS "A" KATEGÓRIA

 

Név

Perc

Végseb.

Hiba

Pontszám

1.

Ferenc Zsuzsanna

MGYGOSZ Beszédgyorsíró Szolgálat

10

460

83

427

2.

Lestár Éva

Magyar Országgyűlés Hivatala

Gyorsíró Irodája, Budapest

9

440

74

416

3.

Árvayné Dani Judit

Magyar Országgyűlés Hivatala

Gyorsíró Irodája, Budapest

8

420

80

390

4.

Barna Beáta

Magyar Országgyűlés Hivatala

Gyorsíró Irodája, Budapest

6

380

44

386

5.

Czeglédi Krisztina

MGYGOSZ Beszédgyorsíró Szolgálat

6

380

53

377

6.

Nánásiné Czapári Judit

Magyar Országgyűlés Hivatala

Gyorsíró Irodája, Budapest

6

380

61

369

7.

Kanyár Erika

Veszprémi KSZKI

6

380

69

361

8.

Hegedűs Ibolya Csilla

SM Construct Kft.

3

320

28

342

9.

Horváth Éva Szilvia

Magyar Országgyűlés Hivatala

Gyorsíró Irodája, Budapest

3

320

36

334

Egy versenyző nem készített áttételt.

 

Junior

1.

Morvai Elvira

Magyar Országgyűlés Hivatala

Gyorsíró Irodája, Budapest

5

360

22

388

Nem sikerült egy dolgozat.

 

GYORSÍRÁS "B" KATEGÓRIA

 

Név

Perc

Végseb.

Hiba

Pont-szám

Átt. idő

1.

Keringer Imréné

Szombathely

7

280

36

244

 

2.

Székely Tünde

Király-Torma Kft., Budapest

6

260

15

245

 

3.

Kovácsné Horváth Andrea

MÁVÉPCELL Kft., Celldömölk

6

260

17

243

 

4.

Muhari Andrea

Varga Jenő KKI, Budapest

5

240

17

223

 

5.

Gyimesi Albertné

Zöldségtermesztési KutatóIntézet Rt., Kecskemét

5

240

20

220

 

6.

Góbor Józsefné

Dr. Beretvás Károly ügyvéd, Kecskemét

5

240

25

215

 

7.

Kovács Ágnes

Petőfi Irodalmi Múzeum

5

240

26

214

110�

8.

Wégnerné Szepesi Gyöngyi

Teleki Blanka KSZKI és Gimn., Budapest

5

240

26

214

145�

9.

Kovács Józsefné

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Munkaügyi Központ

4

220

5

215

 

10.

Kovács Lászlóné

Polgármesteri Hivatal, Ózd

3

200

24

176

42�

11.

Székely Lászlóné

Rendőrkapitányság, Mátészalka

3

200

24

176

98�

 

Junior

 

Név

Perc

Végseb.

Hiba

Pontszám

1.

Lőrinczy Barbara Eszter

Kodolányi János Főiskola, Budapest

8

300

24

276

2.

Dancsecs Dóra

Polgármesteri Hivatal, Kiskunfélegyháza

8

300

43

257

3.

Kóródi Zsuzsanna

Nyíregyházi Rendőrkapitányság

6

260

16

244

4.

Sokoray Katalin

Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

5

240

19

221

5.

Dobos Anita

Városi Polgármesteri Hivatal, Nyíregyháza

5

240

22

218

6.

Palcsák Bernadett

Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

5

240

26

214

7.

Petró Mónika

Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

4

220

8

212

8.

Rigó Bernadett

City College Üzleti SZKI, Győr

4

220

15

205

9.

Kővágó Franciska

Eötvös J. Főiskola, Baja

3

200

13

187

10.

Erdélyi Katalin

Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht.

3

200

15

185

11.

Pelczhoffer Mária

Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

3

200

24

176

Nem sikerült egy dolgozat.

 

Ifjúsági kategóriában nincs sikeres dolgozat.

