Főlap | Bemutatkozunk | SzóVilág | Hírek | Versenyek | Vállalunk | Büszkeségeink | Linkek | Ajánló | Letöltés | Tanulmányok |Fórum |

Jakabné dr. Zubály Anna
1980-ban a Nyíregyházi Főiskolán (akkor még a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán) magyar-gyors- és gépírás tanárszakon szereztem főiskolai, majd a Kossuth Lajos Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalomból egyetemi diplomát. Tíz évvel később az ELTE Magyar Nyelvtudományi Intézetében doktoráltam. Disszertációm fő témája természetesen a magyar nyelv és a gyorsírás kapcsolata. Tanítottam gimnáziumban, rövid ideig szakiskolában és szakközépiskolában, pályafutásom nagyobb része azonban a főiskolai tanárképzéshez és a főiskolán folyó felsőfokú szakképzéshez kötődik.
1988 óta tanítok a Nyíregyházi Főiskola Gyors- és Gépírás, majd Ügyviteli Tanszékén, aminek a munkáját irányítom is az utóbbi években. Ez alatt az idő alatt sok jó képességű, értékes hallgatóval, közvetlen vagy távolabbi munkatárssal találkoztam, akiknek az elhivatottságát, szakmai tudását, emberi értékeit nagyra becsülöm, hiszen ezekből a kapcsolatokból magam is megerősödöm.
Több mint három évtizedes munkám során mindig fontosnak tartottam - a pedagógusképzésen kívül -, hogy az ügyviteli szakterülethez kapcsolódó szakmai képzés terén lépést tartsunk a gazdasági élet, a társadalom, a munkaerőpiac stb. igen kemény elvárásaival. Aktív szerepet vállaltam és vállalok ma is a tanárképzés, az ügyviteli szakképesítések, továbbá a teljes szakterület tartalmi és szerkezeti megújításában, a vizsgarendszer és tananyagának fejlesztésében.
Figyelmem középpontjában a fiatalok állnak. Vallom, hogy követhető példát kell mutatni számukra, továbbá úgy kell őket felkészíteni tanulmányaik során a szakmai munkára, hogy képesek legyenek helyüket megtalálni az életben, ott biztos lábakon állni, a jelentkező problémákat megoldani, a változásokhoz alkalmazkodni nemcsak a hivatásukban, hanem az emberi kihívások terén is.


© Copyright MAGYGOSZ 2002 - 2004 — magygosz@axelero.hu
Design & HTML: Schmidi (zschmidt@freemail.hu) | Tartalom: cse (csikos.edina.25@gmail.com)