MAGYAR GYORSÍRÓK ÉS GÉPÍRÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

Megalakult 1925. április 25-én.

 

 

A 2007. évi

 

TEÖREÖK ALADÁR ORSZÁGOS TANULÓI

GYORSÍRÓ-, GÉPÍRÓ- ÉS

SZÖVEGSZERKESZTŐ-VERSENY

 

EREDMÉNYJEGYZÉKE

 

 

 

Kiadja  a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége

           1073 Budapest, Kertész u. 41. II/7.

           Levélcím: 1368 Budapest, Pf. 181

           Telefon/fax: 268-0236

           e-mail: magyosz@t-online.hu

           honlap: www.magyosz.hu

 

 

Tartalomjegyzék

 

Szövetségünk – versenyek.......................................................................................................... 4

Versenyfelhívás.......................................................................................................................... 5

Eredmények................................................................................................................................ 7

Részletes eredmények................................................................................................................. 8

Gyorsírás.................................................................................................................................... 8

Gépírás..................................................................................................................................... 11

Szövegszerkesztés...................................................................................................................... 24

Gyorsírás pontszerző verseny................................................................................................... 27

Gyorsírás csapatverseny........................................................................................................... 27

Gépírás pontszerző verseny...................................................................................................... 28

Gépírás csapatverseny.............................................................................................................. 32

Szövegszerkesztés pontszerző verseny...................................................................................... 38

Szövegszerkesztés csapatverseny.............................................................................................. 39

 

SZÖVETSÉGÜNK – VERSENYEK

 

A Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége 1925. április 25-én alakult meg. Az elmúlt évtizedekben is mindenkor tevékenysége középpontjában állt a versenyzés ügye. Először csak gyorsírásból, majd hamarosan gépírásból és az utóbbi években szövegszerkesztésből is rendeztek írásversenyeket.

Szövetségünk 2002-ben hirdette meg a kezdő gyorsírók, gépírók és szövegszerkesztők országos versenyét. Több mint 50 iskola több száz tanulója mérte össze tudását a kétfordulós gyorsíró-, gépíró- és szövegszerkesztő-versenyen. A következő évben országos tanulói verseny került kiírásra mind a három versenyszámban. Az érdeklődés és a részvétel változatlanul nagy az iskolák részéről; 2004-től a tanulói verseny Teöreök Aladár országos tanulói gyorsíró-, gépíró- és szövegszerkesztő-verseny néven került megrendezésre.

TEÖREÖK ALADÁR

1894-1917

 

Budapesten született 1894. december 4-én. Elemi iskolai és gimnáziumi tanulmányait is Budapesten végezte jeles eredménnyel.

14 éves korában Perényi Adolftól (Radnai Béla tanárától) sajátította el a Gabelsberger-Markovits-rendszer alapjait a budapesti I. kerületi Werbőczy Gimnáziumban, majd Radnai Béla vette át tanítását, aki erősen leegyszerűsítette és a kivételektől igyekezett mentesíteni a rendszert. Megismerte és következetesen használta Fabro új, szabad rövidítési elveit, erősen támaszkodva a magánhangzós rövidítésekre és a lélektani, logikai, nyelvi összefüggések kihasználására a rövidítésalkotásban. Ezeknek köszönhetően gyorsan haladt előre és növelni tudta teljesítményét.

Teöreök Aladár 1911 tavaszán, Ungváron még csak 250 szótagos fokon nyújtott be jó munkát, ősszel már a 300-400 szótagos versenyen 5. lett. Legnagyobb bravúrját 1912 tavaszán a miskolci 450 szótagig gyorsuló diákbajnokság megnyerésével érte el, és vált országosan is ismertté. Hibáinak száma is elenyésző: 0-1-4.

A verseny után pár héttel jelesen érettségizett és beiratkozott a budapesti egyetem jogtudományi karára.  Egyetemi tanulmányai mellett vállalt gyorsírói munkát a Statisztikai Hivatalban, és egy ügyvédi irodában, A Nap telefongyorsírója, de vállalta kongresszusok, gyűlések írását is.

Az iskolai gyorsírókörétől – ahol vezető tisztségeket töltött be – elbúcsúzott, és bekapcsolódott a budapesti Egyetemi Gyorsíró Egylet, a Gyakorló Gyorsírók Társasága és az Országos Diákgyorsíró Szövetség munkájába. Felelős szerkesztője lesz a Diákgyorsíróvilágnak, társszerkesztője a Magyar Gyorsírási Újságnak. Gyorsírás-elméleti cikkeket ír, előadásokat tart. 1915-ben megszerezte a gyorsírástanítói képesítést. Gyorsírási munkásságával úttörője lett az egységes magyar gyorsírásnak.

Jogi tanulmányait 1916 őszén befejezte, de előrehaladt súlyos betegsége miatt a doktorátust már nem tudta letenni, 1917. március 8-án, 23 éves korában meghalt.

Részletes irodalom: Dr. Nemes Zoltán Teöreök Aladár 1894-1917. (Az Egységes Magyar Gyorsírás Könyvtára 161. sz.)

 

VERSENYFELHÍVÁS

a Teöreök Aladár országos tanulói gyorsíró-, gépíró- és szövegszerkesztő versenyre

 

A Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége (1368 Budapest, Pf. 181) 2007.  április 22-29. között - többek kérésére - megrendezi a Teöreök Aladár országos tanulói gyorsíró-, gépíró- és szövegszerkesztő-verseny I. fordulóját  a következő kategóriákban: a) egy éve tanulók, b) két éve tanulók, c) három éve tanulók, d) négy éve tanulók, e) egyéb, akik a jelen tanévben nem tanulják a tárgyat - függetlenül attól, hogy ki hányadik évfolyamra jár, f) felnőtt oktatásban tanulók, megjelölve a tanulási év számát, g) főiskolai, egyetemi hallgatók, vak és látássérültek általános és speciális szakiskolásai.

 

I. SZÖVEGSZERKESZTŐI VERSENY: A VERSENY KÉTFORDULÓS!

 

Szövegszerkesztési versenyfeladat: a korrektúra nélküli szöveget a versenyzők flopin kapják WinWord 6.0-ás programban. (A versenymunka külalakjára, a beállításokra vonatkozó szabályokat lásd a versenyszabályzatban!) A körülbelül 150 korrektúrafeladatot tartalmazó szöveg alapján a képernyőre vitt szövegen 10 perc alatt a lehető legtöbb korrektúrát kell elvégezni meghatározott sorrendben. A korrigálást a versenyzők egyszerre kezdik. A versenymunkákat kinyomtatva kell beadni. (A korrektúrajelek megegyeznek az MKM tanügyigazgatási főosztálya által a szövegszerkesztési, táblázat- és adatbáziskezelési vizsgához kiadott 43446/XIV/97. számú útmutatójával.)

Értékelés: minden megoldott korrektúra-feladat 100 pont, hibás vagy hiányzó korrektúra mínusz 250 pont. A sorrendet a pontérték nagysága adja (név - plusz pont - mínusz pont - összesen pont).

A munkát sorkizártan kell leadni, a szavak elválasztása és a szakaszok jelölése nélkül. A versenyen csak magyar ékezetes betűtípussal dolgozhatnak a versenyzők.

A II. fordulóra, a döntőre az országos összesítés alapján a legjobb 25-30 versenyző kerül behívásra Budapestre.

II. GÉPÍRÁS: A VERSENY KÉTFORDULÓS!

 

Magyar nyelvű másolás:

Feladat: 10 perces másolás sortartással (hibahatár 3 ezrelék).

A versenyzők bármilyen írógépen vagy számítógépen (betűtípus: Courier New CE, betűnagyság: 12-es, bal  margó: 2,5 cm, jobb oldalon 2 cm) versenyezhetnek. - A rangsort a nettó leütésszám adja. (Egyéb tudnivalók a versenyszabályzatban.)

Értékelés:  A bruttó (teljes) leütésszámból le kell vonni hibánként 100 leütést. A sorrendet a nettó pontérték adja.

A II. fordulóra, a döntőre az országos összesítés alapján a legjobb 25-30 versenyző kerül behívásra Budapestre.