 

GYORSÍRÁS "C" KATEGÓRIA

 

Név

Perc

Végseb.

Hiba

Pontsz.

Átt. idő

1.

Kissné Mohácsi Éva

Polgármesteri Hivatal, Székesfehérvár

7

170

2/1

168

 

2.

Kishegyiné Csirmaz Mónika

Polgármesteri Hivatal, Ózd

7

170

11/0

159

 

3.

Kovács Beáta

Polgármesteri Hivatal, Ózd

6

155

17/1

138

 

4.

Kónya Ágnes

Polgármesteri Hivatal, Ózd

5

140

6/2

134

 

 

Junior

 

Név

Perc

Végseb.

Hiba

Pontsz.

Átt. idő

1.

Vasas Beatrix

A+Euro-Pay SZKI, Miskolc

7

170

1/0

169

 

2.

Szloboda Melinda Györgyi

Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

7

170

8/2

162

 

3.

Szabó Linda

KARRINA Szakképző Iskola, Miskolc

5

140

10/1

130

 

4.

Bóta Anita

Polgármesteri Hivatal, Ózd

5

140

10/2

130

 

5.

Kovács Zsuzsanna

Polgármesteri Hivatal, Ózd

4

125

12/2

113

 

6.

Turánszki Edit

KARRINA Szakképző Iskola, Miskolc

3

110

9/1

101

 

 

Ifjúsági

 

Név

Perc

Végseb.

Hiba

Pontsz.

Átt. idő

1.

Rodenbücher Katalin

Veszprémi KSZKI, Veszprém

7

170

1/1

169

 

2.

Törteli Anikó

KSZKI, Kiskunfélegyháza

7

170

13/2

157

 

3.

Szabó Zsuzsanna

Kultsár István Ügyv.-Gazd. SZKI, Komárom

7

170

14/2

156

 

4.

Krasznai Eszter Katalin

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

6

155

4/0

151

 

5.

Szívós Bernadett

KARRINA Szakképző Iskola, Miskolc

6

155

12/1

143

 

6.

Berndt Judit

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

6

155

13/1

142

 

7.

Fucsek Adrienne

Varga Jenő KSZKI, Budapest

4

125

10/1

115

 

8.

Kaltenecker Melinda

Varga Jenő KSZKI, Budapest

4

125

12/0

113

 

9.

Kovács Tünde

Varga Jenő KSZKI, Budapest

3

110

2/1

108

 

10.

Király Judit

KSZKI, Kiskunfélegyháza

3

110

3/1

107

30

11.

Szabó Erzsébet Krisztina

KSZKI, Kiskunfélegyháza

3

110

3/1

107

31

12.

Nasz Noémi

KSZKI, Kiskunfélegyháza

3

110

7/2

103

 

 

GÉPÍRÁS

A versenykiírás szerinti követelmény: percenként minimum bruttó 250 leütés

 

Név

Bruttó

Hibaszám

Nettó

1.

Hegedűs Ibolya Csilla

SM Construct Kft., Budapest

15947

10

14947

2.

Nagy Ferencné

Tiszamenti Vízművek Rt., Szolnok

14591

1

14491

3.

Gyurasics Éva

Baranya Megyei Közig. Hiv., Pécs

13653

3

13353

4.

Czeglédi Krisztina

MGYGOSZ Beszédgyorsíró Szolgálata

13594

6

12994

5.

Bartalusné Terjéki Krisztina

Belügyminisztérium, Budapest

12969

6

12369

6.

Ferenc Zsuzsanna

MGYGOSZ Beszédgyorsíró Szolgálata

13083

9

12183

7.

Kissné Mohácsi Éva

Székesfehérvári Polgármesteri Hivatal

Felkészítő tanára: Horváthné Üveges Judit

12620

7

11920

8.

Kovácsné Horváth Andrea

MÁVÉPCELL Kft, Celldömölk

13433

17

11733

9.

Schilling Attiláné

Határőrség Országos Parancsnokság

11680

6

11080

10.

