Főlap | Bemutatkozunk | SzóVilág | Hírek | Versenyek | Vállalunk | Büszkeségeink | Linkek | Ajánló | Letöltés | Fórum |
GYORSÍRÁS, "A" KATEGÓRIA

A 2004. ÉVI

GYORSÍRÓ-, GÉPÍRÓ- ÉS

SZÖVEGSZERKESZTŐ-BAJNOKSÁG

EREDMÉNYEI

 

 

Kiadja a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége

1073 Budapest, Kertész u. 41. II/7.

Levélcím: 1368 Budapest, Pf. 181

Telefon/fax: 268-0236

honlap: www.magyosz.hu

e-mail: magygosz@ axelero.hu

 

 

Tartalomjegyzék

 

 

Bajnokaink

Gyorsírás, "A" kategória

Gyorsírás "B" kategória

Gyorsírás "C" kategória

Gépírás

Összetett (kombinált) verseny

Szövegszerkesztés "A" kategória

Szövegszerkesztés "B" kategória

 

2004. évi bajnokaink

 

FERENC ZSUZSA

MAGYARORSZÁG 2004. ÉVI GYORSÍRÓBAJNOKA

DANCSECS DÓRA

MAGYARORSZÁG 2004. ÉVI JUNIOR GYORSÍRÓBAJNOKA

 

HEGEDŰS IBOLYA CSILLA

MAGYARORSZÁG 2004. ÉVI GÉPÍRÓBAJNOKA

BÍRÓ ÁGNES

MAGYARORSZÁG 2004. ÉVI JUNIOR GÉPÍRÓBAJNOKA

ROMEK ZITA

MAGYARORSZÁG 2004. ÉVI IFJÚSÁGI GÉPÍRÓBAJNOKA

BARTALUSNÉ TERJÉKI KRISZTINA

MAGYARORSZÁG 2004. ÉVI SZÖVEGSZERKESZTŐ BAJNOKA

NAGRANT TÜNDE

MAGYARORSZÁG 2004. ÉVI JUNIOR SZÖVEGSZERKESZTŐ BAJNOKA

ROMEK ZITA

MAGYARORSZÁG 2004. ÉVI IFJÚSÁGI SZÖVEGSZERKESZTŐ BAJNOKA

 

 

ÖSSZETETT VERSENY

A verseny I. helyezettje: Kovácsné Horváth Andrea

A verseny junior I. helyezettje: Bíró Ágnes

A verseny ifjúsági I. helyezettje: Szabó Krisztina

*****

DR. VÁRKONYI KÁLMÁNNÉ-díjban részesül: Eszlinger Beáta

KOVÁCS DEZSŐNÉ-díjban részesül: Szabó Krisztina

 

 

A GRAFIKUS GYORSÍRÁSOK HAZÁNKBAN

Az írástörténeten végighúzódik az a törekvés, hogy minél egyszerűbb jelekkel, tehát minél gyorsabban és minél pontosabban rögzítsék a közlendőket. Így jutottunk el a betűíráshoz - bár a mai napig megtartottunk bizonyos szójeleket. A másik fontos törekvés volt, hogy követni tudjuk az élőbeszéd sebességét, és megszületett a gyorsírás. De a kezdetektől fogva rájöttek, hogy nem elegendő csak minél egyszerűbb jeleket használni, rövidítéseket is alkalmazni kell.

A gyorsírás első korszakában - a kivételektől eltekintve - vagy a közírás betűiből, vagy a legegyszerűbb geometriai elemekből állították össze a jeleiket (pont, egyenes, kör és a kör részei), innen az elnevezésük: geometrikus gyorsírási rendszerek. A rövidség érdekében a jeleket közvetlenül kapcsolták egymáshoz, nincs sor és sok a kézellenes vonás.

Ezzel szemben az ún. grafikus gyorsírások főbb jellemzői:

 • a kéz természetes mozgását követve
 • a közírás vonalvezetését "utánozza",
 • a jeleket kötővonallal kapcsolja össze,
 • megtartja a vonalrendszert,
 • különböző alaki és helyzeti módosításokkal növeli a jelek számát és
 • jelképesen fejez ki elsősorban magánhangzókat.

Franz Xaver Gabelsberger (1789-1849) német gyorsíró 17 évi kísérletezés után adja ki az első grafikus gyorsírású könyvét 1834-ben Anleitung zur deutschen Redezeichenkunst oder Stenographie címen. Valójában egységes szabályokat nem ad, csak elvi célkitűzést: az elhangzottakat a legrövidebben, a leggyorsabban kell rögzíteni. Főbb jellemzői:

 • A leggyakoribb hangokra a legegyszerűbb, leggyorsabban írható jeleket.
 • Jól kapcsolható jeleket, esetleg kapcsolás nélkül egybeolvasztással.
 • A mássalhangzó-torlódásokra külön jeleket, amelyek szótagot is jelölhetnek.
 • Jelei többféle nagyságban és irányban is írhatók.
 • A magánhangzóknak van önálló jele, de jelképesen is jelölhetők.
 • Rövidítések alkothatók hangzási hasonlóság, nyelvi vagy értelmi kapcsolatok alapján a gyorsíró tárgy- és nyelvismerete alapján

Gabelsberger fellépése után szinte minden gyorsírási rendszeralkotó az ő kimeríthetetlen eszköztárából merített, vagy az ő rendszerét ültette át saját nyelvére.