III. GYORSÍRÁS: A VERSENY KÉTFORDULÓS!

 

Feladat:

„B” kategóriában 8 perces 160 szótagtól 300 szótagig fokozódó diktátum lejegyzése és kézi vagy gépi áttétele. Áttételi idő: 90 perc

„C” kategóriában 7 perces, 80 szótagtól 170 szótagig (percenként 15 szótagos emelkedés) fokozódó diktátum leírása és kézi vagy gépi áttétele. Áttételi idő: 90 perc.

„D” kategóriában 5 perces, 60 szótagtól 100 szótagig (percenként 10 szótagos emelkedés) fokozódó diktátum lejegyzése és kézi vagy gépi áttétele. Áttételi idő: 40 perc.

Követelmény mindhárom kategóriában sikeres 3 perc áttétele.

Értékelés: A sorrendet a pontszám adja.

 

A II. fordulóra, a döntőre az országos összesítés alapján a legjobb 25-30 versenyző kerül behívásra Budapestre. A II. fordulón, a döntőn csak kézi áttétel van!

 

Az eredményhirdetés programja: 2007. június 8., péntek

– 13.30 órakor a Farkasréti temetőben Teöreök Aladár sírjának megkoszorúzása (találkozás a Moszkva térről induló 59-es villamos végállomásánál a Farkasréti téren);

– 15 órakor eredményhirdetés és kötetlen beszélgetés a Szövetség helyiségében

         (Budapest VII., Kertész u. 41. II/7.)

 

A versenyek értékelése

 

A Teöreök Aladár országos tanulói gyorsíró-, gépíró-, és szövegszerkesztő-versenyen döntőjét 2007. május 27-én a Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium (1133 Budapest, Váci u. 12-14.) tantermeiben tartottuk. A döntőbe 46 középiskola, azon tanulói, valamint a felsőfokú oktatási intézmények olyan hallgatói kaptak behívást, akik az előírt szintet az I. fordulóban már teljesítették.

Behívásra került gyorsírás „B” kategóriából 2, „C” kategóriából 13, „D” kategóriából 23 fő. A döntőn a „B” kategóriában három versenyző indult, mindhárman sikeres munkát készítettek. A „C” kategóriában 9 versenyző vett részt, mindnyájan sikeresen dolgoztak, a „D” kategóriában 16-an versenyeztek, mindenki eredményesen szerepelt. A versenyen a Nyíregyházi Főiskola, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron hallgatói, a Veszprémi KSZKI, a budapesti Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium, valamint a Gyakorló utcai KSZKI tanulói vettek részt.

Gépírásból sikeres munkát adott be 137 versenyző, nem érte el a behívás szintjét vagy hibahatáron felül dolgozott 37 fő.

Szövegszerkesztésből 35 versenyző írt sikeres dolgozatot.

 

Ezúton is köszönetet mondunk az iskola igazgatójának, Vései Zoltán igazgató úrnak, valamint az informatikus és a gyors- és gépírás szakos kollégáknak, hogy a Teöreök Aladár országos tanulói versenyt az iskola kitűnően felszerelt szaktantermeiben rendezhettük meg. Ugyancsak köszönjük a versenyeken való közreműködését mindenkinek.

*****

 

Ismételten köszönjük tagtársainknak, versenyzőinknek, hogy személyi jövedelemadójuk egy százalékát Szövetségünk részére ajánlották fel. Kérjük, továbbra is támogassák Szövetségünk céljainak megvalósítását! Szövetségünk adószáma: 19815864-2-42.

*****

 

A szövetségi tagdíj évi 1200 forint, tanulóknak, nyugdíjasoknak, gyesen, gyeden lévőknek pedig 300 forint. Ezúton is kérjük tagtársainkat, versenyzőinket, hogy a 11707024-20449720 számlaszámra OTP-fiókban szíveskedjenek feladni a 2007. évi tagdíjat, illetőleg ha elmaradásuk van, kérjük azt pótlólag befizetni.

Kérünk minden tanárt és versenyzőt, szíveskedjenek a Szövetségbe való belépésükkel is kifejezni a szakma iránti kötődésüket; segítsék elő szervezeti életünk megerősítését. Kérjük a végzősöket, továbbra is legyenek előfizetői a SzóVilágnak, s legyenek a Szövetség tagjai!

 

 

 

EREDMÉNYEK

 

 

 

 

 

A 2007. évi tanulói verseny legjobb gyorsírója

 

HORVÁTH TAMÁS

 

 

 

A 2007. évi tanulói verseny legjobb gépírója

 

NAGY PÉTER

 

 

 

A 2007. évi tanulói verseny legjobb szövegszerkesztője

 

WIESZBERGER JUDIT

 

 

 

 

 

 

RÉSZLETES EREDMÉNYEK

 

GYORSÍRÁS

 

A döntőn a „B” kategóriában egy hallgató jelent meg, dolgozata sikerült.

 

 

Név

Perc

Végsebesség

Hiba

1.

Eszlinger Beáta

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron (Virág Istvánné)

4 perc

220

26

 

A „C” kategóriában behívásra került 6, a „D” kategóriában 7 versenyző.

 

A „C” kategóriában a megjelent 2 versenyző sikeresen dolgozott.

 

 

Név

Perc

Végsebesség

Hiba

1.

Kondás Ildikó

Nyíregyházi Főiskola

7 perc

170

20/0

2.

Szilágyi Szilvia

Nyíregyházi Főiskola

6 perc

155

21/0

 

A „D” kategóriában a megjelent 3 hallgató sikeresen dolgozott.

 

 

Név

Perc

Végsebesség

Hiba

1.

Szucsik Krisztina

Nyíregyházi Főiskola

5 perc

100

1/2

2.

Jászai Lídia

Nyíregyházi Főiskola

5 perc

100

6/1

á. i.: 37’

3.

Gere Marianna

Nyíregyházi Főiskola

5 perc

100

6/1

á. i.: 38’

 

A „B” kategóriában még két versenyző dolgozott eredményesen.

 

Két év, heti 7 + 7 óra

 

 

Név

Perc

Végsebesség

Hiba

1.

Horváth Tamás

Veszprémi KSZKI

(Garamvölgyi Miklósné)

4 perc

220

27

 

Két év, magánút

 

 

Név

Perc

Végsebesség

Hiba

1.

Leiner Péter (Virág Istvánné)

3 perc

200

24

 

A „C” kategóriában a még megjelent 7 versenyző sikeresen szerepelt.

 

Két év, heti 7 + 7 óra

 

 

Név

Perc

Végsebesség

Hiba

1.

Titzl Katalin

Veszprémi KSZKI

(Garamvölgyi Miklósné)

7 perc

170

1/1

á. i.: 50’

2.

Makai Szilvia

Veszprémi KSZKI

(Garamvölgyi Miklósné)

7 perc

170

1/1

á. i.: 59’

3.

Virsinger Rita

Veszprémi KSZKI

(Garamvölgyi Miklósné)

7 perc

170

2/0

4.

Glassl Anikó

Veszprémi KSZKI

(Garamvölgyi Miklósné)

7 perc

170

3/0

5.

Radics Zsuzsanna

Veszprémi KSZKI

(Garamvölgyi Miklósné)

7 perc

170

3/1

á. i.: 49’

6.

Krámli Bernadett

Veszprémi KSZKI

(Garamvölgyi Miklósné)

7 perc

170

3/1

á. i.: 50’

7.

Török Szilvia

Veszprémi KSZKI

(Garamvölgyi Miklósné)

7 perc

170

5/1

 

A „D” kategóriában még megjelent 13 versenyző eredményesen szerepelt.

Egy év, heti 7 óra

 

 

Név

Perc

Végsebesség

Hiba

1.

Tóth Bianka

Veszprémi KSZKI

(Virág Istvánné)

5 perc

100

1/1

2.

Orbán Erzsébet Renáta

Veszprémi KSZKI

(Virág Istvánné)

5 perc

100

2/0

3.

Kanyár Krisztina

Veszprémi KSZKI

(Virág Istvánné)

5 perc

100

2/1

á. i.: 34’

4.

Hajdu Katalin

Veszprémi KSZKI

(Virág Istvánné)

5 perc

100

2/1

á. i. 35’

5.

Szautner Andrea

Veszprémi KSZKI

(Virág Istvánné)

5 perc

100

3/0

6.

Széles Andrea

Veszprémi KSZKI

(Virág Istvánné)

5 perc

100

3/2

7.

Nagy Katalin

Veszprémi KSZKI

(Virág Istvánné)

5 perc

100

4/0

8.

