Főlap | Bemutatkozunk | SzóVilág | Hírek | Versenyek | Vállalunk | Büszkeségeink | Linkek | Ajánló | Letöltés | Fórum |
GYORSÍRÁS, "A" KATEGÓRIA

A 2006. ÉVI

 

GYORSÍRÓ-, GÉPÍRÓ- ÉS

SZÖVEGSZERKESZTŐ-BAJNOKSÁG

EREDMÉNYJEGYZÉKE

 

 

 

 

Kiadja  a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége

            1073 Budapest, Kertész u. 41. II/7.

            Levélcím: 1368 Budapest, Pf. 181

            Telefon/fax: 268-0236

            honlap: www.magyosz.hu

            e-mail: magyosz@t-online.hu

 

 

Tartalomjegyzék

 

 

Bajnokaink

Gyorsírás, "A" kategória

Gyorsírás "B" kategória

Gyorsírás "C" kategória

Gépírás

Összetett (kombinált) verseny

Szövegszerkesztés "A" kategória

Szövegszerkesztés "B" kategória

 

 

2006. évi bajnokaink

 

 

FERENC ZSUZSA

MAGYARORSZÁG 2006. ÉVI GYORSÍRÓBAJNOKA

 

SOKORAY KATALIN

MAGYARORSZÁG 2006. ÉVI JUNIOR GYORSÍRÓBAJNOKA

és a 2006. ÉV FŐISKOLAI GYORSÍRÓBAJNOKA

 

VÁRSZEGI KRISZTINA

MAGYARORSZÁG 2006. ÉVI GÉPÍRÓBAJNOKA

 

RODENBÜCHER KATALIN

MAGYARORSZÁG 2006. ÉVI JUNIOR GÉPÍRÓBAJNOKA

 

ROMEK ZITA

MAGYARORSZÁG 2006. ÉVI IFJÚSÁGI GÉPÍRÓBAJNOKA

és a 2006. ÉV FŐISKOLAI GÉPÍRÓBAJNOKA

 

VÁRSZEGI KRISZTINA

MAGYARORSZÁG 2006. ÉVI SZÖVEGSZERKESZTŐ BAJNOKA

 

NAGRANT TÜNDE

MAGYARORSZÁG 2006. ÉVI JUNIOR SZÖVEGSZERKESZTŐ BAJNOKA

 

ROMEK ZITA

MAGYARORSZÁG 2006. ÉVI IFJÚSÁGI SZÖVEGSZERKESZTŐ BAJNOKA

és a 2006. ÉV FŐISKOLAI SZÖVEGSZERKESZTŐ BAJNOKA

 

 

ÖSSZETETT VERSENY

A verseny I. helyezettje:                       VÁRSZEGI KRISZTINA

A verseny junior I. helyezettje:              SOKORAY KATALIN

A verseny ifjúsági I. helyezettje:            SIPOS ANITA

 

*****

 

DR. VÁRKONYI KÁLMÁNNÉ-díjban részesül:                HULLALA KATALIN

KOVÁCS DEZSŐNÉ-díjban részesül:                                  NASZ NOÉMI

RADNAI BÉLA BARÁTI TÁRSASÁG

a "legszebb sztenogramért" különdíja:      FODOR ANDREA

 

 

HAJNIK KÁROLY

 

            Természetesnek tartjuk, hogy hazánkban nincs olyan ember, aki ne ismerné Petőfi, Kossuth vagy Széchenyi nevét. Hasonlóképpen minden gyorsíró számára illik Hajnik Károly nevét ismerni, szerepét és munkásságát tisztelni. Miért? - kérdezhetik joggal. Erről szól a következő rövid ismertetés.

