Főlap | Bemutatkozunk | SzóVilág | Hírek | Versenyek | Vállalunk | Büszkeségeink | Linkek | Ajánló | Letöltés | Tanulmányok|Fórum |

Bemutatkozunk


A Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetségének 2017. évi munkaterve - doc-formátumban


Tájékoztató a 2017. évi tagdíjakról


Belépési Nyilatkozat

***


A Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége korábban működő választmányának mandátuma lejárt. Az Alapszabály értelmében 5 fős elnökséget (1 elnök és 4 elnökségi tag) választottunk. A 2017. október 7-én megtartott tisztújító közgyűlésen leadott szavazatok alapján az elnökség tagjai a következő négy évre:

Elnök: Jakabné dr. Zubály Anna
Elnökségi tagok: Árvayné Dani Judit, Berencsiné Palcsák Bernadett, Dobos Anita, Kollárikné Terjéki KrisztinaTisztségviselőink 2017. október 7-ig:


Elnök: Jakabné dr. Zubály Anna

Alelnök: Bersényi Ivánné, Dr. Lestár Éva

Nemzetközi versenytitkár: Dobos Anita

Hazai versenytitkár és pályázati figyelő: Terjéki Krisztina

Adminisztratív titkár: Gonda Péterné

Tudományos és kutatási titkár: Berencsiné Palcsák Bernadett

Programszervező és protokoll titkár: Schilling Anikó

Lapterjesztő titkár: Leiner Péter

Médiatitkár és szerkesztőbizottsági elnök: Hornok Edina

Felelős szerkesztő: Elbert Gyuláné - 2016 novemberig

2016. novembertől Szerkesztőség: MAGYOSZ, Felelős kiadó: Jakabné dr. Zubály Anna

Szerkesztőbizottsági tagok: Peresztegi Éva, Nagyné Gál Gabriella, Pekár Erika

Felügyelő (ellenőrző) bizottság elnöke: Elbert Gyuláné; tagjai: Molnár Emese, Nagyné Gál Gabriella


Választmányi tagok:
Árvayné Dani Judit
Berencsiné Palcsák Bernadett
Bersényi Ivánné
Czuczor Aliz
Dobos Anita
Dr. Kalotay Kálmán
Dr. Lestár Éva
Eszlinger Beáta
Ferenc Zsuzsa
Gyetvainé Nevelős Erzsébet
Gyimesi Albertné
Hegedűs Ibolya Csilla
Jakabné dr. Zubály Anna
Körtési Erzsébet
Krasznai Eszter
Nagrant Tünde
Nagyné Gál Gabriella
Radnóti Adél
Székely Lászlóné
Terjéki Krisztina
Tóthné Jansik Erzsébet

Választmányi póttagok:
Barna Beáta
Gonda Péterné
Dunainé Csipai Melinda
Hörcsög Nikolett
Pekár Erika
Vicai Erika


Szervezetünk az utóbbi években nagy figyelmet fordított a szövegszerkesztésre és az ügyviteli feladatokra. Tevékenységünkben előtérbe került a számítógép alkalmazásával összefüggő feladatok megoldása.

A Szövetség szoros kapcsolatban van az Intersteno nemzetközi szervezettel, munkájában is részt vesz. Évente szervez bajnoki, országos és területi gyorsíró-, gépíró- és szövegszerkesztő versenyeket. Szakterületének tudományos igényű ellátása mellett képviseli és védi az e hivatást választó dolgozók érdekeit.


1927-ben dr. Radnai Béla megalkotta az egységes magyar gyorsírást. Művét számos nyelvre átültették. Ez a rendszer számtalanszor bebizonyította, hogy életképes, könnyen megtanulható, eredményes. Sikerét jellemzi, hogy 1995 óta - és egészen 2003-ig! - Magyarország adja a gyorsíró világbajnokot, Lestár Éva parlamenti gyorsíró személyében.