Így történt hazánkban is, Markovits Iván a magyar nyelvhez igazította Gabelsberger rendszerét 1863-ban.

A GM-rendszer bonyolultsága, sokszor következetlensége, a gyakorlat során felmerülő megoldatlan kérdések arra ösztönözték híveit, művelőit, hogy tisztázzanak bizonyos elméleti kérdéseket, egyszerűsítsenek, tegyék könnyebben tanulhatóvá, illetve növeljék teljesítő képességét. Emlékezzünk a legjelentősebbekre!

Maywald József (1849-1911.) kiváló klasszika-filológusunk a GM-rendszer első szaktekintélye és tanára, folyóirat szerkesztő, az Országos Magyar Gyorsíró Egylet (OMGYE) alapító tagja, majd elnöke.

Jakab Lajos (1859-1929.) Gyorsírási tevékenysége Szegedhez kapcsolódik: megszervezte az első vidéki gyorsíróünnepet és -versenyt, a Szegedi Gyorsírók Egyesületének alapítója, a Szegedi Gyorsíró elindítója, a Szegedi Gyorsírászati Dísz-Emlékmű szerkesztője, sikeres tanár. Később az egységes magyar gyorsírás híve lesz.

Vikár Béla (1859-1945.) parlamenti gyorsíró, etnográfus, műfordító (Kalevala) élete végéig kitart a GM-rendszer mellett.

Eckerdt Elek (1889-1959.) matematika-fizika-testnevelés-gyorsírás tanár működése is Szegedhez köthető. Számos tanulmány, cikk szerzője. Mint zeneszerző és zenei cikk írója is ismert volt.

Zelovich Dezső (1894-1972.) parlamenti gyorsíró, kiváló gyorsírástörténész, elméleti író, aki a GM-rendszerről áttért az egységes magyar gyorsírásra.

Czigány János (1850-1909.) jogász, gyorsírástanár (1874-től). Lelkes munkatársa a gyorsírási közéletnek. 60 ezer koronát adományozott gyorsírási célra. Értékes könyvtárát a szegedi Somogyi Könyvtárra hagyta.

Fabro Henrik (1866-1924.) a magyar gyorsírás legjelentősebb, európai hírű és tekintélyű elméleti szakembere, több nyelven író beszédíró gyorsíró, a parlamenti gyorsiroda tagja, majd főnöke. Fabroizmusok néven ált általánossá kéthangzós, magánhangzós rövidítési rendszere.

Bohus K. Zoltán (1902-1929.) újságíró, gyorsírási szakíró, autográfus. Kettőshangzós rövidítések gyakorlókönyve I-IV. rendszerezve tartalmazza Fabro kéthangzós jeleit, bőséges példamondatba foglalva.

Radó Antal (1862-1944.) A neves költő, műfordító irodalomtörténész 37 évig volt az országgyűlési gyorsiroda tagja, majd főnöke.

Meg kell még emlékeznünk négy gyorsírási rendszer alkotójáról, akik nem elégedtek meg a széles körben elterjedt GM-rendszer tökéletesítésével, hanem új rendszert alkottak.

1. Nagy Sándor (1844-1918.) Sokat foglalkozott a GM-rendszer javításával, egyszerűsítésével, de javaslatait nem fogadták el, végül egy új rendszert alkotott Népszerű gyorsírás néven. Változtatott a mássalhangzók jelein, egységessé és egyszerűvé teszi a magánhangzók írását, jelölését. Magánhangzó-jelölési elveit átvette az egységes magyar gyorsírás is.

2. Kele Antal (1854-1915.) a Kritikai munkálatok című munkájában vizsgálja és bírálja a két legelterjedtebb magyar gyorsírási rendszert, majd 1884-ben a magyar nyelvhez és helyesíráshoz simuló új rendszerrel jelentkezett. Aprólékos szabályai miatt kevés követője akadt, de elméleti és módszertani megállapításai ma is helytállóak.

3. Dohnányi Frigyes (1843-1909.) fizikatanár, gyorsíró, zeneszerző Panstenográfia című rendszerével vált ismertté. Célja, hogy olyan rendszert alkosson, amellyel több nyelven lehet írni (pl. magyar, német, latin, szlovák stb.).

4. Az egységes magyar gyorsírás megalkotója, Radnai Béla és művelői, fejlesztői is ismerték a hazánkban engedélyezett vagy elkészült és szűkebb körben tanított rendszereket. De az egész gyorsíró társadalom tisztában volt azzal, hogy feltétlenül szükség van egy könnyen elsajátítható, egyszerűbb és ugyanakkor nagyobb teljesítményre, alkalmas rendszerre. 12 évi fokozatos fejlesztő munkával és gyakorlati kipróbálással született meg 1927-re az egységes magyar gyorsírás. Néhány jubiláló művelője:

Darabos István (1899-1964.) az egységes magyar gyorsírás egyik legkiválóbb elméleti szakembere. Előbb a közigazgatásban, majd a művelődés ügyben ismerte fel a gyorsírás hasznát és harcolt, hogy méltó helyét elfoglalhassa.

Nemes Zoltán (1899-1959.) az első egységessel író parlamenti gyorsíró, örökös gyorsíróbajnok. Írt tankönyvet, készített szóstatisztikát, a magyar nemzeti billentyűzet érdekében jelentős volt betűpár-statisztikája.