            Hajnik Károly apja a pozsonyi jogakadémia tanára, anyja Markovics Mátyás jogtudós leánya. Érthető, hogy a gimnázium után fiuk a jogi egyetemet végezte el és ügyvédi vizsgát tett. Temes megye aljegyzője lett, és közben elsajátította a Taylor-rendszert Kovács Imre magyar áttételéből. A magyaron kívül németül, latinul beszélt és sztenografált is. Nemcsak mindennapi munkájában, hanem az 1832-es országgyűlésen is nagy hasznát vette ennek a tudásának. Így lett a magyar parlamenti gyorsírás első úttörője. Benne tisztelhetjük hazánkban az országgyűlési gyorsírás és a gyorsírói napló meghonosítóját - írta Makoldy Sándor Hajnik Károlyról készült igen részletes munkájában -, ugyanis 1866-ig ő szerkesztette a magyarországi és az erdélyi országgyűlések naplóit mint gyorsíró. E nagy és felelősségteljes munkához munkatársakat képezett és válogatott. (Köztük volt Szily Dániel is, az 1843-as első gyorsírási verseny győztese.) Egyedül kezdte, de bármilyen nagy munkabírással rendelkezett is, hamar rá kellett jönnie, megfelelően képzett és gyakorlott munkatársak nélkül képtelen e hatalmas feladatnak időben eleget tenni. (Feljegyzések tanúsítják, hogy volt olyan ülés, amikor egyfolytában több mint 8 órán át 27 íven kb. 41 ezer szót írt le.) Míg a szabadságharc előtt 7-8 gyorsíróval dolgozott, az 1861. évtől már 24-30 főt tartott szükségesnek a két házban elvégzendő feladatokhoz.

            Rengeteg nehézséggel kellett megküzdenie élete végéig. Le kellett győzni a rendek ellenállását, hiszen a nyilvánosság, a sajtószabadság nem volt számukra magától értetődő. Sok türelemmel és áldozattal kellett kinevelnie a beszédírásra alkalmas gyorsírókat. Ehhez az angol Taylor-rendszer magyar áttételei álltak rendelkezésre. E rendszerről. viszont tudnunk kell, hogy csak a mássalhangzókat írta, ami nem felelt meg a magyar nyelv jellegének. Ki kellett alakítania a szükséges rövidítéseket stb. A szabadságharc leverése után sokáig bujdosnia kellett, hogy elkerülje a megtorlást, a börtönt.

            "Egyéniségének varázsával, állhatatos szeretetével az ügy iránt, példátlan lelkesedésével... az ügynek másokat is meg tudott nyerni művészete számára, és ezáltal elérte azt, hogy az országgyűlési tárgyalások feljegyzéseiben az új alkotmányos éra és a megelőző 35 év között hézag nem maradt. Az országgyűlési naplók Magyar- és Erdélyországból 1832-től kezdve az ő lankadatlan munkásságának beszédes tanúi s teljesség és tökéletesség dolgában nem hagynak kívánnivalót. Pontos munka ez, melyre bármely nemzet büszke lehetne. Így vált az ország krónikásává, a sajtónyilvánosság harcosává, mert munkájával a nyilvánosságot, a közvélemény tájékoztatását szolgálta" - írta megemlékezésében Vikár Béla.

            Korának kiemelkedő államférfiai is kedvelték, igényelték munkáját, elfogadták javaslatait: például József főherceg, Wesselényi Miklós báró, gróf Batthyány Lajos, akinek titkára is volt. Elsősorban Hajniknak és társainak köszönhető, hogy "a reformkorszak nagy magyarjainak politikai bölcsessége és szónoki képessége örök emléket kapott". (Lestár Éva megemlékezése Hajnik Károly sírjánál 1998. november 7-én, megjelent a SzóVilág 1998. decemberi, 1999. januári, februári számában.)

            A Gyorsirászati Közlöny 1866. évi szeptemberi számában megjelent gyászhírt így fejezte be: "Azon kívánsága, melyet az utolsó országgyűlés egybehivása előtt kifejezett és melyről utolsó számunkban is volt emlités, hogy t. i. a 66-iki országgyülésen mint gyorsiró fogna működni, mely működésével az összesen 12. országgyülésen folytatott gyorsirói pályáját befejezi... most teljesült. Béke hamvaira!"

 

 

(Pozsony, 1806. december 10. - Buda, 1866. szeptember 21.)

 

 

 

A versenyek értékelése

 

A 2006. évi gyorsíróbajnokságot február 25-én, a gépíró- és szövegszerkesztő-bajnokságot március 4-én a Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Vág utcai osztálytermeiben tartottuk. Ezúton is köszönetet mondunk az iskola igazgatójának, Vései Zoltán igazgató úrnak, hogy a bajnokságokat az iskola kitűnően felszerelt tantermeiben rendezhettük meg. A versenyzők lehetőséget kaptak az iskola számítógépein való versenyzésre. Az iskola tanárai, informatikusai gondos és körültekintő szervezőmunkával biztosították a verseny nyugodt légkörben való, sikeres levezetését.