Draskóczy Jenőné

Polgármesteri Hivatal, Pécs

11219

5

10719

11.

Horváth Lajosné

FALCO Rt., Szombathely

11853

12

10653

12.

Baranyi Gabriella Viktória

Nyíregyházi Főiskola

10954

4

10554

13.

Budaházi Erika

Nyíregyházi Főiskola

10439

0

10439

14.

Kőhegyi Péterné

Sipkay B. Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi SZKI és SZI, Nyíregyháza

10555

3

10255

15.

Szabó Andrea

Móricz Zs. Műszaki Középiskola és Radnai Béla Közg. Tagozata, Budapest

10262

3

9962

16.

Kovács Lászlóné

Városi Polgármesteri Hivatal, Ózd

10737

8

9937

17.

Székely Lászlóné

BM Rendőrkapitányság, Mátészalka

11152

13

9852

18.

Kovács Ágnes

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

13836

40

9836

19.

Dóka Jánosné

Szombathely

12060

23

9760

20.

Gyenis Piroska

Baranya Megyei TÁH, Pécs

9961

3

9661

2l.

Jászainé Kosztik Lídia

JÁ-KO Leíró Iroda, Nyíregyháza

10417

9

9517

22.

Eisrich Istvánné

BRFK, Budapest

10596

12

9396

23.

Kovács Bernadett

Corvin Mátyás Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI és SZI, Hódmezővásárhely

9618

5

9118

24.

Dr. Pappné Knáb Erzsébet

BM Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata

9651

7

8951

25.

Horváth Istvánné

Szombathelyi Határőr Igazgatóság

10648

19

8748

26.

Zsengellér Krisztina

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest

Felkészítő tanára: Szlabonyi Gáborné

8837

7

8137

27.

Szemán Katalin

Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, Bp.

8775

8

7975

28.

Keringer Imréné

Szombathely

11205

33

7905

29.

Kanyár Erika

Veszprémi Közgazdasági SZKI

8740

20

6740

30.

Tatai Ferencné

Pécs M. J. Város Polgármesteri Hivatal

8678

25

6178

Nem érte el a min. leütésszámot: 4 fő

Junior

 

Név

Bruttó

Hibaszám

Nettó

1.

Lőrinczy Barbara Eszter

Kodolányi János Főiskola

12473

4

12073

2.

Sokoray Katalin

Nyíregyházi Főiskola

Felkészítő tanára: Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet

11718

1

11618

3.

Kővágó Franciska

Eötvös József Főiskola, Baja

13448

22

11248

4.

Palcsák Bernadett

Nyíregyházi Főiskola

11057

5

10557

5.

Erdélyi Katalin

Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht., Budapest

10317

8

9517

6.

Szloboda Melinda Györgyi

Nyíregyházi Főiskola

Felkészítő tanára: Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet

9560

3

9260

7.

Csipai Melinda

Vajda Péter Gimnázium és SZKI

Felkészítő tanára: Tóthné Jansik Erzsébet

9609

7

8909

8.

Dragon Edit

Közgazdasági SZKI, Kiskunfélegyháza

Felkészítő tanára: Rádi Jánosné, Csenkiné Bihal Mária

8833

7

8133

9.

Petró Mónika

Nyíregyházi Főiskola

Felkészítő tanára: Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet

8626

5

8126

10.

Fekete Melinda

Kultsár István Ügyviteli-Gazdasági SZKI

8864

8

8064

11.

Bóta Anita

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

8651

8

7851

12.

Tóth Péter

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

8711

14

7311

13.

Kónya Ágnes

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

7680

10

6680

14.

Kulcsár Ágnes

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

7550

15

6050

15.

Kőhegyi Renáta

Sipkai Barna Ker., Vend. Idegenforg. SzKI, Nyíregyháza

7886

20

5886

Nem sikerült: 2 dolgozat.

Nem érte el a min. leütésszámot: 4 fő

Ifjúsági

 

Név

Bruttó

Hibaszám

Nettó

1.