Szlabey Géza (1899-1965.) élete teljesen összeforrt a gyorsírással tanárként, újságíróként, tanfolyamvezetőként a rádióban. Készített tankönyvet, rövidítésgyűjteményt. Részt vett egy kísérleti rendszer alkotásában is.

Téglás Géza (1883-1959.) foglalkozása: bíró, de egész életét végig kísérte a gyorsírás. Szerkesztette az Egyetemi Gyorsírót, a Gyorsírászati Lapokat, Az Írást. Fő érdeme gyorsírás-történeti munkássága, számos alapvető kutatási eredmény fűződik nevéhez.

Bálint Antal (1883-1964.) pszichotechnikusként dolgozott különböző laboratóriumokban, de egész élete összefonódott a gyorsírással. Foglalkozott alapvető elméleti kérdésekkel, szerkesztett folyóiratot, szervezett gyorsírási kongresszusokat (1913, 1928). Fő elméleti műve A gyorsírás alapvonásai.

Teöreök Aladár (1894-1917.) fiatalon elhunyt kiváló tehetségű, nagy reményekre jogosító gyorsíró volt, aki Radnai Egyszerű gyorsírásával megközelítette az 500 szótagos sebességet. Gyakorlati munkásságával segítette Radnai rendszerének tökéletesítését.

Ez a rövid megemlékezés legyen tisztelet azok iránt, akiknek 2004-ben születési vagy halálozási évfordulójukra emlékezünk.

 

A versenyek értékelése

A 2004. évi gyorsíróbajnokságot 2003. február 28-án, a gépíró- és szövegszerkesztő-bajnokságot március 6-án a Móricz Zsigmond Műszaki Középiskola, Szakiskola és Radnai Béla Közgazdasági Tagozata osztálytermeiben tartottuk. Ezúton is köszönetet mondunk az iskola igazgatójának, Borosné Szél Mária igazgató asszonynak, hogy a bajnokságokat az iskola kitűnően felszerelt tantermeiben rendezhettük meg. A versenyzők lehetőséget kaptak az iskola számítógépein való versenyzésre. Az iskola tanárai, informatikusai gondos és körültekintő szervezőmunkával biztosították a verseny nyugodt légkörben való, sikeres levezetését.

A gyorsíróbajnokság "A" kategóriájában 9 fő versenyző volt (2 junior), egy nem készített áttételt, egy versenymunka nem sikerült; a "B" kategóriában 26 (12 junior) 3 ifjúsági nem sikerült; a "C" kategóriában pedig 28 versenyző indult (junior 6, ifjúsági 12) minden dolgozat sikerült.

A gépíróbajnokságon a 92 beadott munkából (felnőtt 26, junior 31, ifjúsági 35) 73 volt a sikeres; s 19 versenyző nem írta meg az előírt mennyiséget.

A szövegszerkesztő bajnokság "A" kategóriájában 14 (nem sikerült egy), a "B" kategóriában 43 sikeres dolgozat készült.

Ezúton is köszönjük a felkészítő tanárok és a bajnokság megrendezésében közreműködők áldozatos munkáját.

*****

Ismételten köszönjük tagjainknak, versenyzőinknek, hogy személyi jövedelemadójuk egy százalékát Szövetségünk részére ajánlották fel (Szövetségünk adószáma: 19815864-2-42).

*****

A szövetségi tagdíj évi 1.200 forint, tanulóknak, nyugdíjasoknak, gyesen, gyeden lévőknek pedig 300 forint. Köszönettel veszünk ennél nagyobb összegű tagdíjbefizetéseket is. Ezúton kérjük tagtársainkat, versenyzőinket, hogy a 11707024-20449720 számlaszámon OTP-fiókban szíveskedjenek feladni a 2003. évi tagdíjat, illetőleg ha elmaradásuk van, kérjük azt pótlólag befizetni.

Kérünk minden tanárt és versenyzőt, szíveskedjenek a Szövetségbe való belépésükkel is kifejezni a szakma iránti kötődésüket; segítsék elő szervezeti életünk megerősítését!

*****

Kérjük a végzősöket, hogy továbbra is legyenek előfizetői a SzóVilágnak. Az 1440 Ft előfizetési díjat a 11707024-20449720 számlaszámon OTP-fiókban kérjük befizetni. A megrendelést szíveskedjenek a Szövetség címére mielőbb megküldeni.

 

RÉSZLETES EREDMÉNYEK

 

GYORSÍRÁS "A" KATEGÓRIA

 

N é v

Perc

Vég-

sebesség

Hiba

Pontszám

1.

Ferenc Zsuzsa

mgygosz Beszédgyorsíró Szolgálat Bp.

10

460

64

446

2.

Árvayné Dani Judit

Országgyűlés Hivatala Gyorsíró Iroda

9

440

92

398

3.

Nánásiné Czapári Judit

Országgyűlés Hivatala Gyorsíró Iroda

7

400

63

387

4.

Barna Beáta

Országgyűlés Hivatala Gyorsíró Iroda

7

400

66

384

5.

Földi Erika

Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság

7

400

69

381

6.

Morvai Elvira

Országgyűlés Hivatala Gyorsíró Iroda

5

360

37

373

7.