 

A gyorsíróbajnokság "A" kategóriájában 6 felnőtt, 2 junior versenyző volt. A "B" kategóriában 12 (7 felnőtt, 5 junior), a "C" kategóriában 20 (7 felnőtt, 9 junior és 4 ifjúsági) versenyző indult. Két junior versenyző dolgozata az A kategóriában nem sikerült, a B és a C kategóriában minden dolgozat eredményes volt.

 

A gépíróbajnokságon a 66 beadott munkából (felnőtt 19, junior 14, ifjúsági 33); 2 felnőtt, 3 junior, 2 ifjúsági versenyző nem írta meg az előírt mennyiséget, illetve 3 ezreléken felüli hibaszámmal dolgozott.

 

A szövegszerkesztő bajnokság "A" kategóriájában 16 (5 felnőtt, 5 junior, 8 ifjúsági) versenyző indult, nem sikerült 1 felnőtt dolgozata. A "B" kategóriában csak ifjúsági versenyzők indultak, minden (21) dolgozat sikeres volt.

 

Ezúton is köszönjük a felkészítő tanárok és a bajnokság megrendezésében közreműködők áldozatos munkáját.

 

*****

 

Ismételten köszönjük tagjainknak, versenyzőinknek, hogy személyi jövedelemadójuk egy százalékát Szövetségünk részére ajánlották fel (Szövetségünk adószáma: 19815864-2-42).

 

*****

 

A szövetségi tagdíj évi 1.200 forint, tanulóknak, nyugdíjasoknak, gyesen, gyeden lévőknek pedig 300 forint. Köszönettel veszünk ennél nagyobb összegű tagdíjbefizetéseket is. Ezúton kérjük tagtársainkat, versenyzőinket, hogy a 11707024-20449720 számlaszámon OTP-fiókban szíveskedjenek feladni a 2006. évi tagdíjat, illetőleg ha elmaradásuk van, kérjük azt pótlólag befizetni.

 

Kérünk minden tanárt és versenyzőt, szíveskedjenek a Szövetségbe való belépésükkel is kifejezni a szakma iránti kötődésüket; segítsék elő szervezeti életünk megerősítését!

 

*****

 

Kérünk minden tanulót, legyen előfizetője a SzóVilágnak. Nyomtatott példány rendelése esetén az előfizetési díj 1500 Ft és 700 Ft postaköltséget, e-mailen 1.000 Ft-ot a 11707024-20449720 számlaszámon OTP-fiókban kérjük befizetni. A megrendelést szíveskedjenek a Szövetség címére megküldeni.

 

 

GYORSÍRÁS "A" KATEGÓRIA

 

 

N é v

Perc

Vég-

sebesség

Hiba

Pontszám

1.

Ferenc Zsuzsa

mgygosz Beszédgyorsíró Szolgálat, Budapest

10

460

60

450

2.

Árvayné Dani Judit

Országgyűlés Hivatala Gyorsíró Iroda

9

440

88

402

3.

Farkas Cecília

Országgyűlés Hivatala Gyorsíró Iroda

8

420

68

402

4.

Várszegi Krisztina

mgygosz Beszédgyorsíró Szolgálat, Budapest

8

420

86

384

5.

Barna Beáta

Országgyűlés Hivatala Gyorsíró Iroda

6

380

53

377

6.

Horváth Éva Szilvia

Országgyűlés Hivatala Gyorsíró Iroda

5

360

22

388

 

Nem sikerült 2 dolgozat.

 

 

GYORSÍRÁS "B" KATEGÓRIA

 

 

N é

 v

Perc

Vég-

sebesség

Hiba

Pontszám

1.

Kovácsné Horváth Andrea

MÁVÉPCELL Kft. Celldömölk

8

300

42

258

2.

Dobos Anita

Kós Károly Szakképző Iskola, Érd

5

240

30

210

3.

Kovács Lászlóné

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

4

220

9

211

4.

Székely Lászlóné

BM Rendőrkapitányság, Mátészalka

4

220

17

203

5.

Kovács Józsefné

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ

4

220

20

200

6.

Wégnerné Szepesi Gyöngyi

Teleki Blanka KSZKI, Budapest

4

220

22

198

7.

Stelliné Ovajka Zsuzsanna

Székács Elemér Szakközépiskola

Törökszentmiklós

3

200

22

178

 

Minden dolgozat sikerült.