Marák Csilla

Veszprémi KSZKI

(Virág Istvánné)

5 perc

100

4/1

9.

Horváth Éva

Veszprémi KSZKI

(Virág Istvánné)

5 perc

100

7/1

 

Két év, heti 5 óra

 

 

Név

Perc

Végsebesség

Hiba

1.

Márfi Beatrix

Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium, Budapest

(Hegedűs Annamária)

5 perc

100

2/2

2.

Sepsi Barbara

Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium, Budapest

(Hegedűs Annamária)

5 perc

100

9/1

 

Három év, heti több óra

 

 

Név

Perc

Végsebesség

Hiba

1.

Pápay Viktória

KSZKI, Budapest, Gyakorló u.

(Bácsiné Király Lili)

5 perc

100

3/0

2.

Mikó Tímea

KSZKI, Budapest, Gyakorló u.

(Bácsiné Király Lili)

5 perc

100

4/0

 

 

GÉPÍRÁS

 

A behívás alapja volt az első évben heti 2 órában tanulóknál 1600, első évben heti több órában 1700, második évben heti 2 órában 2100, a második évben heti több órában 2200, harmadik-negyedik évben, valamint több éve tanulóknál, felsőoktatási intézmény hallgatóinál, valamint a felnőttoktatásban résztvevőknél 2300 nettó leütés feletti teljesítmény.

 

2006 szeptemberében kezdték a tanulást

 

Egy év, heti egy-két óra

 

 

Név

Bruttó

Hibaszám

Nettó

1.

Lengyel Tímea

Kőrösy J. KSZKI, Szeged

(Krizbai Imréné)

3471

3

3171

2.

Kozma Klaudia

Kandó Kálmán SZKI, Kecskemét

(Nagyné Gál Gabriella)

2636

2

2436

3.

Sipos Tímea

KSZKI, Kiskunfélegyháza

(Csenkiné Bihal Mária)

2783

4

2383

4.

Solymosi Máté János

Illyés Gyula Gimn. és KSZKI, Budaörs

(Petruska Magdolna)

2437

1

2337

5.

Kovács Zsófia

KSZKI, Budapest, Gyakorló u.

(Gombos Károlyné)

2534

2

2334

6.

Urbin Dávid

Széchenyi I. KSZKI, Nyíregyháza

(Pázmándi Katalin)

2686

5

2186

7.

Somodi Andrea

Andrássy György KSZKI, Eger

(Dávid Tamásné)

2450

3

2150

8.

Csányi József

Székács Elemér SZKI, Törökszentmiklós

(Stelliné Ovajka Zsuzsanna)

2439

3

2139

9.

Stefkovics Kata

Kőrösy J. KSZKI, Szeged

(Kissné Álmosdi Márta)

2320

2

2120

10.

Hornyik Anna

Boros Sámuel SZKI, Szentes

(Dezsőné Pető Zsuzsanna)

2136

1

2036

11.

Kriván Nóra

Kőrösy J. KSZKI, Szeged

(Kissné Álmosdi Márta)

2131

1

2031

12.

Tóth Brigitta

Gábor Áron „Művészeti Iskola” SZKI, Miskolc

(Kozákné Sólyom Ildikó)

2319

3

2019

13.

Iváncsik Zoltán

Gábor Áron „Művészeti Iskola” SZKI, Miskolc

(Kozákné Sólyom Ildikó)

2314

3

2014

14.

Fodor Gábor

Andrássy György KSZKI, Eger

(Gergelyné Őszi Marinna)

2313

3

2013

15.

Hímes Renáta

Veszprémi KSZKI

(Virág Istvánné)

2162

2

1962

16.

Deák Gergely

Kempelen Farkas Ügyviteli Alapítványi Középiskola, Komárom

(Erdős Ágnes)

2357

4

1957

17.

Ferenc Judit

Andrássy György KSZKI, Eger

(Gergelyné Őszi Marinna)

2445

5

1945

18.

Horváth Tamás

Arany János Gimn., Berettyóújfalu

(Molnár Zoltánné)

2281

4

1881

19.

Kocsándy Csilla

Rudas KSZKI, Dunaújváros

(Vass Erika)

1978

1

1878

20.

Éder Tamás

Kőrösy J. KSZKI, Szeged

(Krizbai Imréné)

2373

5

1873

21.

Hári Klaudia

Veszprémi KSZKI

(Virág Istvánné)

2140

3

1840

22.

Vass Orsolya

Kőrösy J. KSZKI, Szeged

(Kissné Álmosdi Márta)

2026

2

1826

23.

Dani Nóra

Kőrösy J. KSZKI, Szeged

(Kissné Álmosdi Márta)

2185

4

1785

24.

Oszlánszki Olivér

Türr István Gazd. SZKI, Baja

(Sponga Tünde)

2080

3

1780

25.

Palatinus Noémi

Boros Sámuel SZKI, Szentes

(Dezsőné Pető Zsuzsanna)

2268

5

1768

26.

Ipacs Ivett

Andrássy György KSZKI, Eger

(Dávid Tamásné)

2260

5

1760

27.

Pintér Dóra

Kandó Kálmán SZKI, Kecskemét

(Nagyné Gál Gabriella)

2033

3

1733

28.

Naszvadi Nikolett

Varga J. KSZKI, Budapest

(Dr. Gyetvainé Nevelős Erzsébet)

1911

2

1711

29-30.

Demeter István

Gépészeti SZKI, Mátészalka

(Szabó Emília)

2200

5

1700

29-30.

Kristofori Julianna

Kőrösy J. KSZKI, Szeged

(Kissné Álmosdi Márta)

1800

1

1700

 

Nem érte el a behívás szintjét vagy hibahatáron felül dolgozott 11 fő.

 

Egy év, heti 3 óra

 

 

Név

Bruttó

Hibaszám

Nettó

1.

Gyimesi Anett

Kossuth Lajos Középisk., Kiskunfélegyháza

(Kovácsné Seres Andrea)

3859

5

3359

2.

Csősz Roland

Petőfi Sándor Gépészeti SZKI, Kiskunfélegyháza

(Csenkiné Bihal Mária)

3771

5

3271

3.

Jendruszák Eszter

Xántus János Idegenforg. Gyakorló Középiskola, Budapest

(Bóta Zsuzsanna)

2987

1

2887

4.

Blázsi Bernadett

Xántus János Idegenforg. Gyakorló Középiskola, Budapest

(Tóthné Szöllősi Piroska)

2387

5

1887

5.

Pásztor Anita

Xántus János Idegenforg. Gyakorló Középiskola, Budapest

(Tóthné Szöllősi Piroska)

2273

4

1873

6.

Kutvölgyi Dávid

Eötvös J. Ált. Isk. és KSZKI, Gyál

(Horváthné Körmendi Andrea)

1825

0

1825

7.

Gergely Csilla

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

(Buzásné Harmati Annamária)

2011

3

1711

 

Nem érte el a behívás szintjét vagy hibahatáron felül dolgozott 3 fő.

 

Egy év, heti több óra

 

 

Név

Bruttó

Hibaszám

Nettó

1.

Schlämmer Tímea

Mérei F. Ált. Isk., Szakisk., Bp.

(Csanálosiné Balog Klára)

2955

2

2755

2.

Pellikán Anita

Mérei F. Ált. Isk., Szakisk., Bp.

(Csanálosiné Balog Klára)

2624

3

2324

3.

Mezőné Tolnai Erika

Kós Károly Szakképző Iskola, Érd

(Blaskó Irén, Dobos Anita)

2415

2

2215

 

Nem érte el a behívás szintjét vagy hibahatáron felül dolgozott 3 fő.

 

2005 szeptemberében kezdték a tanulást

 

 

Név

Bruttó

Hibaszám

Nettó

1.

Döbrentey Dániel

Xántus János Idegenforg. Gyakorló Középiskola, Budapest

(Bóta Zsuzsanna)

4338

1

4238

2.

Gyimesi Gergő

Kossuth Lajos Középisk., Kiskunfélegyháza

(Kovácsné Seres Andrea)

4025

2

3825

3.

Kovács Miklós

Kőrösy J. KSZKI, Szeged

(Bense Árpádné)

4064

3

3764

4.

Szabó Kinga

Varga István Ker. KSZKI, Budapest

(Zsuffa Miklósné)

3762

2

3562

5.