Romek Zita

Kőrösy József KSZI, Szeged

Felkészítő tanára: Bense Árpádné

13028

14

11628

2.

Rodenbücher Katalin

Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola

Felkészítő tanára: Kanyár Erika

11458

3

11158

3.

Szabó Márta

Károlyi Mihály Közgazdasági, Külkereskedelmi SZKI és Gimn. Budapest,

Felkészítő tanára: Keresztúri Antónia

10558

3

10258

4.

Nagrant Tünde

Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas

Felkészítő tanára: Tóthné Jansik Erzsébet

10359

2

10159

5.

Farkas Gábor

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

Felkészítő tanára: Horváth Tamásné

10272

11

9172

6.

Kuslics Boglárka

Hunyadi János Gimnázium és SZKI, Csorna

Tanára: Horváthné Schlakker Gabriella

10960

18

9160

7.

Farkas Zoltán

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

Felkészítő tanára: Horváth Tamásné

10135

11

9035

8.

Polgár Bernadett

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

Felkészítő tanára: Horváth Tamásné

9444

7

8744

9.

Suller Csaba

Sipkay Barna KVI SZKI, Nyíregyháza

Felkészítő tanára: Listvánné Huszti Judit

8955

6

8355

10.

Szabó Erzsébet Krisztina

KSZKI, Kiskunfélegyháza

Felkészítő tanára: Csenkiné Bihal Mária

9225

10

8225

11.

Timku Valéria

Sipkay Barna KVI SZKI, Nyíregyháza

Felkészítő tanára: Listvánné Huszti Judit

8585

6

7985

12.

Réti Virág

Bocskai István Gimn. és KSZKI, Szerencs

8687

8

7887

13.

Csicsirkó Attila

Türr István Közg. és Postaforg. SZKI, Baja

Felkészítő tanára: Bene Jánosné

8458

6

7858

14.

Kovács Judit

Fekete István Szakképző Iskola, Győr

Felkészítő tanára: Körősi Istvánné

9442

16

7842

15.

Torkos Anita

Veszprémi KSZKI

Felkészítő tanára: Garamvölgyi Miklósné

8025

4

7625

16.

Móczár Réka

Közg. Szakközépiskola, Kiskunfélegyháza

Felkészítő tanára: Csenkiné Bihal Mária

8653

11

7553

17.

Tamás Tímea

Wattay Középiskola és SZI, Kiskőrös

Felkészítő tanára: Szabó Imréné

8613

12

7413

18.

Kispataki Máté

Hunyadi Mátyás KSZKI, Székesfehérvár

7756

6

7156

19.

Hársfa Nikolett

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

Felkészítő tanára: Horváth Tamásné

7816

7

7116

20.

Varga Erika

Szombathelyi KSZKI

Felkészítő tanára: Raffai Tiborné

7693

7

6993

21.

Jászai Lídia

Széchenyi István KSZKI, Nyíregyháza

7688

7

6988

22.

Szvák Nóra Mária

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

Felkészítő tanára: Buzásné Harmati Annamária

7547

7

6847

23.

Paál Diana Zsófia

Sipkay Barna KVI SZKI, Nyíregyháza

Felkészítő tanára: Listvánné Huszti Judit

7801

16

6201

24.

Kollár B. Kitti

Baross Gábor KSZKI, Győr

Felkészítő tanára: Csizmadia Imréné

7514

20

5514

Nem sikerült: 4 dolgozat.

Nem érte el a min. leütésszámot: 8 fő

 

ÖSSZETETT (KOMBINÁLT) VERSENY

 

Név

Gyorsírás

Gépírás

Összesen

1.

Ferenc Zsuzsanna

MGYGOSZ Beszédgyorsíró Szolg.

18250

12183

30433

2.

Czeglédi Krisztina

MGYGOSZ Beszédgyorsíró Szolg.

14150

12994

27144

3.

Hegedűs Ibolya Csilla

SM Construct Kft.

11200

14947

26147

4.