 

Junior

 

 

N é v

Perc

Vég-

sebesség

Hiba

Pontszám

1.

Sokoray Katalin

Nyíregyházi Főiskola

7

280

23

257

2.

Dóka Mária

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

6

260

23

237

3.

Eszlinger Beáta

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

3

200

2

198

4.

Krasznai Eszter Katalin

Nyíregyházi Főiskola

3

200

17

183

5.

Nasz Noémi

Hajnik Károly Szakközépiskola, Budapest

3

200

19

181

 

Minden dolgozat sikerült.

 

 

GYORSÍRÁS "C" KATEGÓRIA

 

 

N é v

Perc

Végsebesség

Hiba

Pontszám

1.

Szlabonyi Gáborné

József Attila Gimn. és KSZKI, Monor

7

170

3/1

167

Á. i.: 51�

2.

Bartalusné Terjéki Krisztina

Belügyminisztérium

7

170

3/1

167

Á. i.: 79�

3.

Megyeriné Kozma Rita

Mérei Ferenc Ált. Iskola, Szakiskola és Felnőttoktatási Gimnázium, Budapest

7

170

6/0

164

4.

Simon Antalné

Szekszárdi Rendőrkapitányság

7

170

7/0

163

5.

Eisrich Istvánné

BM BRFK

7

170

11/2

159

6.

Kovács Beáta

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

7

170

13/2

157

7.

Martisné Víg Zsuzsanna

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

7

170

14/0

156

 

Minden dolgozat sikerült.

 

Junior

 

 

N é v

Perc

Végsebesség

Hiba

Pontszám

1.

Bojtos Edina

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

7

170

1/1

169

2.

Hullala Katalin

Veszprémi KSZKI (Virág Istvánné)

7

170

3/0

167

3.

Ónodi Tímea

Mérei Ferenc Ált. Iskola, Szakiskola és Felnőttoktatási Gimnázium, Budapest

7

170

7/2

163

Á. i.: 57�

4.

Szabó Éva

KSZKI, Kiskunfélegyháza

(Rádi Jánosné)

7

170

7/2

163

Á. i.: 59�

5.

Kotormán Ágnes

Veszprémi KSZKI (Virág Istvánné)

7

170

9/2

161

6.

Lángi Máté

Veszprémi KSZKI (Virág Istvánné)

7

170

21/0

149

7.

Farkas Brigitta

KSZKI, Kiskunfélegyháza

(Rádi Jánosné)

6

155

8/2

147

8.

Fodor Andrea

KSZKI, Kiskunfélegyháza

(Rádi Jánosné)

6

15

13/1

142

9.

Szvák Nóra Mária

Nyíregyházi Főiskola

5

140

2/1

138

Minden dolgozat sikerült.

 

Ifjúsági

 

 

N é v

Perc

Vég-

sebesség

Hiba

Pontszám

1.

Sipos Anita

KITEX Nyelvvizsgaközpont, Budapest

(Zámbori Mária)

7

170

6/2

164

Á. i.: 51�

2.

Fazekas Edit

KSZKI, Kiskunfélegyháza

(Rádi Jánosné)

7

170

6/2

164

Á. i.: 56�

3.

Szurok Beáta

KSZKI, Kiskunfélegyháza

(Rádi Jánosné)

7

170

13/2

157

4.

Pintér Henrietta

KSZKI, Kiskunfélegyháza

(Rádi Jánosné)

6

155

11/0

144

 

Minden dolgozat sikerült.

 

GÉPÍRÁS

 

 

 

Név

 

Munkahely

Bruttó

Hiba

Nettó

   1.  1

Várszegi Krisztina

Beszédgyorsíró Szolgálat, Budapest

14930

3

14630

   2.   

Nagy Ferencné

 

Tiszamenti Vízművek Rt., Szolnok

14809

3

14509

 

   3.   

Bíró Ágnes

Budapest

14614

5

14114

   4.   

Kővágó Franciska

Eötvös József Főiskola, Baja

14473

4

14073

   5.   

Gyurasics Éva

Baranya Megyei Közig. Hiv. Pécs

13511

2

13311

   6.   

Bartalusné Terjéki Krisztina

Belügyminisztérium

13437

2

13237

   7.   

Kovácsné Horváth Andrea

MÁVÉPCELL Kft., Celldömölk

13536

11

12436

   8.   