Kádár Lilla

Varga István Ker. KSZKI, Budapest

(Zsuffa Miklósné)

3784

3

3484

6.

Tribl Norbert

II. Rákóczi Ferenc SZKI, Kiskunhalas

(Szolnoki Istvánné, Szalay Zsuzsanna)

3776

3

3476

7.

Kiss Dániel

Kőrösy J. KSZKI, Szeged

(Bense Árpádné)

3634

2

3434

8.

Csupka Norbert

Hunyadi János Gimn. és SZKI, Csorna

(Horváthné Schlakker Gabriella)

3891

6

3291

9.

Bacskó Glória Beatrix

Gépészeti SZKI, Mátészalka

(Szabó Ágnes)

3302

1

3202

10.

Baranyi Richárd

Andrássy György KSZKI, Eger

(Dávid Tamásné)

3427

3

3127

11.

Tóth Rafael

KSZKI Budapest, Gyakorló u.

(Gombos Károlyné)

3287

2

3087

12.

Szabó Katalin

Petőfi Sándor Gépészeti SZKI, Kiskunfélegyháza

(Csenkiné Bihal Mária)

3749

7

3049

13.

Illés Marcell

Kőrösy J. KSZKI, Szeged

(Krizbai Imréné)

3445

4

3045

14.

Horváth Tamás

Veszprémi KSZKI

(Virág Istvánné)

2994

0

2994

15.

Molnár Fanni

Kecskeméti Református Gimnázium,

(Nagyné Gál Gabriella)

3140

2

2940

16.

Molnár Andrea

KSZKI, Kiskunfélegyháza

(Rádi Jánosné)

3137

2

2937

17.

Szénási Anett

Kandó Kálmán SZKI, Kecskemét

(Nagyné Gál Gabriella)

3310

4

2910

18.

Kovács Dóra

Széchenyi I. KSZKI, Nyíregyháza

(Pázmándi Katalin)

2955

1

2855

19.

Horváth Andrea

Varga Jenő KSZKI, Budapest

(Dr. Gyetvainé Nevelős Erzsébet)

2820

0

2820

20.

Málovics Gábor

Kőrösy J. KSZKI, Szeged

(Krizbai Imréné)

3883

11

2783

21.

Szekeres Cintia

Kőrösy J. KSZKI, Szeged

(Krizbai Imréné)

2706

0

2706

22.

Lévai Dániel

Andrássy György KSZKI, Eger

(Lakatos Éva)

2788

1

2688

23.

Bae Jang Ho

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

(Buzásné Harmati Annamária)

3351

7

2651

24.

Csallány Bence

Andrássy György KSZKI, Eger

(Lakatos Éva)

2748

1

2648

25.

Gabányi Károly

Illyés Gyula Gimn. és SZKI, Budaörs

(Petruska Magdolna)

2930

3

2630

26.

Győri Edina

Varga Jenő KSZKI, Budapest

(Dr. Gyetvainé Nevelős Erzsébet)

3028

4

2628

27.

Scherer Tamás

Kőrösy J. KSZKI, Szeged

(Krizbai Imréné)

3023

4

2623

28.

Pauli Mónika

Hunyadi János Gimn. és SZKI, Csorna

(Horváthné Schlakker Gabriella)

2722

1

2622

29.

Simon Tímea

Széchenyi István KSZKI, Nyíregyháza

(Pázmándi Katalin)

2815

2

2615

30.

Kohári Krisztina

Varga Jenő KSZKI, Budapest

(Alpári Istvánné)

3057

5

2557

31.

Huszár Dorottya

Andrássy György KSZKI, Eger

(Dávid Tamásné)

2551

0

2551

32.

Borza Lilla

Andrássy György KSZKI, Eger

(Lakatos Éva)

2833

3

2533

33.

Czifra Dalma

Andrássy György KSZKI, Eger

(Gergelyné Őszi Marianna)

2832

3

2532

34.

Vidák Eszter

Veszprémi KSZKI

(Garamvölgyi Miklósné)

2597

1

2497

35.

Kerepeczki Balázs

Kőrösy J. KSZKI, Szeged

(Krizbai Imréné)

2790

3

2490

36.

Jenes Angéla

Balásházy János Mg. és KSZKI, Debrecen-Pallag

(Ványi Istvánné)

2580

1

2480

37.

Szilágyi János

Kós Károly Szakképző Iskola, Érd

(Blaskó Irén, Dobos Anita)

2478

0

2478

38.

Orbán Tímea

Újbudai Speciális Szakiskola, Bp.

(Kiss Klára)

2666

2

2466

39.

Sebők Marianna

Kőrösy J. KSZKI, Szeged

(Krizbai Imréné)

2558

1

2458

40.

Terdik Tamás

Türr István Gazd. SZKI, Baja

(Szauter Erika)

2857

4

2457

41.

Szabó Tamás

Gépészeti SZKI, Mátészalka

(Szabó Emília)

2635

2

2435

42.

Czomba Nóra

Széchenyi István KSZKI, Nyíregyháza

(Pázmándi Katalin)

2727

3

2427

43.

Ökrös Eszter

Varga Jenő KSZKI, Budapest

(Dr. Gyetvainé Nevelős Erzsébet)

2622

2

2422

44.

Keszthelyi Szandra

Vásárhelyi Pál Keresk. SZKI, Bp.

(Kropf A. Imréné

3018

6

2418

45.

Szajcz Péter

Andrássy György KSZKI, Eger

(Lakatos Éva)

2681

3

2381

46.

Gutyán Gábor

Széchenyi I. KSZKI, Nyíregyháza

(Pázmándi Katalin)

2975

6

2375

47.

Szikszai Gábor

Széchenyi I. KSZKI, Nyíregyháza

(Fehérné Veller Erzsébet)

2767

4

2367

48.

Gálik Krisztián

Sipkay Barna Ker. SZKI, Nyíregyháza

(Cselényiné Orosz Valéria)

2570

3

2270

49.

Gál László

Bányai Júlia Ker. és Vend. Ip. Szakképző Iskola, Baja

(Szombat Bodor Aranka)

2457

2

2257

50.

Huszár Attila

Kőrösy J. KSZKI, Szeged

(Krizbai Imréné)

2703

5

2203

51.

Radvánszky Endre

II. Rákóczi F. SZKI, Kiskunhalas

(Szalay Zsuzsanna)

2490

3

2190

52.

Weinber Szilvia

Varga Jenő KSZKI, Budapest

(Alpári Istvánné)

2389

2

2189

53.

Auerbach Alexandra

Széchenyi I. KSZKI, Nyíregyháza

(Pázmándi Ktalin)

2285

1

2185

54.

Boros Eszter

Sipkay Barna Ker. SZKI, Nyíregyháza

(Cselényiné Orosz Valéria)

2483

3

2183

55.

Paréj Melitta

Kőrösy J. KSZKI, Szeged

(Krizbai Imréné)

2780

6

2180

56.

Barna Eszter

Kőrösy J. KSZKI, Szeged

(Krizbai Imréné)

2539

4

2139

57.

Einger Bianka

Kempelen Farkas Ügyviteli Alapítványi Középiskola, Komárom

(Lődör Ildikó)

2718

6

2118

58-59-60.

Zsárecz Bernadett

Katona J. Műszaki, Közg. Szakképző Iskola és Gimn., Budapest

(Budai Tiborné)

2500

4

2100

58-59-60.

Szabó Attila

II. Rákóczi Ferenc SZKI, Kiskunhalas

(Szalay Zsuzsanna)

2500

4

2100

58-59-60.

Nagy András

Újbudai Speciális Szakiskola, Bp.

(Kiss Klára)

2200

1

2100

 

Nem érte el a behívás szintjét vagy hibahatáron felül dolgozott 25 fő.

 

2005 szeptembere előtt kezdte a tanulást

 

 

Név

Bruttó

Hibaszám

Nettó

1.

Nagy Péter

Petőfi Sándor Gépészeti SZKI,

Kiskunfélegyháza

(Csenkiné Bihal Mária)

4714

4

4314

2.

Vörös Tímea

KSZKI Budapest, Gyakorló u.

(Gombos Károlyné)

4563

4

4163

3.

Kovács Dániel

Illyés Gyula Gimn. és KSZKI, Budaörs

(Petruska Magdolna)

4438

6

3838

4.