Horváth Éva Szilvia

Országgyűlés Hivatala Gyorsíró Iroda

5

360

41

369

Nem sikerült 1 felnőtt és 1 junior dolgozat.

 

GYORSÍRÁS "B" KATEGÓRIA

 

N é v

Perc

Vég-

sebesség

Hiba

Pontszám

1.

Nagyné Gál Gabriella

Steno Bt. Kecskemét

8

300

5

295

2.

Kovácsné Horváth Andrea

MÁVÉPCELL Kft. Celldömölk

8

300

28

272

3.

Keringer Imréné

Szombathely

8

300

39

261

4.

Gyimesi Albertné

Zöldségtermesztési Kutató Intézet Rt.

Kecskemét

7

280

13

267

5.

Székely Tünde

KIRÁLY-TORMA Kft. Budapest

7

280

32

248

6.

Kovács Lászlóné

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

5

240

23

217

7.

Kovács Józsefné

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ, Szolnok

5

240

26

214

8.

Bera Istvánné

Polgármesteri Hivatal, Százhalombatta

5

240

37

203

9.

Székely Lászlóné

BM Rendőrkapitányság, Mátészalka

4

220

21

199

10.

Stelliné Ovajka Zsuzsanna

Székács Elemér Szakközépiskola,

Törökszentmiklós

3

200

23

177

 

 

Junior

 

N é v

Perc

Vég-

sebesség

Hiba

Pontszám

1.

Dancsecs Dóra

Polgármesteri Hivatal, Kiskunfélegyháza

8

300

26

274

2.

Sokoray Katalin

Nyíregyházi Főiskola

(tanár: Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet)

8

300

31

269

3.

Bíró Ágnes

GGB Épületgépész Kft. Budapest

8

300

55

245

4.

Rodenbücher Katalin

Veszprémi KSZKI

(tanárok: Kanyár Erika, Virág Istvánné)

7

280

33

247

5.

Dóka Mária

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

6

260

44

216

6.

Petró Mónika

Nyíregyházi Főiskola

(tanár: Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet)

5

240

19

221

7.

Dobos Anita

Polgármesteri Hivatal, Nyíregyháza

(áttételi idő: 62 perc)

5

240

26

214

8.

Berencsiné Palcsák Bernadett

Nyíregyházi Főiskola

(áttételi idő: 118 perc)

(tanár: Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet)

5

240

26

214

9.

Dankovics Kitti

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

3

200

17

183

Nem sikerült 2 dolgozat.

Ifjúsági versenyző nem volt.

GYORSÍRÁS "C" KATEGÓRIA

 

N é v

Perc

Vég-

sebesség

Hiba

Pontszám

1.

Kovács Beáta

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

6

155

7/1

148

Junior

 

N é v

Perc

Vég-

sebesség

Hiba

Pontszám

1.

Tóth Veronika

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

7

170

1/1

169

2.

Bojtos Edina

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

7

170

3/1

167

3.

Lepsényi Györgyi

Veszprémi KSZKI

(tanár: Virág Istvánné)

7

170

4/0

166

4.

Törteli Anikó

Nyíregyházi Főiskola

7

170

5/1

165

5.

Szloboda Melinda Györgyi

Nyíregyházi Főiskola

7

170

6/2

164

6.

Torkos Anita

Veszprémi KSZKI

(tanár: Virág Istvánné)

7

170

10/2

160

7.

Nagy Tünde

Veszprémi KSZKI

(tanár: Virág Istvánné)

7

170

15/1

155

8.

Titzl Annamária

Veszprémi KSZKI

(tanár: Virág Istvánné)

7

170

15/2

155

9.

Nagy-Pál Éva

Veszprémi KSZKI

(tanár: Virág Istvánné)

7

170

16/0

154

10.

Liptákné Bányácski Ágnes

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

7

170

18/0

152

11.

Nyikes Anikó

Nyíregyházi Főiskola

6

155

11/1

144

12.

Némethné Bellér Edina

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

6

155

12/2

143

13.

Herczeg Bernadett

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

5

140

15/1

125

14.

Tóth Mónika

Polgármesteri Hivatal, Solt

5

140

17/0

123

15.

Patai Noémi

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

4

125

10/0

115

Nem sikerült 1 dolgozat

Ifjúsági

 

N é v

Perc

Vég-

sebesség

Hiba

Pontszám

1.

Eszlinger Beáta

Veszprémi KSZKI

(tanár: Virág Istvánné)

7

170

1/2

169

2.

Szabó Krisztina

KSZKI, Kiskunfélegyháza

(tanár: Csenkiné Bihal Mária)

7

170

2/0

168

3.

Tarjányi Andrea

KSZKI, Kiskunfélegyháza

(tanár: Csenkiné Bihal Mária)

7

170

6/0

164

4.

Péntek Petra

Veszprémi KSZKI

(tanár: Virág Istvánné)

7

170

9/1

161

5.

Székely Klára

KSZKI és Gimnázium, Budapest, Gyakorló u.

(tanár: Zámbori Mária)

7

170

12/0

158

6.

Nasz Noémi

KSZKI, Kiskunfélegyháza

(tanár: Csenkiné Bihal Mária)

7

170

15/0

155

7.

Krasznai Eszter Katalin

Nyíregyházi Főiskola

(tanár: Schéder Veronika)

7

170

15/1

155

8.

