Főlap | Bemutatkozunk | SzóVilág | Hírek | Versenyek | Vállalunk | Büszkeségeink | Linkek | Ajánló | Letöltés |Tanulmányok | Fórum |

Elbert Gyuláné

A gyorsírás művészetével véletlenül ismerkedtem meg. Testnevelés tagozatra jelentkeztem és helyette a Hunfalvy Szakközépiskolába vettek fel, ahol gyorsírás és gépírás idegen nyelvi ágazaton érettségiztem. Kezdetben nem voltam jó barátságban a grafikai jelekkel. Sokáig perben, haragban álltunk egymással, majd az ?i? betű jelölésének tanulásakor egészen elbűvölt az Egyiptom szó írása. A szókép megpillantásakor maga a híres egyiptomi Szfinx szobor jelent meg szemeim előtt. Lassan kezdtem értékelni a különleges jeleket, és nagy gonddal igyekeztem őket minél szeb-ben és változatosabban megjeleníteni a füzetemben. Felfedeztem, hogy verspróbálkozásaimat híven őrzik az apró jelek, és elrejtik az avatatlan szemek kíváncsi pillantásai elöl. Egyre ügye-sebbé váltam, gyakorló órákon 300-350 szótagos sebességig jutottam el! Tanárom azt javasol-ta, hogy ne parlamenti gyorsíró legyek, hanem tanár.
Érettségi után gyorsírás és gépírás tanítói vizsgát tettem és szeptembertől már gyorsíró iskolá-ban tanítottam. Néhány év elteltével elvégeztem a Bessenyei György Tanárképző Főiskolát is, s így gyorsírás és gépírás szakos tanár lettem. Később középiskolába kerültem, majd a Hun-falvyból mentem nyugdíjba. Sajnos ekkor már nem taníthattunk gyorsírást.
A számítógép elterjedése forradalmasította a gépírást és ezért szívesen ismerkedtem meg az informatika kínálta nagyszerű lehetőségekkel is. A Szövetségnek már középiskolás korom, 1966 óta tagja vagyok. Jelenleg a SzóVilág szerkesztésével foglalkozom.


© Copyright MAGYGOSZ 2002 - 2004 — magygosz@axelero.hu
Design & HTML: Schmidi (zschmidt@freemail.hu) | Tartalom: cse (csikos.edina.25@gmail.com)