Deák Péter

Kempelen Farkas Ügyv. Alapítványi Iskola, Komárom

(Erdős Ágnes)

4205

5

3705

5.

Koczó Katalin

KSZKI, Kiskunfélegyháza

(Csenkiné Bihal Mária)

3658

2

3458


6.

Nagy Gabriella

Varga István Ker. és KSZKI, Budapest

(Zsuffa Miklósné)

3560

1

3460

7.

Karóczkai Balázs

Sipkay Barna Ker. SZKI, Nyíregyháza

(Kőhegyi Péterné)

3480

1

3380

8.

Leiner Péter

Veszprémi KSZKI

(Virág Istvánné)

3769

4

3369

9.

Buzás Judit

Székács Elemér SZKI, Törökszentmiklós

(Stelliné Ovajka Zsuzsanna)

3339

0

3339

10.

Szögi Rita

Kőrösy J. KSZKI, Szeged

(Krizbai Imréné)

3584

3

3284

11.

Titzl Katalin

Veszprémi KSZKI

(Virág Istvánné)

3268

0

3268

12.

Szűcs Imre

Csukás Z. Mezőgazd. SZKI, Csorna

(Horváthné Schlakker Gabriella)

3782

6

3182

13.

Vörös Tamás

Andrássy György KSZKI, Eger

(Lakatos Éva)

3507

4

3107

14.

Mátyásné Cseh Katalin

Veszprémi KSZKI

(Garamvölgyi Miklósné)

3360

3

3060

15.

Makai Szilvia

Veszprémi KSZKI

(Virág Istvánné)

3140

1

3040

16.

Pálfia Anikó Beáta

Boros Sámuel SZKI, Szentes

(Papp Eszter)

3238

2

3038

17.

Somlyai Kitti

Andrássy György KSZKI, Eger

(Lakatos Éva)

3000

1

2900

18.

Szűcs Mária

Kőrösy J. KSZKI, Szeged

(Kissné Álmosdi Márta)

2873

0

2873

19.

Sepsi Barbara

Katona József Műszaki, Közg. Szakképző Isk. és Gimn, Budapest

(Kovácsné Zsákai Ágnes)

3116

3

2816

20.

Janik Eszter

Varga Jenő KSZKI, Budapest

(Tóth Ilona)

2914

1

2814

21.

Kovács Brigitta

Türr István Gazd SZKI, Baja

(Szauter Erika)

2980

2

2780

22.

Polyák Ádám

II. Rákóczi F. SZKI, Kiskunhalas

(Szalay Zsuzsanna)

3102

4

2702

23.

Szabados Anikó

KSZKI Budapest, Gyakorló u.

(Czégény Julianna)

2795

1

2695

24.

Szautner Andrea

Veszprémi KSZKI

(Garamvölgyi Miklósné)

2791

1

2691

25.

Szivák Barbara

Varga Jenő KSZKI, Budapest

(Tóth Ilona)

3085

4

2685

26.

Glassl Anikó

Veszprémi KSZKI

(Virág Istvánné)

2882

2

2682

27.

Vrbiczky Nikolett

Mikes Kelemen Feln. és Ifj. Gimn. SZKI, Tatabánya

(Szigeti Györgyné)

3172

5

2672

28.

Tóth Noémi

Bányai Júlia Ker. és Vend. Ip. Szakképző Iskola, Baja

(Szombat Bodor Aranka)

2659

0

2659

29.

Juhász Dóra

KSZKI Budapest, Gyakorló u.

(Czégény Julianna)

3026

4

2626

30.

Tóth Annamária

Varga Jenő KSZKI, Budapest

(Tóth Ilona)

2562

0

2562

31.

Szécsi Judit

Vályi Péter Szakképző Iskola, Tamási

(Tillné Zentai Zsuzsanna)

2951

4

2551

32.

Sörös Georgina

Kőrösy J. KSZKI, Szeged

(Kissné Álmosdi Márta)

2544

0

2544

33.

Tóth Bianka

Veszprémi KSZKI

(Garamvölgyi Miklósné)

2742

2

2542

34.

Vereb Nóra

Székács Elemér SZKI, Törökszentmiklós

(Stelliné Ovajka Zsuzsanna)

2818

3

2518

35.

Gatter Mária

Türr István Gazd. SZKI, Baja

(Sponga Tünde)

2611

1

2511

36.

Orbán Erzsébet Renáta

Veszprémi KSZKI

(Garamvölgyi Miklósné)

2801

3

2501

37.

Csepregi Anikó

Boros Sámuel SZKI, Szentes

(Dezsőné Pető Zsuzsanna)

2651

2

2451

38.

Balogh Nikolett

KSZKI Budapest, Gyakorló u.

(Gombos Károlyné)

2444

0

2444

39.

Jancsek Pál

Veszprémi KSZKI

(Garamvölgyi Miklósné)

2731

3

2431

40.

Baumann Brigitta

Eötvös J. Ált. Isk. és KSZKI, Gyál

(Horváthné Körmendi Andrea)

2923

5

2423

41.

Balla Ágnes

KSZKI Budapest, Gyakorló u.

(Gombos Károlyné)

2403

0

2403

42.

Csire Erzsébet

Wattay Középi. és Szakisk., Kiskőrös

(Takács Edit)

2464

1

2364

43.

Tóth Eszter

Katona J. Műszaki, Közg. Szakképző Isk. és Gimn., Budapest

(Kovácsné Zsákai Ágnes)

2444

1

2344

44.

Antal Anita

Varga Jenő KSZKI, Budapest

(Tóth Ilona)

2523

2

2323

45.

Kiss Péter

Kőrösy J. KSZKI, Szeged

(Kissné Álmosdi Márta)

2509

2

2309

4647-48-49.

Gyenes Bernadett

József A. Gimn. és KSZKI, Monor

(Szlabonyi Gáborné)

2500

2

2300

4647-48-49.

Papp Dóra

Kőrösy J. KSZKI, Szeged

(Kissné Álmosdi Márta, Bense Árpádné)

2500

2

2300

4647-48-49.

Gyulai Tímea

Vajda P. Gimn. és SZKI, Szarvas

(Buzásné Harmati Annamária)

2900

6

2300

4647-48-49.

Fodor Viktória

Varga Jenő KSZKI, Budapest

(Tóth Ilona)

2400

1

2300

 

Nem érte el a behívás szintjét vagy hibahatáron felül dolgozott 14 fő.

 

 

Felsőoktatási intézmény hallgatói

 

Nyíregyházi Főiskola

 

 

Név

Bruttó

Hibaszám

Nettó

1.

Jászai Lídia

3741

2

3541

2.

Csikós Edina

3603

4

3203

3.

Szucsik Krisztina

2982

3

2682

4.

Demeter Zsuzsanna

2578

0

2578

5.

Szabó Szilárd Ferenc

2859

3

2559

 

A behívás szintjét nem érte el egy fő.

 

Pécsi Tudományegyetem

 

 

Név

Bruttó

Hibaszám

Nettó

 

Ratting Anita

6351

3

6051

 

Nyugat-Magyarországi Egyetem

 

 

Név

Bruttó

Hibaszám

Nettó

 

Eszlinger Beáta

2868

2

2668

 

Felnőttoktatásban résztvevők

 

2005 szeptembere előtt kezdte a tanulást

 

 

Név

Bruttó

Hibaszám

Nettó

1.

Szabó Anikó

KSZKI, Kiskunfélegyháza

(Csenkiné Bihal Mária)

3698

1

3598

2.

Kajári Márta

Szegedi Felnőttoktatási Gimn. és Szakképző Iskola

(Kissné Álmosdi Márta)

2880

2

2680

 

 

2006 szeptemberében kezdte a tanulást

 

 

Név

Bruttó

Hibaszám

Nettó

1.

Ugri Ildikó

Szegedi Felnőttoktatási Gimn. és Szakképző Iskola

(Kissné Álmosdi Márta)

2625

2

2425

2.

Biczók Andrea

Szegedi Felnőttoktatási Gimn. és Szakképző Iskola

(Kissné Álmosdi Márta)

2395

2

2195

3.

Vidács Mónika

Szegedi Felnőttoktatási Gimn. és Szakképző Iskola

(Kissné Álmosdi Márta)

2497

4

2097

4.

Molnár Nóra

Szegedi Felnőttoktatási Gimn. és Szakképző Iskola

(Kissné Álmosdi Márta)

2007. február 20-án kezdte a tanulást

2018

4

1618

 

Nem érte el a behívás szintjét vagy hibahatáron felül dolgozott 2 fő.