Berndt Judit

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

7

170

24/0

146

9.

Tapodi Tímea

KSZKI, Kiskunfélegyháza

(tanár: Csenkiné Bihal Mária)

6

155

21/1

134

10.

Retkes Gabriella

KSZKI, Kiskunfélegyháza

(tanár: Csenkiné Bihal Mária)

5

140

6/0

134

11.

Szolnoki Éva

KSZKI, Kiskunfélegyháza

(tanár: Csenkiné Bihal Mária)

3

110

9/0

101

12.

Sipos Anita

KSZKI és Gimnázium, Budapest,

Gyakorló u.

(tanár: Zámbori Mária)

3

110

9/1

101

 

GÉPÍRÁS

A versenykiírás szerinti követelmény: percenként minimum bruttó 250 leütés

 

Név

Munkahely

Bruttó

Hiba

Nettó

1.

Hegedűs Ibolya Csilla

SM Construct Kft., Budapest,

16466

4

16066

2.

Nagy Ferencné

Tiszamenti Vízművek Rt., Szolnok

14728

2

14528

3.

Czeglédi Krisztina

MGYGOSZ, Beszédgyorsíró Szolgálat

14798

8

13998

4.

Kovácsné Horváth Andrea

MÁVÉPCELL Kft., Celldömölk

13692

8

12892

5.

Schilling Attiláné

BM Budapest, Határőrség

14254

15

12754

6.

Draskóczy Jenőné

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

12412

3

12112

7.

Bartalusné Terjéki Krisztina

Belügyminisztérium, Bp.

12312

5

11812

8.

Nagyné Kévésházi Erzsébet

Nyírtura

11645

4

11245

9.

Dr. Szepesi Györgyné

Leövey Klára KSZKI, Bpest

11302

2

11102

10.

Székely Lászlóné

BM Rendőrkapitányság Mátészalka

11227

3

10927

11.

Czene Gizella

Belügyminisztérium

11075

7

10375

12.

Dunai Krisztina

Vajda P. Gimn. és SZKI, Szarvas

10531

2

10331

13.

Budaházi Erika

Nyíregyházi Főiskola

10493

3

10193

14.

Kovács Lászlóné

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

10758

6

10158

15.

Eisrich Istvánné

Belügyminisztérium

12992

29

10092

16.

Baranyi Gabriella

Nyíregyházi Főiskola

10304

8

9504

17.

Májer Henriette

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

10158

8

9358

18.

Jászainé Kosztik Lídia

Já-Ko Leíróiroda, Nyíregyháza

9439

4

9039

19.

Bera Istvánné

Polgármesteri Hivatal, Százhalombatta

9720

8

8920

20.

Székely Tünde

Király-Torma Kft., Budapest

8583

0

8583

21.

Kishegyiné Csirmaz Mónika

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

9779

12

8579

22.

Szabó Jánosné

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság Nyíregyháza

9104

6

8504

23.

Tatai Ferencné

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

8928

8

8128

24.

Szabó Hajnalka

Nyíregyháza Rendőrkapitányság

7929

13

6529

Nem sikerült: 2 versenymunka

 

Junior

 

Név

Munkahely

Bruttó

Hiba

Nettó

1.

Bíró Ágnes

GGB Épületgépész Kft. Budapest

14453

4

14053

2.

Kővágó Franciska

Baja

14413

16

12813

3.

Rodenbücher Katalin

Tanára: Kanyár Erika, Garamvölgyi Miklósné

Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola

12758

4

12358

4.

Sokoray Katalin

Nyíregyházi Főiskola

12061

6

11461

5.

Berencsiné Palcsák Bernadett

Nyíregyházi Főiskola

11036

5

10536

6.

Szabó Márta

Vecsés

11009

6

10409

7.

Csipai Melinda

Tanára: Tóthné Jansik Erzsébet

Vajda P. Gimn., SZKI, Szarvas

11129

9

10229

8.

Kádár Aranka

BM, Készenléti Rendőrség, Bp.

10740

9

9840

9.

Nagrant Tünde

Tanára: Tóthné Jansik Erzsébet

Vajda P. Gimn., SZKI, Szarvas

10464

9

9564

10.

Szloboda Melinda Györgyi

Nyíregyházi Főiskola

10005

5

9505

11.

Nyikes Anikó

Nyíregyházi Főiskola

9441

3

9141

12.

Bogár Zita Anna

Nyíregyházi Főiskola

9498

5

8998

13.

Petró Mónika

Nyíregyházi Főiskola

9247

5

8747

14.

Hetli Krisztina

Reticulum Insurance Kft., Százhalombatta

8803

2

8603

15.

Dobos Anita

Polgármesteri Hivatal, Nyíregyháza

10787

23

8487

16.

Tóth Péter

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

9805

14

8405

17.

Bóta Józsefné

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

8704

3

8404

18.

Szvák Nóra Mária

Nyíregyházi Főiskola

8171

5

7671

19.

Torkos Anita

Tanára: Garamvölgyi Miklósné

Veszprémi KSZKI

8778

12

7578

20.

Nagy Tünde

Tanára: Garamvölgyi Miklósné

Veszprémi KSZKI

8187

10

7187

21.

Patai Noémi

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

7538

4

7138

22.

Ganev Bernadett

KSZKI, Kiskunfélegyháza

7924

8

7124

23.