Kovácsné Horváth Andrea

MÁVÉPCELL Kft.,Celldömölk

8750

11733

20483

5.

Kanyár Erika

Veszprémi KSZKI, Veszprém

13350

6740

20090

6.

Kovács Ágnes

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

7300

9836

17136

7.

Kissné Mohácsi Éva

Polgármesteri Hivatal, Székesfehérvár

4983

11920

16903

8.

Keringer Imréné

Szombathely

8800

7905

16705

9.

Kovács Lászlóné

Polgármesteri Hivatal, Ózd

5400

9937

15337

10.

Székely Lászlóné

Rendőrkapitányság, Mátészalka

5400

9852

15252

 

Junior

 

Név

Gyorsírás

Gépírás

Összesen

1.

Lőrinczy Barbara Eszter

Kodolányi János Főiskola, Budapest

10400

12073

22473

2.

Sokoray Katalin

Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

7650

11618

19268

3.

Palcsák Bernadett

Nyíregyházi Főiskola,Nyíregyháza

7300

10557

17857

4.

Kővágó Franciska

Eötvös József Főiskola, Baja

5950

11248

17198

5.

Erdélyi Katalin

Magyar Vállalkozásfejl. Kht., Budapest

5850

9517

15367

6.

Petró Mónika

Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

7200

8126

15326

7.

Szloboda Melinda Györgyi

Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

4666

9260

13926

8.

Bóta Anita

Polgármesteri Hivatal, Ózd

3066

7851

10917

9.

Kónya Ágnes

Polgármesteri Hivatal, Ózd

3266

6680

9946

 

 

 

Ifjúsági

1.

Rodenbücher Katalin

Veszprémi KSZKI, Veszprém

5033

11158

16191

2.

Szabó Erzsébet Krisztina

KSZKI, Kiskunfélegyháza

1933

8225

10158

 

SZÖVEGSZERKESZTÉS

"A" KATEGÓRIA

 

N é v

Bruttó

Hiba

Nettó

Gépírás

Összesen

1.

Bartalusné Terjéki Krisztina

Belügyminisztérium

12600

2

12100

6185

18285

2.

Czeglédi Krisztina

MGYGOSZ Beszédgyorsíró Szolgálata

11300

0

11300

6497

17797

3.

Zsengellér Krisztina

Földművelésügyi és Vidékfej-

lesztési Minisztérium

10600

4

9600

4069

13669

4.

Kissné Mohácsi Éva

Székesfehérvári Polgármesteri Hivatal

6400

2

5900

5960

11860

5.

Szemán Katalin

Fővárosi Tűzoltóparancsnokság

8600

3

7850

3988

11838

Nem sikerült egy versenymunka.

 

Junior

 

N é v

Bruttó

Hiba

Nettó

Gépírás

Összesen

1.

Kővágó Franciska

Eötvös József Főiskola, Baja

10900

0

10900

5624

16524

2.

Lőrinczy Barbara Eszter

Kodolányi János Főiskola

9900

1

9650

6037

15687

3.

Kónya Ágnes

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

7000

3

6250

3340

9590

4.

Kőhegyi Renáta

Sipkai Barna Ker., Vend., Idegenforg. SZKI, és Szakisk., Nyíregyháza

6500

2

6000

2943

8943

 

Ifjúsági

 

N é v

Bruttó

Hiba

Nettó

Gépírás

Összesen

1.

Nagrant Tünde

Vajda Péter Gimn. és KSZI

Szarvas

Tanára:Tóthné Jansik Erzsébet

12600

2

12100

5080

17180

2.

Szvák Nóra Mária

Vajda Péter Gimn. és KSZI, Szarvas

Felkészítő tanára: Tóthné

Jansik Erzsébet

13000

2

12500

3424

15924

3.

Romek Zita

Kőrösy József Közg., és Külker. SZKI, Szeged Tanára: Bense Árpádné

10900

4

9900

5814

15714

4.

Réti Virág

Bocskai István Gimn. és KSZKI, Szerencs

8500

4

7500

3944

11444

5.