 

 

 

SZÖVEGSZERKESZTÉS

 

A behívás alapja 6700 nettó pont feletti teljesítmény volt.

 

2007. január, heti 1 óra

 

 

Név

Bruttó

Hibaszám

Nettó

1.

Brezovszki Andrea

Energetikai SZKI és Koll., Paks

(Fórizsné Martos Klára)

11300

3

10550

2.

Féhr Kitti

Energetikai SZKI és Koll., Paks

(Fórizsné Martos Klára)

11600

12

8600

3.

Molnár Beáta

Energetikai SZKI és Koll., Paks

(Fórizsné Martos Klára)

9600

8

7600

4.

Sándor Judit

Energetikai SZKI és Koll., Paks

(Fórizsné Martos Klára)

9500

13

6250

5.

Hadfi Márton

II. Rákóczi Ferenc Középiskola, Kiskunhalas

Szolnoki Istvánné)

7600

6

6100

6.

Makai Anett

Energetikai SZKI és Koll., Paks

(Fórizsné Martos Klára)

8800

11

6050

 

2006. szeptember, heti 1 óra

 

 

Név

Bruttó

Hibaszám

Nettó

1.

Csonki Kitti

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

(Tóthné Jansik Erzsébet)

10400

6

8900

2.

Szajcz Péter

Andrássy György KSZKI, Eger

(Lakatos Éva)

9500

4

8500

3.

Králik Anita

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

(Tóthné Jansik Erzsébet)

8900

3

8150

4.

Kovács Brigitta

Türr István Gazd. SZKI, Baja

(Szauter Erika)

8500

3

7750

5.

Pribelszki Petra

Andrássy György KSZKI, Eger

(Lakatos Éva)

8600

4

7600

6.

Lévai Dániel

Andrássy György KSZKI, Eger

(Lakatos Éva)

9400

10

6900

7.

Tribl Norbert

II: Rákóczi Ferenc SZKI, Kiskunhalas

(Szolnoki Istvánné)

7200

2

6700

8.

Csányi Vivien

Türr István Gazd. SZKI, Baja

(Szauter Erika)

7600

6

6100

9.

Zelman Ferenc

Gábor Áron „Művészeti Iskola” SZKI,

Miskolc

(Kozákné Sólyom Ildikó)

5100

2

4600

10.

Fügedi Ákos

Gábor Áron „Művészeti Iskola” SZKI,

Miskolc

(Kozákné Sólyom Ildikó)

5500

7

3750

11.

Rádai Andrea

Gábor Áron „Művészeti Iskola” SZKI,

Miskolc

(Kozákné Sólyom Ildikó)

4900

5

3650

 

2005. szeptember, heti 2-0

 

 

Név

Bruttó

Hibaszám

Nettó

1.

Wieszberger Judit

Energetikai SZKI és Koll., Paks

(Fórizsné Martos Klára)

12300

4

11300

2.

Kovács Mónika Ágnes

KSZKI, Budapest Gyakorló u.

11300

2

10800

3.

Dari Csilla

József Attila Gimn. és KSZKI, Monor

(Szlabonyi Gáborné)

9100

6

7600

4.

Pljesovszky Renáta

Vajda Péter Gimn., SZKI, Szarvas

(Tóthné Jansik Erzsébet)

7600

3

6850

5.

Bíró Dávid

Lippai J. SZKI és Szakiskola, Nyíregyháza

(Kőhegyi-Virágh Renáta)

7200

2

6700

6.

Leiner Péter

Veszprémi KSZKI

(Virág Istvánné)

9700

13

6450

 

Nem érte el a behívás szintjét 6 fő.

 

2005. szeptember előtt, heti 2 óra

 

 

Név

Bruttó

Hibaszám

Nettó

1.

Gatter Mária

Türr István gazd. SZKI, Baja

(Sponga Tünde)

11300

5

10050

2.

Oncsik Mária

Vajda Péter Gimn., SZKI, Szarvas

(Tóthné Jansik Erzsébet)

10600

4

9600

3.

Gyenes Bernadett

József A. Gimn. és KSZKI, Monor

(Szlabonyi Gáborné)

11300

8

9300

4.

Trincsi Andrea Éva

József A. Gimn. és KSZKI, Monor

(Szlabonyi Gáborné)

10200

5

8950

5.

Mudris Nikolett

Varga Jenő KSZKI, Budapest

(Dr. Tóthné Molnár Judit)

9800

4

8800

6.

Varga Hajnalka

József A. Gimn. és KSZKI, Monor

(Szlabonyi Gáborné)

8600

2

8100

7.

Jó-Dobronya Zsanett

(Balassa B. Gazd. SZKI, Esztergom

(Szekeres Istvánné)

9800

7

8050

8.

Albeker Krisztina

Katona J. Műsz., KSZKI, Budapest

(Berendné Boér Márta)

8300

6

6800

9.

Karóczkai Balázs

Sipkay B. Ker., Vend.ip., Id.forg. SZKI és Szakisk., Nyíregyháza

(Kőhegyi Péterné)

7600

5

6350

10.

Sepsi Barbara

Katona J. Műsz., KSZKI, Budapest

(Berendné Boér Márta)

8900

11

6150

 

Minden dolgozat sikerült.

 

Felsőoktatási intézmény hallgatói

 

 

Név

Bruttó

Hibaszám

Nettó

1.

Csikós Edina

Nyíregyházi Főiskola

(Tóthné Jansik Erzsébet)

13700

8

11700

2.

Jászai Lídia

Nyíregyházi Főiskola

10300

6

8800

 

Minden dolgozat sikerült.

 

A 2007. évi országos tanulói gyorsírási verseny I. fordulójának pontszerző versenye az összes versenyző eredménye alapján

 

1.

Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola

17 fő          2212 pont

2.

Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium, Budapest - Gyakorló u.

5 fő            473 pont

3.

Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium, Budapest

2 fő            189 pont

 

 

 

 

Nyíregyházi Főiskola

13 fő          1401 pont

 

 

 

 

A 2007. évi országos tanulói gyorsírási verseny I. fordulójának csapatversenye a három legjobb versenyző eredménye alapján

 

1.

Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola

     Horváth Tamás

     Makai Szilvia

     Glassl Anikó

521 pont

2.

Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium, Budapest - Gyakorló u.

    Mikó Tímea

    Pápay Viktória

    Fekete Barbara

290 pont

 

 

 

 

Nyíregyházi Főiskola

     Kondás Ildikó

     Szilágyi Szilvia

     Nagy Zsuzsanna

403 pont

 

 

A 2007. évi országos tanulói gépírási verseny I. fordulójának pontszerző versenye az összes versenyző eredménye alapján

 

1.

Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium, Budapest

183 fő

236.547 pont

2.

Kőrösy József Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola, Szeged

 37 fő

88.435 pont

3.

Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest

28 fő

56.193 pont

4.

Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola, Kecskemét

41 fő

53.170 pont

5.

Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola, Eger

22 fő

51.581 pont

6.

Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest - Gyakorló u.

20 fő

45.663 pont

7.

Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola

16 fő

41.320 pont

8.

Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola, Nyíregyháza

16 fő

32.943 pont

9.

Boros Sámuel Szakközépiskola, Szentes

10 fő

29.657 pont

10.

Gábor Áron Művészeti Iskola, szakiskola, Miskolc

12 fő

29. 143 pont

11.

II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, Kiskunhalas

11 fő

25.930 pont

12.

Közgazdasági Szakközépiskola, Kiskunfélegyháza

13 fő

25.674 pont

13.

Újbuda Speciális Szakiskola, Budapest

10 fő

25.620 pont

14.

Móricz Zsigmond Gimnázium, KSZKI Kisújszállás

18 fő

25.369 pont

15.

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakközépiskola, Nyíregyháza

9 fő

24.549 pont

16.

Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola, Szarvas

11 fő

20.681 pont

17.

Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Baja

17 fő

19.882 pont

18.

Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola, Nagykanizsa

18 fő

18.776 pont

19.

Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest

9 fő

18.456 pont

 

20.

500. sz. Angster József Szakképző Iskola, Pécs

8 fő

16.301 pont

 

21.

Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Bóly

10 fő

14.672 pont

 

22.