Szákovits Nikolett

Tanára: Dr. Gálné Videk Györgyi

Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest

7888

11

6788

Nem sikerült 8 versenymunka.

Ifjúsági

 

Név

Munkahely

Bruttó

Hiba

Nettó

1.

Romek Zita

Tanára: Bense Árpádné

Kőrösy J. KSZKI, Szeged

13823

5

13323

2.

Farkas Zoltán

Tanára: Horváth Tamásné

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

12095

9

11195

3.

Maróti Tamás

Tanára: Domoszlai Ilona

Leövey Klára KSZKI, Bp.

12005

11

10905

4.

Polgár Bernadett

Tanára: Horváth Tamásné

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

10706

15

9206

5.

Tóth Gábor

Tanára: Dr. Vajmi Mária

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

10190

10

9190

6.

Németh Zsolt

Tanára: Szolnoki Istvánné

II. Rákóczi Ferenc SZKI, Kiskunhalas

10286

12

9086

7.

Farkas Gábor

Tanára: Horváth Tamásné

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

10386

16

8786

8.

Szabó Krisztina

Tanára: Csenkiné Bihal Márta

KSZKI, Kiskunfélegyháza

9550

12

8350

9.

Krasznai Eszter

Nyíregyházi Főiskola

9152

9

8252

10.

Tarjányi Andrea

Tanára: Csenkiné Bihal Márta

Közgazdasági Szakközépiskola, Kiskunfélegyháza,

8643

5

8143

11.

Nasz Noémi

Tanára: Csenkiné Bihal Márta

KSZKI, Kiskunfélegyháza

8941

8

8141

12.

Egri Szilvia

Tanára: Buzásné Harmati Annamária

Vajda P. Gimn., SZKI, Szarvas

8361

3

8061

13.

Kálmán Márk

Tanára: Kokh Csabáné

Móricz Zsigmond Műszaki Középiskola, Szakiskola és Radnai Béla Közgazdasági Tagozata, Budapest

9183

12

7983

14.

Eszlinger Beáta

Tanára: Garamvölgyi Miklósné

Veszprémi Közg. SZKI

8460

5

7960

15.

Sipos Anita

Tanára: Czégény Julianna

KSZKI és Gimnázium, Budapest, Gyakorló u.

9051

12

7851

16.

Kritzer Mónika

Tanára: Vargáné Szabó Krisztina

Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Középiskola, Tatabánya

8479

9

7579

17.

Jászai Lídia

Tanára: Fehérné Veller Erzsébet

Széchenyi István KSZKI, Nyíregyháza

8425

9

7525

18.

Csikós Edina

Tanára: Tóthné Jansik Erzsébet

Vajda P. Gimn., SZKI, Szarvas

7850

7

7150

19.

Handrik Adél

Tanára: Horváth Tamásné

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

8675

17

6975

20.

Knapp Krisztina

Tanára: Szigeti Györgyné

Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Középiskola, Tatabánya

8112

13

6812

21.

Tholt Róbert

Tanára: Csenkiné Bihal Mária

KSZKI, Kiskunfélegyháza

7864

11

6764

22.

Kiss Vivien

Tanára: Czégény Julianna

KSZKI Bp., Gyakorló u.

7842

11

6742

23.

Borbély Alíz

Tanára: Horváth Tamásné

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

7435

10

6435

24.

Balogh Diána

Tanára: Dr. Vajmi Mária

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

7919

15

6419

25.

Galó Mónika

Tanára: Buzásné Harmati Annamária

Vajda P. Gimn., SZKI, Szarvas

7634

13

6334

26.

Szinger Mónika

Tanára: Vargáné Szabó Krisztina

Mikes Kelemen Felnőtt is Ifjúsági Középiskola, Tatabánya

8327

24

5927

Nem érte el az előírt bruttó leütésszámot 9 versenyző.

 

ÖSSZETETT (KOMBINÁLT) VERSENY

 

 

N é v

Gyorsírás

Gépírás

Összesen

1.

Kovácsné Horváth Andrea

MÁVÉPCELL Kft., Celldömölk

10.200

12.754

22.954

2.

Kovács Lászlóné

Polgármesteri Hivatal, Ózd

7.450

10.158

17.608

3.

Székely Tünde

Király Torma KKI, Budapest

9.000

8.583

17.583

4.

Székely Lászlóné

Rendőrkapitányság, Mátészalka

6.550

10.927

17.477

5.

Bera Istvánné

Polgármesteri Hivatal, Százhalombatta

6.750

8.920

15.670

 

Junior

 

N é v

Gyorsírás

Gépírás

Összesen

1.

Bíró Ágnes

GGB Épületgépész Kft. Bpest

8.850

14.053

22.903

2.

Sokoray Katalin

Nyíregyházi Főiskola

10.000

11.460

21.511

3.

Rodenbücher Katalin

Veszprémi KSZKI

8.950

12.358

21.308

4.

Berencsiné Palcsák Bernadett

Nyíregyházi Főiskola

7.300

10.536

17.836

5.

Petró Mónika

Nyíregyházi Főiskola

7.650

8.747

16.397

6.

Dobos Anita

Polgármesteri Hivatal, Nyíregyháza

7.300

8.487

15.787

7.

Szloboda Melinda Györgyi

Nyíregyházi Főiskola

4.766

9.505

14.271

8.