Schilling Anikó

BM Budapest, Határőrség OPK

12535

10

11535

   9.   

Eisrich Istvánné

BM BRFK

13010

16

11410

10.   

Székely Lászlóné

BM Rendőrkapitányság, Mátészalka

11646

5

11146

11.   

Szlabonyi Gáborné

József A. Gimn. és KSZKI, Monor

11635

7

10935

12.   

Dunai Krisztina

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

11074

6

10474

13.   

Hágen Tímea

Fővárosi Munkaügyi Központ Ifjúsági Iroda, Budapest

10865

7

10165

14.   

Kőhegyi Péterné

Sipkay Barna Kereskedelmi és Vendéglátóipari, Idegenforgalmi SZKI Nyíregyháza

10471

7

9771

15.   

Simon Antalné

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Szekszárdi Rendőrkapitányság

10256

9

9356

16.   

Jászainé Kosztik Lídia

JÁ-KO Leíró Iroda, Nyíregyháza

9137

5

8637

17.   

Kőhegyi-Virágh Renáta

Lippai János Szakközép- és Szakiskola, Nyíregyháza

7911

4

7511

 

A percenkénti 250 leütést nem érte el: 1 fő

 

Hibahatáron túl dolgozott: 1 fő

 

 

Junior

 

 

Név

 

Munkahely

Bruttó

Hiba

Nettó

1.       

Rodencbücher    Katalin

(Vámos Ágnes)

Nyíregyházi Főiskola

13456

8

12656

2.       

Sokoray Katalin

Nyíregyházi Főiskola

12504

6

11904

3.       

Kádár Aranka

BM Rendészeti Biztonsági Szolgálat, Budapest

12102

10

11102

4.       

Csipai Melinda

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

11073

8

10273

5.       

Nagrant Tünde

(Tóthné Jansik Erzsébet)

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

10752

9

9852

6.       

Bogár Zita Anna

Nyíregyházi Főiskola

10379

8

9579

7.       

Bojtos Edina

Ózd Városi Polgármesteri Hiv.

9926

4

9526

8.       

Nasz Noémi

Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest

9050

7

8450

9.       

Krasznai Eszter Katalin

Nyíregyházi Főiskola

8930

5

8330

10.     

Eszlinger Beáta

(Virág Istvánné)

Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

8685

4

8285

11.     

Szvák Nóra Mária (Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet)

Nyíregyházi Főiskola

9338

13

8038

 

A percenkénti 250 leütést nem érte el: 3 fő

 

 

Ifjúsági

 

 

Név

 

Munkahely

Bruttó

Hiba

Nettó

1.       

Romek Zita

(Bense Árpádné)

Szegedi Tudományegyetem

14405

12

13205

2.       

Ratting Anita

(Kerekes Józsefné)

Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola, Bonyhád

13285

8

12485

3.       

Kovács Judit

Perfekt Közgazdasági Szakközépiskola, Győr

11424

4

11024

4.       

Deák Péter

(Erdős Ágnes)

Kempelen Farkas Ügyviteli Alapítványi Középiskola, Komárom

11970

15

10470

5.       

Sipos Anita

(Zámbori Mária, Czégény Julianna)

KITEX Nyelvvizsgaközpont, Budapest

10850

7

10150

6.    

Horváth Viktória

(Nagyné Giczi Éva)

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakk., Szombathely

10747

9

9847

7.       

Szabó István

(Klock Júlia)

Türr István Gazdasági Szakközépiskola, Baja

10102

 

3

9802

8.       

Vörös Tímea

(Alpári Istvánné)

Varga Jenő Közgazdasági Középiskola, Budapest

10895

12

9695

9.       

Csikós Edina

(Tóthné Jansik Erzsébet)

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

10360

10

9360

10.     

Jászai Lídia

Nyíregyházi Főiskola

9426

4

9026

11.     

Makai Szilvia

(Virág Istvánné)

Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola

8712

2

8512

12.     

Nagy Péter

(Csenkiné Bihal Mária)

Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola, Kiskunfélegyháza

9999

15

8499

13.     

Pólik Tibor

(Pázmándi Katalin)

Széchenyi István KSZKI, Nyíregyháza

9570

12

8370

14.     

Fekete Imre

(Rádi Jánosné)

Közgazdasági Szakközépiskola, Kiskunfélegyháza

8737

7

8037

15.     