Gróf Széchenyi István Általános és Szakiskola, Budapest

9 fő

13.890 pont

 

23.

Lippai János Szakközépiskola, Nyíregyháza

5 fő

12.978 pont

 

24.

József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Monor

8 fő

12.610 pont

 

25.

Kossuth Lajos Középiskola,Szakiskola Kiskunfélegyháza

5 fő

11.788 pont

 

26.

Vályi Péter Szakképző Iskola, Tamási

6 fő

11.490 pont

 

27.

Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola, Kiskunfélegyháza

6 fő

11.129 pont

 

28.

Székács Elemér Szakközépiskola, Törökszentmiklós

5 fő

11.107 pont

 

29.

Illyés Gyula gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Budaörs

4 fő

11.046 pont

 

30.

Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola, Debrecen

8 fő

11.031 pont

 

31.

Gépészeti Szakközépiskola, Mátészalka

5 fő

11.018 pont

 

32.

Türr István Gazdasági Szakközépiskola, Baja

6 fő

10.851 pont

 

33.

Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest

3 fő

10.633 pont

 

34.

Wattay Középiskola és Szakiskola, Kiskőrös

6 fő

10.627 pont

 

35.

Xántus János Idegenforgalmi Gyakorló Középiskola, Budapest

4 fő

10.568 pont

 

36.

Eötvös József Ált. Isk. és Közgazdasági Szakközépiskola, Gyál

4 fő

9.494 pont

 

37.

Kempelen Farkas Ügyviteli Alapítványi Középiskola, Komárom

3 fő

8.732 pont

 

38.

Hunyadi János Gimnázium és Szakközépiskola, Csorna

3 fő

7.960 pont

 

39.

Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Dunaújváros

6 fő

7.150 pont

 

40.

Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Tatabánya

3 fő

7.138 pont

 

41.

Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakiskola, Budapest

3 fő

6.510 pont

 

42.

Kós Károly Szakképző Iskola, Érd

3 fő

6.286 pont

 

43.

Arany János Gimn., Egészségügyi Szakképző és KSZKI, Berettyóújfalu

3 fő

6.222 pont

 


44.

Nyírség Szakközépiskola, Nyíregyháza

2 fő

4.763 pont

 

45.

Csukás Zoltán Mezőgazdasági Középiskola, Csorna

1 fő

3.380 pont

 

46.

Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola, Esztergom

1 fő

2.750 pont

 

47.

Béri Balogh Ádám Gimnázium, Tamási

2 fő

2.610 pont

 

48.

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola, Budapest

1 fő

2.535 pont

 

 

Főiskolai – egyetemi hallgatók

 

 

Nyíregyházi Főiskola

7 fő

19.200 pont

 

Felnőttoktatás

 

1.

Szegedi Felnőttoktatási Gimnázium

9 fő

18.492 pont

2.

Közgazdasági Szakközépiskola, Kiskunfélegyháza

2 fő

6.406 pont

 

Vak és látássérült tanulók

 

1.

Vakok Általános Iskolája, Budapest

13 fő

16.088 pont

2.

Vakok Iskolája, Integráltak, Budapest

2 fő

4.822 pont

3.

Gyengénlátók Általános Iskolája, Budapest

4 fő

3.898 pont

4.

„Világ Világossága” Alapítvány Általános és Szakiskola, Pécs

3 fő

3.836 pont

 

 

 

 

 

 

A 2007. évi országos tanulói gépíróverseny I. fordulójának csapateredménye a három legjobb versenyző eredménye alapján

 

1.

Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest

     Kádár Lilla

     Nagy Gabriella

     Szabó Kinga

10.633 pont

2.

Kőrösy József Közgazdasági SZakközépiskola, Szeged

     Kovács Miklós

     Kiss Dániel

     Szögi Rita

10.613 pont

3.

Varga Jenő KSZKI, Budapest

     Németh Katalin

     Egerszegi Andrea

     Kerecsényi Tamás

10.536 pont

4.

Veszprémi KSZKI, Veszprém

     Tizl Katalin

     Mátyásné Cseh Katalin

     Leiner Péter

9.850 pont

5.

Újbuda Speciális Szakiskola, Budapest

     Orbán Tímea

     Nagy András

     Bors Gabriella

9.430 pont

6.

Kandó Kálmán Szakközépiskola, Kecskemét

     Szénási Anett

     Molnár Fanni

     Szabó Mónika

9.358 pont

7.

II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Szakközépiskola, Kiskunhalas

Tribl Norbert

     Polák Ádám

     Kerek Róbert

9.316 pont

8.

Andrássy György KSZKI, Eger

     Baranyi Richárd

     Somlyai Kitti

     Czifra Dalma

9.314 pont

9.

Sipkay Barna Ker., Vendéglátóipari, Idegenforgalmi SZKI, Nyíregyháza

     Karóczkai Balázs

     Boros Erzsébet

     Gálik Krisztián

9.176 pont

10.

Kempelen Farkas Ügyviteli Alapítványi Középiskola, Komárom

     Deák Péter

     Einger Bianka

     Deák Gergely

9.132 pont

11.

Gábor Áron Művészeti Iskola, Szakközépiskola, Miskolc

     Ivancsik Zoltán

     Németh Gergő

     Oláh Judit

8.773 pont

12.

Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Budaörs

     Kovács Dániel

     Gabányi Károly

     Pláyer Dóra

8. 697 pont

13.

Xántus János Idegenforgalmi Gyakorló Középiskola, Budapest

     Döbrentey Dániel

     Jendruszák Eszter

     Blázsi Bernadett

8.453 pont

14.

Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola, Kiskunfélegyháza

     Nagy Péter

     Szabó Katalin

     Csősz Roland

8.439 pont

15.

Lippai Nyíregyháza

     Vezse Dóra

     KujbusPéter

     Kovács Klaudia

8.288 pont

16.

Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest, Gyakorló u.

     Vörös Tímea

     Tóth Rafael

     Kovács András

7.986 pont

17.

Hunyadi János Gimn. és Szakközépiskola, Csorna

     Csupka Norbert

     Pauli Mónika

     Sebők Péter

7.960 pont

18.

Széchenyi István KSZKI, Nyíregyháza

     Gutyán Gábor

     Simon Tímea

     Czomba Nóra

7.945 pont

19.

Kossuth Lajos Középiskola, Kiskunfélegyháza

     Gyimesi Gergő

     Gyimesi Anett

     Szerencs Brigitta

7.897 pont

20.

Boros Sámuel Szakközépiskola, Szentes

     Pálfia Anikó Beáta

     Csepregi Anikó

     Hopka Magdolna

7.850 pont

21.

Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest

     Lepesi Györgyi

     Dávid Boglárka

     Horváth Alexandra

7.841 pont

22.

Türr István Gazdasági Szakközépiskola, Baja

     Kovács Brigitta

     Terdik Tamás

     Gatter Mária

7.770 pont

23.

Eötvös József Ált. Iskola és KSZKI, Gyál

     Bódis Ádám

     Baumann Brigitta

     Dóka Nikolett

7.654 pont

24.

Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium, Budapest

     Sepsi Barbara

     Zsárecz Bernadett

     Tóth Eszter

7.591 pont

25.

Vajda Péter Gimnázium és SZKI, Szarvas

     Bae Jang Ho

     Gyulai Tímea

     Oncsik Mária

7.508 pont

26.

Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Baja

     Tóth Noémi

     Kovács Szilvia

     Vidákovics Olga

7.500 pont

27.

Székács Elemér Szakközépiskola, Törökszentmiklós

     Buzás Judit

     Vereb Nóra

     Csányi József

7.493 pont

28.

Gépészeti Szakközépiskola, Mátészalka

     Szabó Tamás

     Bacskó Glória

     Demeter István

7.311 pont

29.

KSZKI, Kiskunfélegyháza

     Koczó Katalin

     Molnár Andrea

     Bodor Gabriella

7.286 pont

30.

Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnázium, Szakközépiskola, Tatabánya

     Vrbiczky Nikolett

     Mátyási László

     Kovács Nikoletta Erika

7.138 pont

31.

Vályi Péter Szakképző Iskola, Tamási

     Szécsi Judit

     Rufli Szabolcs

      Balaskó Judit

6.950 pont

32.

500. sz. Angster József Szakképző Iskola, Pécs

     Dobor Zsuzsanna

     Csernus Bernadett

     Kóra Beáta

6.947 pont

33.