A világháló segítségével is szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a technika megannyi vívmánya ellenére sem vált feleslegessé vagy időszerűtlenné a gyorsírás. Bizonyítsuk be az állításunkat?
A hangszalag vagy akármilyen rögzítési mód az elhangzottakon kívül történtekről nem tud beszámolni, nem árulja el a gyűlésen, értekezleten közbeszóló nevét, a szónok esetleges taglejtését, mimikáját. Ahol fontos a szó szerinti feljegyzés, ott ragaszkodnak a beszédíró gyorsíró munkájához, aki nemcsak szavakat, hanem mozdulatokat is képes megörökíteni, szavakkal kifejezni. Ilyenekkel például: élénkség, mozgás, kivonulás, bevonulás a terembe stb.

Figyelemre méltó az is, hogy többórás eszmecseréről készült hanganyagból a gyorsíró sokkal rövidebb idő alatt kiváló tartalmi kivonatot készíthet, míg a felvétel végighallgatása feleslegesen időt rabló művelet, ha rendelkezésre áll avatott gyorsíró. És akkor még nem is beszéltünk arról a gyakori problémáról, hogy a magnószalag végéről-elejéről lemarad akár pár másodpercnyi, de nagyon fontos rész, vagy nem érthető a távolabb ülő személy beszéde stb.

Érdemes egyéni célokra is megtanulni a gyorsírást. Ennek haszna egész életre szól. Akik ezért sajátították el, és jelentős pozíciókba kerültek, már idős fejjel gondolkozva is lándzsát törnek megtanulása mellett. Rengeteg időt lehet ugyanis megtakarítani vele, néhány soros feljegyzés másodpercek alatt kész.

A szövetségnek évente tízszer megjelenő folyóirata van: a SzóVilág.

Ebben hagyományt és technikát ötvözve kiemelten foglalkozunk a számítógéppel, a szövegszerkesztéssel és egyéb ügyviteli tevékenységgel. Gyorsírási leckéiből egyénileg is meg lehet tanulni gyorsírni! Az érdeklődőknek kérésre mutatványszámot küldünk. A folyóirat a Szövetség postai címén érhető el.

Legyen a tagunk! A szövetség tagjai sorába hívja mindazokat, akik akár a gyorsírással, a gépírással vagy a szövegszerkesztéssel összefüggő területen dolgoznak, akár egyénileg használják a gyorsírást, vagy csupán érdeklődnek iránta.

A Szövetség működésének helyszíne: Budapest VII., Kertész utca 41. Telefon/fax: 06-1-268-0236

Postai címünk: 1368 Budapest, Pf. 181 E-mail: magyosz@t-online.hu

Kérünk minden tanárt és versenyzőt, szíveskedjenek a Szövetségbe való belépésükkel is kifejezni a szakma iránti kötődésüket; segítsék elő szervezeti életünk megerősítését. Kérjük a végzősöket, továbbra is legyenek előfizetői a SzóVilágnak, s legyenek a Szövetség tagjai!

Ezúton is kérjük tagtársainkat, versenyzőinket, hogy a 11707024-20449720 számlaszámra OTP-fiókban szíveskedjenek feladni az évi tagdíjat (felnőtteknek 1200, tanulóknak 300 Ft), illetőleg ha elmaradásuk van, kérjük azt pótlólag befizetni.

A Szövetség elnöksége köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az elmúlt évi tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tettek, valamint mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk egy százalékát a Szövetség részére ajánlották fel. A személyi jövedelemadó egy százalékának felhasználásáról ez évben is hasonlóképpen lehet dönteni.
Szövetségünk adószáma: 19815864-2-42, a kedvezményezett neve: Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége 1073 Budapest, Kertész u. 41.


© Copyright MAGYGOSZ 2002 - 2004 — magyosz@t-online.hu
Design & HTML: Schmidi (zschmidt@freemail.hu) | Tartalom: cse (csikos.edina.25@gmail.com)