Nyikes Anikó

Nyíregyházi Főiskola

3.783

9.141

12.924

9.

Torkos Anita

Veszprémi KSZKI

4.566

7.578

12.144

10.

Nagy Tünde

Veszprémi KSZKI

4.333

7.187

11.590

11.

Patai Noémi

Polgármesteri Hivatal, Ózd

2.350

7.138

9.488

 

Ifjúsági

 

N é v

Gyorsírás

Gépírás

Összesen

1.

Szabó Krisztina

KSZKI, Kiskunfélegyháza

5.000

8.350

13.350

2.

Eszlinger Beáta

Veszprémi KSZKI

5.016

7.960

12.976

3.

Tarjányi Andrea

KSZKI, Kiskunfélegyháza

4.800

8.143

12.943

4.

Krasznai Eszter

Nyíregyházi Főiskola

4.333

8.252

12.585

5.

Nasz Noémi

KSZKI, Kiskunfélegyháza

4.350

8.141

12.491

6.

Sipos Anita

KSZKI és Gimn. Budapest, Gyakorló u.

1.633

7.851

9.484

 

SZÖVEGSZERKESZTÉS

"A" KATEGÓRIA

 

N é v

Bruttó

Hiba

Nettó

Gépírás

Összesen

1.

Bartalusné

Terjéki Krisztina

Belügyminisztérium

10400

2

9900

5906

15806

2.

Czeglédi Krisztina

MGYGOSZ Beszédgyorsíró

Szolgálata

10300

7

8550

6999

15549

Nem sikerült egy versenymunka.

Junior

 

N é v

Bruttó

Hiba

Nettó

Gépírás

Összesen

1.

Nagrant Tünde

Vajda Péter Gimn. és SZKI

Szarvas

Tanára: Tóthné Jansik Erzsébet

11800

1

11550

4782

16332

2.

Csipai Melinda

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

Tanára: Tóthné Jansik Erzsébet

11700

5

10450

5115

15565

3.

Szvák Nóra Mária

Nyíregyházi Főiskola

Tanára: Dankó Márta

12300

4

10300

3836

14136

 

Ifjúsági

 

N é v

Bruttó

Hiba

Nettó

Gépírás

Összesen

1.

Romek Zita

Kőrösy József Külker és Közg. SZKI, Szeged

Tanára: Bense Árpádné

12800

6

11300

6662

17962

2.

Németh Zsolt

 1. Rákóczi Ferenc SZKI

Kiskunhalas

Tanára: Szolnoki Istvánné

12300

1

12050

4543

16593

3.

Csikós Edina

Vajda Péter Gimn., SZKI, Szarvas

Tanára: Tóthné Jansik Erzsébet

12600

2

12100

3575

15675

4.

Krasznai Eszter

Nyíregyházi Főiskola

Tanára: Dankó Márta

11500

2

11000

4126

15126

5.

Sipos Anita

KSZI és Gimn., Budapest, Gyakorló utca

Tanára: Czégény Julianna

8600

2

8100

3926

12026

6.

Maróti Tamás

Leövey Klára KSZKI, Budapest

Tanára: Domoszlai Ilona

7200

12

4200

5453

9623

7.

Kiss Vivien

KSZI és Gimn., Budapest,

Gyakorló utca

Tanára: Czégény Julianna

6900

5

5650

3371

9021

 

SZÖVEGSZERKESZTÉS

"B" KATEGÓRIA

 

Junior

 

N é v

Bruttó

Hiba

Nettó

1.

Titzl Annamária

Veszprémi Közgazdasági SZKI

Tanára: Csalló Györgyi

9200

3

8450

2.

Liptákné Bányácski Ágnes

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

7000

3

6250

Nem sikerült 4 dolgozat.

Ifjúsági

 

N é v

Bruttó

Hiba

Nettó

1.

Krepsz Tímea

Energetikai SZKI, Paks

Tanára: Fórizsné Martos Klára

14200

5

12950

2.

Őri Enikő

Energetikai SZKI, Paks

Tanára: Fórizsné Martos Klára

12900

1

12650

3.

Juhász Éva

Energetikai SZKI, Paks

Tanára: Fórizsné Martos Klára

12500

5

11250

4.

Kovács Melinda

Energetikai SZKI, Paks

Tanára: Fórizsné Martos Klára

11800

4

10800

5-6.

Kiss Norbert

 1. Rákóczi Ferenc SZKI

Kiskunhalas

Tanára: Szolnoki Istvánné

10400

0

10400

5-6.

Nagy Tünde

Energetikai SZKI, Paks

Tanára: Fórizsné Martos Klára

12400

8

10400

7.

Molnár Tünde

Türr István Gazdasági SZKI, Baja

Tanára: Sponga Tünde

10100

0

10100

8.

Nyárai Petra

Energetikai SZKI, Paks

Tanára: Fórizsné Martos Klára

11300

5

10050

9.

Nagy Brigitta

Móricz - Radnai Közgazdasági Tagozata, Budapest

Tanára: Ruzsinszkiné Lukácsy Margit

10200

1

9950

10.

Menczinger Norbert

Türr István Gazdasági SZKI, Baja

Tanára: Sponga Tünde

10400

2

9900

11.

Gallusz Mietta

Energetikai SZKI, Paks

Tanára: Fórizsné Martos Klára

10200

2

9700

12.