Mérei Ferenc Ált. Iskola, Szakiskola és Felnőttoktatási Gimn., Budapest

     Schlammer Tímea

     Pellikán Anita

     Budincsevics Gabriella

6.510 pont

34.

József Attila Gimn. és KSZKI, Monor

     Gyenes Bernadett

     Trincsi Andrea

     Varga Hajnalka

6.428 pont

35.

Kós Károly Szakképző Iskola, Érd

     Mezőné Tolnai Erika

     Szilágyi János

     Szalai Mónika

6.286 pont

36.

Arany János Gimnázium, egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola, Berettyóújfalu

     Krucsó Zita

     Dürgő Renáta

     Horváth Tamás

6.222 pont

37.

Gróf Széchenyi István Általános és Szakiskola, Budapest

     Futó Erzsébet

     Pencz Mónika Orsolya

     Hidvégi Judit

6.118 pont

38.

Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola, Debrecen-Pallag

     Jenes Angéla

     Tar Ranáta Hajnalka

     Székely Beáta

5.872 pont

39.

Wattay Középiskola és Szakiskola, Kiskőrös

     Szepcsik Dalma

     Csire Erzsébet

     Rohoska Noémi

5.837 pont

40.

Móricz Zsigmond Gimnázium, KSZKI Kisújszállás

     Varga Renáta

     Pallagi Anikó

     Czakó Marianna

5.697 pont

41.

Monteneuvo Nándor Szakközépiskola, Bóly

     Máy Roland

     Nehéz Adrienn

     Csőri Péter

5.280 pont

42.

Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Dunaújváros

     Kocsándy Csilla

     Jeruska Tamás

     Kálmán Mónika

4.100 pont

43.

Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmai Szakképző Iskola, Nagykanizsa

     Pintér Marcell

     Fojtek Martina

     Papp Zsuzsanna

3.941 pont

 

 

 

 

Nyíregyházi Főiskola

     Jászai Lídia

     Szucsik Krisztina

     Volosinovszki Éva

9.580 pont

 

Felnőttoktatás

 

1.

Szegedi Felnőttoktatási Gimnázium és Szakképző Iskola, Szeged

     Kajári Márta

     Bicszók Andrea

     Vidács Mária

7.667 pont

 

Vak és látássérült tanulók

 

1.

Vakok Speciális Szakiskolája, Budapest

     Hényel Annamária

     Borics Nikolett

     Taskovics Adél

4.529 pont

2.

„Világ Világossága” Alapítvány Általános és Szakiskola, Pécs

     Alsóvölgyi Iván

     Troha Mária

     Csanaky Diána

3.836 pont

3.

Gyengénlátók Általános Iskolája, Budapest

     Chmelik Áron

     Barna Márton

     Kovács Teodóra – Bíró Regina

3.187 pont

 

A 2007. évi országos tanulói szövegszerkesztő verseny I. fordulójának pontszerző versenye az összes versenyző eredménye alapján

 

1.

Energetikai Szakközépiskola, Paks

9 fő

82.700 pont

2.

Varga Jenő KSZKI, Budapest

11 fő

70.650 pont

3.

Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és KSZKI, Berettyóújfalu

14 fő

65.550 pont

4.

Vajda Péter Gimn. és Szakközépiskola, Szarvas

8 fő

56.250 pont

5.

József Attila Gimn. és KSZKI, Monor

9 fő

55.850 pont

6.

Türr István Gazdasági Szakközépiskola, Baja

7 fő

47.100 pont

7.

Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium, Budapest

9 fő

46.650 pont

8.

Gábor Áron „Művészeti Iskola” Szakközépiskola, Miskolc

6 fő

40.500 pont

9.

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakközépiskola, Nyíregyháza

7 fő

32.600 pont

10.

Andrássy György KSZKI, Eger

4 fő

29.000 pont

11.

Lippai János Mezőgazdasági Szakközépiskola, Nyíregyháza

4 fő

24.600 pont

12.

Gróf Széchenyi István Általános és Szakiskola, Budapest

6 fő

17.550 pont

13.

II. Rákóczi Ferenc

2 fő

15.150 pont

14.

Újbudai Speciális Szakiskola, Budapest

3 fő

13.550 pont

15.

Bessenyei György Szakközépiskola, Berettyóújfalu

3 fő

12.500 pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

3 fő

28.950 pont

 

 

A 2007. évi országos tanulói szövegszerkesztő verseny I. fordulójának csapateredménye a három legjobb versenyző eredménye alapján

 

1.

Energetikai Szakközépiskola, Paks

     Wieszberger Judit

     Vörös Viktória

     Szalai Erika

33.300 pont

2.

József Attila Gimn. és Közgazdasági Szakközépiskola, Monor

     Gyenes Bernadett

     Trincsi Andrea Éva

     Varga Hajnalka

27.150 pont

3.

Vajda Péter Gimn. és Szakközépiskola, Szarvas

     Csonki Kitti

     Králik Anita

     Pribelszki Petra

26.600 pont

4.

Türr István Gazdasági Szakközépiskola, Baja

     Gatter Mária

     Kovács Brigitta

     Csányi Vivien

25.950 pont

5.

Varga Jenő KSZKI, Budapest

     Mudris Nikolett

     Wehofer Erika

     Marázi Henriett

24.250 pont

6.

Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola, Eger

     Magyar Ádám

     Lévai Dániel

     Szajez Péter

22.400 pont

7.

Gábor Áron „Művészeti Iskola” Szakközépiskola

     Fügedi Ákos

     Rádai Andrea

     Zelman Ferenc

21.800 pont

8.

Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium, Budapest

     Albeker Krisztina

     Sepsi Barbara

     Márfi Beatrix

20.400 pont

9.

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakközépiskola, Nyíregyháza

     Karóczkai Balázs

     Boros Erzsébet

     Gálik Krisztián

19.800 pont

10.

Lippai János Mezőgazdasági Szakközépiskola, Nyíregyháza

     Bíró Dávid

     Kovács Klaudia

     Vezse Dóra

19.400 pont

11.

Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és KSZKI, Berettyóújfalu

     Dajka Andrea

     Szabó Erika

     Éles Magdolna

18.900 pont

12.

Újbudai Speciális Szakiskola, Budapest

     Belecz Mónika

     Cséki Mónika Erika

     Dömök Krisztián

13.550 pont

13.

Gróf Széchenyi István Általános és Szakiskola, Budapest

     Futó Erzsébet

     Pencz Mónika Orsolya

     Kovács Zsanett

12.800 pont

14.

Bessenyei György Szakközépiskola, Berettyóújfalu

     Horváth Gyula

     Csorba Emese Henrietta

     Győrfi Andrea

12.500 pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

     Csikós Edina

     Szvák Nóra

     Krasznai Eszter

28.950 pont

 

 

 


VÉGZŐSÖK, FIGYELEM!

 

Tanulmányaid befejezése után is

 

fizess elő a SzóVilág-ra,

legyél a Szövetség tagja,

jelentkezz az őszi versenyre és

vegyél részt programjainkon!

 

Bővebb információt a Szövetség

 

telefonszámán:              06-1-268-0236,

címén:                          Budapest VII., Kertész u. 41. II/7.,

postacímén:                             1368 Budapest, Pf. 181;

honlapján:                                www.magyosz.hu;

e-mail-címén:                           magygosz@axelero.hu

 

kaphatsz.

"-------------------------------------------"------------------------------------------"

Belépési nyilatkozat

 

Kérem felvételemet a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetségébe, egyben kötelezem magam a tagsági díj minden évben való pontos fizetésére.

NÉV (nyomtatott betűvel): ......................................................................................................

Születési hely, idő: ...................................................................................................................

Lakcím : ............................. ir. sz. .................................................................................. város

..................................................................... utca/tér .............. hsz. ............. em. ............. ajtó

Telefon : ......................................................

Legmagasabb iskolai végzettsége: ............................................................................................

Gyorsírási vizsgaeredm.:...............................versenyfok.......................................

Gépírási vizsgaeredm.: ................................ versenyfok.......................................

Szövegszerkesztői vizsgaeredm.:...................versenyfok.......................................

Iskola/munkahely neve: ..............................................................

telefon: ................................

címe: ............................................................................................................

 

Kelt ......................................... 2007. ............................................... hó ................. nap

 

 

.....................................................................

a belépő aláírása