Vaskó Gábor

(Pázmándi Katalin)

Széchenyi István KSZKI, Nyíregyháza

8330

3

8030

16.     

Németh László

(Pázmándi Katalin)

Széchenyi István KSZKI, Nyíregyháza

9980

20

7980

17.     

Huber Kinga

(Kanyár Erika)

Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola

8130

2

7930

18.     

Karóczkai Balázs

(Kőhegyi Péterné)

Sipkay Barna Ker., Vend. és Idegenforg. SZKI, Nyíregyháza

9636

19

7736

19.     

Pintér Henrietta

(Csenkiné Bihal Mária)

Közgazdasági Szakközépiskola, Kiskunfélegyháza

8357

7

7657

20.     

Orosz Hajnalka

(Havas János)

Varga Jenő Közgazdasági Középiskola, Budapest

8382

9

7482

21.

Leiner Péter

(Virág Istvánné)

Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola

9472

20

7472

22.

Glassl Anikó

(Virág Istvánné)

Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola

7696

3

7396

23.

Nyári Anna

(Fehérné Veller Erzsébet)

Széchenyi István KSZKI, Nyíregyháza

8057

7

7357

24.

Pócsik Tímea

(Alpári Istvánné)

Varga Jenő Közgazdasági Középiskola, Budapest

7726

5

7226

25.

Szabó Anikó

(Csenkiné Bihal Mária)

Közgazdasági Szakközépiskola, Kiskunfélegyháza

8251

12

7051

26.

Kósa Ágnes

(Szolnoki Istvánné)

II. Rákóczi Ferenc SZKI, Kiskunhalas

9114

21

7014

27.

Hajdu Dalma

(Stelliné Ovajka Zsuzsanna)

Székács Elemér Szakközépiskola, Törökszentmiklós

7500

7

6800

28.

Czikli Tímea

(Havas János)

Varga Jenő Közgazdasági Középiskola, Budapest

7506

13

6206

29.

Vincze Ágnes

(Fehérné Veller Erzsébet)

Széchenyi István KSZKI, Nyíregyháza

7712

17

6012

A percenkénti 250 leütést nem érte el: 2 fő

 

           

ÖSSZETETT (KOMBINÁLT) VERSENY

 

 

 

N é v

 

Gyorsírás

Gépírás

Összesen

1.

Várszegi Krsiztina

Beszédgyorsíró Szolgálat

15.300

14.630

29.930

2.

Kovácsné Horváth Andrea

MÁVÉPCELL Kft., Celldömölk

9500

12.436

21.936

3.

Bartalusné Terjéki Krisztina

Belügyminisztérium

4.933

13.237

18.170

4.

Székely Lászlóné

Rendőrkapitányság, Mátészalka

6.750

11.146

17.896

5.

Eisrich Istvánné

BM BRFK

4.516

11.410

15.926

6.

Szlabonyi Gáborné

József Attila Gimn. és KSZKI, Monor

4.933

10.935

15.868

7.

Simon Antalné

Szekszárdi Rendőrkapitányság

4.750

9.356

14.106

 

 Junior

 

 

N é v

 

Gyorsírás

Gépírás

Összesen

1.

Sokoray Katalin

Nyíregyházi Főiskola

9.450

11.904

21.354

2.

Eszlinger Beáta

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

6.500

8.285

14.785

3.

Bojtos Edina

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

5.033

9.526

14.559

4.

Krasznai Eszter Katalin

Nyíregyházi Főiskola

5.750

8.430

14.180

5.

Nasz Noémi

Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest

5.650

8.350

14.000

6.

Szvák Nóra Mária

Nyíregyházi Főiskola

3.483

8.038

11.521

 

Ifjúsági

 

 

N é v

 

Gyorsírás

Gépírás

Összesen

1.

Sipos Anita

KITEX Nyelvvizsgaközpont

4.766

10.150

14.916

2.

Pintér Henrietta

KSZKI, Kiskunfélegyháza

3.800

7.657

11.457

 

 

SZÖVEGSZERKESZTÉS

"A" KATEGÓRIA

 

 

N é v

 

Bruttó

Hiba

 Nettó

Gépírás

Összesen

1.

Várszegi Krisztina

Beszédgyorsíró Szolgálat, Budapest

9700

7

7950

7315

15315

2.

Bartalusné

Terjéki Krisztina

Belügyminisztérium

9500

5

8250

6619

14869

3.