Paál Diana Zsófia

Sipkay Barna Ker., Vend. Idforg. SZKI, Nyíregyháza

Felkészítő tanár: Listvánné Huszti Judit

7600

4

6600

3101

9701

 

SZÖVEGSZERKESZTÉS

"B" KATEGÓRIA

 

Junior

 

N é v

Bruttó

Hiba

Nettó

1.

Juhász Zsuzsanna

Nyírség Szakközépiskola, Nyíregyháza

Felkészítő tanár: Greksza István

10000

0

10000

2.

Pethő Tímea

Varga Jenő Közg. Középiskola, Szakiskola, Budapest

Felkészítő tanár: Dr. Tóthné M. Judit

9000

0

9000

3-

4.

Turánszki Edit

KARRINA Szakképző Isk., Miskolc

Felkészítő tanár: Kozákné Sólyom Ildikó

6100

2

5600

3-

4.

Liptákné Bányácski Ágnes

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

6100

2

5600

 

Ifjúsági

 

 

Név

Bruttó

Hibaszám

Nettó

1.

Juhász Éva

Energetikai Szakközépisk. és

Kollégium, Paks

Tanár:Fórizsné Martos Klára

12900

4

11900

2.

Nagy Tünde

Energetikai Szakközépisk. és

Kollégium, Paks

Fórizsné Martos Klára

12200

3

11450

3.

Kovács Melinda

Energetikai Szakközépisk. és

Kollégium, Paks

Fórizsné Martos Klára

11300

1

11050

4.

Gelencsér Éva

Energetikai Szakközépisk. és

Kollégium, Paks

Fórizsné Martos Klára

12700

7

10950

5.

Giricz Éva

Vajda Péter Gimn., és KSZI, Szarvas

Tóthné Jansik Erzsébet

11100

1

10850

6.

Őri Enikő

Energetikai Szakközépisk. és

Kollégium, Paks

Fórizsné Martos Klára

12800

9

10550

7-8.

Krasznai Eszter Katalin

Vajda Péter Gimn., és KSZI, Szarvas

Tóthné Jansik Erzsébet

11700

5

10450

7-8.

Nyári Petra

Energetikai Szakközépisk. és

Kollégium, Paks

Fórizsné Martos Klára

11200

3

10450

9.

Kiss Kata

Energetikai Szakközépisk. és

Kollégium, Paks

Fórizsné Martos Klára

11400

4

10400

10.

Gallusz Mietta

Energetikai Szakközépisk. és

Kollégium, Paks

Fórizsné Martos Klára

10600

1

10350

11-12.

Nagy Brigitta

Móricz Zsigmond Műszaki

Középisk., Szakisk., Radnai

Béla Közg. Tagozata, Budapest

Ruzsinszkiné Lukácsy Margit

10800

2

10300

11-12.

Türk Attila

Széchenyi István Közg.

Szakközépisk., Nyíregyháza

Pázmándi Katalin

11300

4

10300

13.

Blaskó Adrienn

Vajda Péter Gimn., és KSZI, Szarvas

Tóthné Jansik Erzsébet

10200

0

10200

14-15.

Csikós Edina

Vajda Péter Gimn., és KSZI, Szarvas

11000

4

10000

 

Tóthné Jansik Erzsébet

 

 

 

14-15.

Wohner Ágnes

József Attila Gimn. és Közg.

Szakközépisk., Monor

Szlabonyi Gáborné

10500

2

10000

16.

Németh Ibolya

Nyírség Szakközépisk.,

Nyíregyháza Greksza István

9700

0

9700

17.

Erős Magdolna

József Attila Gimn. és Közg.

Szakközépisk., Monor

Szlabonyi Gáborné

9900

1

9650

18.

Kern Tímea

Energetikai Szakközépisk. és

Kollégium, Paks

Fórizsné Martos Klára

10100

4

9100

19-20.

Szuhányi Kamilla

József Attila Gimn. és Közg.