Kósa Ágnes

 1. Rákóczi Ferenc SZKI,

Kiskunhalas

Tanára: Szolnoki Istvánné

10300

3

9550

13.

Czikli Tímea

Varga Jenő KKI, Budapest

Tanára: dr. Tóthné Molnár Judit

1100

7

9250

14.

Blaskó Adrienn

Vajda Péter Gimn., SZKI, Szarvas

Tanára: Tóthné Jansik Erzsébet

10200

6

8700

15.

Hárskuti Ágnes

József Attila Gimn., KSZKI, Monor

Tanára: Szlabonyi Gáborné

8900

1

8650

16.

Hajdú Nóra Erzsébet

Vajda Péter Gimn., SZKI, Szarvas

Tanára: Tóthné Jansik Erzsébet

8700

2

8200

17.

Pintér Márta

Vajda Péter Gimn., SZKI, Szarvas

Tanára: Tóthné Jansik Erzsébet

9600

6

8100

18.

Vékony Csilla

Vajda Péter Gimn., SZKI, Szarvas

Tanára: Tóthné Jansik Erzsébet

9000

4

8000

19.

Szuhányi Kamilla

József Attila Gimnázium, Monor

Tanára: Szlabonyi Gáborné

10200

9

7950

20.

Tóth Zita

Vajda Péter Gimn., SZKI, Szarvas

Tanára: Tóthné Jansik Erzsébet

9600

7

7850

21-22.

Szabó Andrea

József Attila Gimn. és KSZKI, Monor

Tanára: Szlabonyi Gáborné

7700

1

7450

21-22.

Bundics Kornél

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

Tanára: Dr. Vajmi Mária

9200

7

7450

23.

Kiss Kata

Energetikai SZKI, Paks

Tanára: Fórizsné Martos Klára

10400

12

7400

24.

Virág Viktória

Vajda Péter Gimn., SZKI, Szarvas

Tanára: Tóthné Jansik Erzsébet

7200

0

7200

25-26.

Brlás Brigitta

Vajda Péter Gimn., SZKI, Szarvas

Tanára: Tóthné Jansik Erzsébet

7600

2

7100

25-26.

Szőllősi Leonóra

KARRINA Szakképző Iskola, Miskolc

Tanára: Kozákné Sólyom Ildikó

8600

6

7100

27.

Kántor Attila

József Attila Gimn., KSZKI, Monor

Tanára: Szlabonyi Gáborné

8800

7

7050

28.

Ifj. Cziczer János

Teleki Blanka Gimn., SZKI, Tiszalök

Tanára: Jászai Anita

7200

2

6700

29.

Pacsirta Ágnes

József Attila Gimn., KSZKI, Monor

Tanára: Szlabonyi Gáborné

9300

11

6550

30.

Pintér Krisztina

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

Tanára: Dr. Vajmi Mária

9300

12

6300

31.

Kopp Zsuzsanna

József Attila Gimn., KSZKI, Monor

Tanára: Szlabonyi Gáborné

6300

2

5800

32.

Mráz Andrea

József Attila Gimn., KSZKI, Monor

Tanára: Szlabonyi Gáborné

7600

8

5600

33.

Fóris Tímea

József Attila Gimn., KSZKI, Monor

Tanára: Szlabonyi Gáborné

7300

9

5050

34.

Pintér Mónika

Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Középiskola, Tatabánya

Tanára: Konrád István

7900

13

4650

35.

Bertók Brigitta

Vajda Péter Gimn., SZKI, Szarvas

Tanára: Tóthné Jansik Erzsébet

5200

3

4450

36.

Vágner Judit

KARRIANA Szakképző Iskola, Miskolc

Tanára: Kozákné Sólyom Ildikó

4600

1

4350

37.

Szalánczi Viktor

KARRINA Szakképző Iskola, Miskolc

Tanára: Kozma István

5200

4

4200

38.

Nagy Erzsébet

Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Középiskola, Tatabánya

Tanára: Konrád István

5400

10

2900

39.

Szajkó Krisztina

Móricz - Radnai Közgazdasági Tagozata, Budapest

Tanára: Ruzsinszkiné Lukácsy Margit

5800

12

2800

40.

Keresztes Zsófia

Csány László KSZKI, Zalaegerszeg

Tanára: Dr. Vajmi Mária

7800

21

2550

 

VÉGZŐSÖK, FIGYELEM!

 

Tanulmányaid befejezése után is

 

fizess elő a SzóVilág-ra,

 

legyél a Szövetség tagja,

 

jelentkezz az őszi versenyre és

 

vegyél részt programjainkon!

Bővebb információt a Szövetség

telefonszámán:

06-1-268-0236,

címén:

Budapest VII., Kertész u. 41. II/7.,

postacímén:

1368 Budapest, Pf. 181;

honlapján:

www.magyosz.hu;

e-mail-címén:

magygosz@ axelero.hu)

kaphatsz.

SzóVilág megrendelőlap: honlapunk SzóVilág oldalán

Jelentkezési lap: honlapunk Bemutatkozunk oldalán


© Copyright MAGYGOSZ 2002 - 2004 — magygosz@axelero.hu
Design & HTML: Schmidi (zschmidt@freemail.hu) | Tartalom: gyne (gyetvai@axelero.hu)