Szlabonyi Gáborné

József Attila Gimn. és KSZKI, Monor

7200

3

6450

5468

11918

4.

Kőhegyi-Virágh Renáta

Lippai János SZKI, Nyíregyháza

6400

2

5900

3756

9656

 

Nem érte el a bajnoki követelményt: 1 fő

 

Junior

 

 

N é v

 

Bruttó

Hiba

 Nettó

Gépírás

Összesen

1.

Nagrant Tünde

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

11100

5

9850

4926

14776

2.

Csipai Melinda

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

11900

10

9400

5137

14537

3.

Szvák Nóra Mária

Nyíregyházi Főiskola

11500

8

9500

4019

13519

4.

Bojtos Edina

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

9700

6

8200

4763

12963

5.

Krasznai Eszter Katalin

Nyíregyházi Főiskola

9600

14

6100

4215

10315

 

Sikerült minden dolgozat.

 

Ifjúsági

 

 

N é v

 

Bruttó

Hiba

 Nettó

Gépírás

Összesen

1. 

Romek Zita

Szegedi Tudományegyetem

(Bense Árpádné)

11300

4

10300

6603

16903

2. 

Csikós Edina

Vajda Péter Gimn., SZKI, Szarvas

(Tóthné Jansik Erzsébet)

13600

7

11850

4680

16530

3. 

Sipos Anita

KITEX Nyelvvizsgaközpont, Budapest

(Czégény Julianna)

9700

8

7700

5075

12775

4. 

Orosz Hajnalka

Varga Jenő Közgazdasági Középiskola, Budapest

(Dr. Tóthné Molnár Judit)

9800

8

7800

3741

11541

5. 

Leiner Péter

Veszprémi KSZKI

(Virág Istvánné)

9200

7

7450

3736

11186

6. 

Czikli Tímea

Varga Jenő Közgazdasági Középiskola, Budapest

(Dr. Tóthné Molnár Judit)

11300

16

7300

3103

10403

7. 

Kósa Ágnes

II. Rákóczi Ferenc Mg-i, Közg.-i és Inform. SZKI,

Kiskunhalas

(Szolnoki Istvánné)

8300

8

6300

3507

9807

8. 

Karóczkai Balázs

Sipkay Barna Ker.-i, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi SZKI, Nyíregyháza

6900

6

5400

3868

9268

 

Sikerült minden dolgozat.

 

SZÖVEGSZERKESZTÉS

"B" KATEGÓRIA

 

 

Ifjúsági

 

 

N é v

 

Bruttó

Hiba

 Nettó

1.

Wieszberger Judit

Energetikai SZKI, Paks

(Fórizsné Martos Klára)

10100

1

9850

2.

Schindler Andor

Türr István Gazdasági SZKI., Baja

(Sponga Tünde)

10300

6

8800

3.

Pruzsina Renáta

Energetikai SZKI, Paks

(Fórizsné Martos Klára)

8400

0

8400

4.

Kovács Mónika Ágnes

Varga Jenő Közgazdasági Középiskola

(Dr. Tóthné Molnár Judit)

9500

5

8250

5.

Gatter Mária

Türr István Gazdasági SZKI.,  Baja

(Sponga Tünde)

8400

1

8150

6.

Oncsik Mária

Vajda Péter Gimn., SZKI, Szarvas

(Tóthné Jansik Erzsébet)

8500

2

8000

7.

Gyenes Bernadett

József Attila Gimnázium és KSZKI, Monor

(Szlabonyi Gáborné)

10200

9

7950

8.

Brlás Brigitta

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

(Tóthné Jansik Erzsébet)

8100

1

7850

9.

Gellai Nikoletta

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

(Tóthné Jansik Erzsébet)

8100

2

7600

10-

11.

Trincsi Andrea Éva

József Attila Gimn. és KSZKI, Monor

(Szlabonyi Gáborné)

8100

4

7100

10-11.

Mudris Nikolett

Varga Jenő Közgazdasági Középiskola, Budapest

(Dr. Tóthné Molnár Judit)

9600

10

7100

12.

Valkovszki Szilvia

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

(Tóthné Jansik Erzsébet)

6900

1

6650

13.

Varga Hajnalka

József Attila Gimn. és KSZKI, Monor

(Szlabonyi Gáborné)

6800

1

6550

14.

Magyar Ádám

Andrássy György KSZKI, Eger

(Lakatos Éva)

8500

8

6500

15.