Szakközépisk., Monor

Szlabonyi Gáborné

9300

1

9050

19-20.

Molnár Tünde

Türr István Közg. és Postaforg.

Szakközépisk., Baja

Sponga Tünde

9300

1

9050

21.

Bauer Hedvig

Energetikai Szakközépisk. és

Kollégium, Paks

Fórizsné Martos Klára

9800

4

8800

22.

Vékony Csilla

Vajda Péter Gimn., és KSZI, Szarvas

Tóthné Jansik Erzsébet

8900

1

8650

23.

Gyetvai Anikó

Vajda Péter Gimn., és KSZI

Szarvas

Tóthné Jansik Erzsébet

9100

2

8600

24.

Mayer Éva

Energetikai Szakközépisk. és

Kollégium, Paks

Fórizsné Martos Klára

11200

11

8450

25.

Besenyei Mónika

Nyírség Szakközépisk., Nyíregyháza

Greksza István

8600

1

8350

26.

Szőts Boglárka

Energetikai Szakközépisk. és

Kollégium, Paks

Fórizsné Martos Klára

10300

8

8300

27.

Ambrus Mónika

Nyírség Szakközépisk., Nyíregyháza

Greksza István

9800

7

8050

28.

Pintér Márta

Vajda Péter Gimn., és KSZI, Szarvas

Tóthné Jansik Erzsébet

9000

4

8000

29.

Csesztanovits István

Türr István Közg. és Postaforg.

Szakközépisk., Baja

Klock Júlia

8100

1

7850

30.

Tóth Zita

Vajda Péter Gimn., és KSZI, Szarvas

Tóthné Jansik Erzsébet

8300

2

7800

31.

Mráz Andrea

József Attila Gimn. és Közg.

Szakközépisk., Monor

Szlabonyi Gáborné

8500

3

7750

32.

Pacsirta Ágnes

József Attila Gimn. és Közg.

Szakközépisk., Monor

Szlabonyi Gáborné

8400

3

7650

33-34.

Hárskuti Ágnes

József Attila Gimn. és Közg.

Szakközépisk., Monor

Szlabonyi Gáborné

8700

6

7200

33-34.

Fóris Tímea

József Attila Gimn. és Közg.

Szakközépisk., Monor

Szlabonyi Gáborné

7200

0

7200

35.

Dósa Teréz

Vajda Péter Gimn., és KSZI, Szarvas

Tóthné Jansik Erzsébet

7100

1

6850

36.

Kopp Zsuzsanna

József Attila Gimn. és Közg.

Szakközépisk., Monor

Szlabonyi Gáborné

6900

1

6650

37-38.

Szajkó Krisztina

Móricz Zsigmond Műszaki

Középisk., Szakisk., Radnai

Béla Közg. Tagozata, Budapest

Ruzsinszkiné Lukácsy Margit

6800

1

6550

37-38.

Hajdú Nóra

Vajda Péter Gimn., és KSZI, Szarvas

Tóthné Jansik Erzsébet

6800

1

6550

39.

 

Takács Katalin

Vajda Péter Gimn., és KSZI, Szarvas

Tóthné Jansik Erzsébet

8300

 

10

 

5800

 

 

VÉGZŐSÖK, FIGYELEM!

  

Tanulmányaid befejezése után is:

    • fizess elő a SzóVilág-ra,
    • legyél a Szövetség tagja,
    • jelentkezz az őszi versenyre és
    • vegyél részt programjainkon!

Bővebb információt a Szövetség

telefonszámán: 06-1-268-0236,

címén: Budapest VII., Kertész u. 41. II/7.,

postacímén: 1368 Budapest, Pf. 181;

honlapján: www.magyosz.hu;

e-mail-címén: magygosz@ axelero.hu

kaphatsz.


© Copyright MAGYGOSZ 2002 - 2003 — magygosz@axelero.hu
Design & HTML: Schmidi (zschmidt@freemail.hu) | Tartalom: gyne (gyetvai@axelero.hu)