Prjevara Nóra

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

(Tóthné Jansik Erzsébet)

7400

5

6150

16.

Frcska Mariann

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

(Tóthné Jansik Erzsébet)

8000

8

6000

17.

Gál Noémi

József Attila Gimn. és KSZKI, Monor

(Szlabonyi Gáborné)

7100

5

5850

18.

Jagicza Erika

Türr István Gazdasági SZKI, Baja

(Klock Júlia)

7600

7

5850

19.

Pljesovszky Renáta

Vajda Péter Gimn. és SZKI, Szarvas

(Tóthné Jansik Erzsébet)

5700

5

4450

20.

Hefko Tímea

Varga Jenő Közgazdasági Középiskola, Budapest

(Alpári Istvánné)

6000

7

4250

21.

Varga Nóra

Varga Jenő Közgazdasági Középiskola, Budapest

(Alpári Istvánné)

5500

7

3750

 

Sikerült minden dolgozat.

 

 

 

 

MEGRENDELŐLAP

 

 

A megrendelő  neve: .................................................................................

..........................................................................................

címe: .................................................................................

..........................................................................................

telefon: .............................................................................

részére megrendelem a SVILÁG - Gyorsírók, gépírók és szövegszerkesztők lapját a 2005/2006. tanévre ................... példányban nyomtatva (1.500 + 700 Ft), e-mailen (1.000 Ft), melynek előfizetési díját és postaköltségét kiegyenlítem.

 

A fizetés módja: *                     banki átutalás

                                               készpénz-átutalási megbízás

(befizetendő OTP-ben, csekken)

 

Számlát kérek*             igen ( ........ példányról a fenti névre, címre)

                                               nem

 

A befizetés másolatát*               mellékelem

                                               utólag, a befizetéskor megküldöm

 

 

..........................................., 2006. .................................... hó ......... nap

 

 

 

...............................................................

              olvasható aláírás

 

 

* A megfelelő rész aláhúzandó.

 

 

Belépési nyilatkozat

 

Kérem felvételemet a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetségébe, egyben kötelezem magam a tagsági díj minden évben való pontos fizetésére.

 

NÉV (nyomtatott betűvel): ......................................................................................................

Születési hely, idő: ...................................................................................................................

Lakcím : ............................. ir. sz. .................................................................................. város

..................................................................... utca/tér .............. hsz. ............. em. ............. ajtó

Telefon : ......................................................

Iskolai végzettség: ..................................................................................................................

Gyorsírási vizsga-, ........................................ versenyeredmény  ...........................................

Gépírási vizsga-, ........................................... versenyeredmény ............................................

Szövegszerkesztői vizsga-, ..............................versenyeredmény ......... ................................

Iskola/munkahely neve: .............................................................. telefon: ..............................

   címe: .............................................................................................................

 

 

Kelt ......................................... 2006. ............................................... hó ................. nap

 

 

 

...................................................                                                  ............................................

 ajánló szövetségi tag                                                                          belépő aláírása              

 

A 2006. évi további versenyek

 

Teöreök Aladár tanulói gyorsíróverseny (B-C-D kategória), gépíró- és szövegszerkesztő verseny: I. forduló április 20-28. között

                                         II. forduló (döntő) május  27.

 

Őszi országos versenyek: I. forduló - gyorsírás (B-C kategória), gépírás,

szövegszerkesztés október 11-20.

                                       II. forduló (döntő) gyorsírás (A-B-C

kategória) november 18.

gépírás, szövegszerkesztés november  25.

 

 

 

VÉGZŐSÖK, FIGYELEM!

 

Tanulmányaid befejezése után is

 

fizess elő a SzóVilág-ra,

legyél a Szövetség tagja,

jelentkezz az őszi versenyre és

vegyél részt programjainkon!

 

Bővebb információt a Szövetség

 

telefonszámán:                06-1-268-0236,

címén:                            Budapest VII., Kertész u. 41. II/7.,

postacímén:                             1368 Budapest, Pf. 181;

honlapján:                       www.magyosz.hu;

e-mail-címén:                  magyosz@t-online.hu)

 


© Copyright MAGYGOSZ 2002 - 2004 — magygosz@axelero.hu
Design & HTML: Schmidi (zschmidt@freemail.hu) | Tartalom: gyne (gyetvai@axelero.hu)