Fórum Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége
Főlap | Bemutatkozunk | SzóVilág | Hírek | Versenyek | Vállalunk | Büszkeségeink | Linkek | Ajánló | Letöltés| Tanulmányok|Fórum |

Ajánló

A tanítás során gyakran találjuk szembe magunkat azzal a problémával, hogy nem tudjuk, milyen segédanyagot, tankönyvet, szoftvert válasszunk munkánkhoz. Különösen az új tantárgyak tanításakor ütközük ilyen nehézségekbe. Kérünk mindenkit, írja meg, ő milyen kiadványokat, szemléltető eszközöket (pl. videokazetta) használ munkája során, és mik a tapasztalatai.

***

Levelezés és szövegszerkesztés

Peresztegi Éva készített egy feladatgyűjteményt "az ügyviteli alapismeretek középszintű írásbeli érettségi vizsga levelezés és szövegszerkesztés feladatrészének gyakorlásához a szakközépiskola 11. évfolyama részére". A feladatgyűjtemény az ügyviteli szakvizsgák egyes moduljaihoz is használható, 40 feladatot tartalmaz. Jelenleg tankönyvvé nyilvánítás alatt van, rövid időn belül kapható lesz a Műszaki Kiadónál. Peresztegi Éva telefonszáma: 06-30-91-91-905. A feladatgyűjtemény felépítése: itt nyitható meg.


Tankönyvek

Gyetvainé-Hollósiné-Seidler: Információkezelés I.

Raktári száma: 59691

Kiadja: B+V Lap- és Könyvkiadó Kft., 1052 Budapest, Szervita tér 5.
Tel.: 235-5020, fax: 318-4107, e-mail: bv@lira.hu
Kapható még: Fókusz Könyváruházakban, az Iskolacentrumban stb.

A tankönyv a kerettantervi képzés gazdasági és szolgáltatási szakterületéhez, a 9-10. osztály számára készült. 220 oldalas, lemezmellékletet is tartalmaz. A betűtanításos rész egységes szerkezetű, ezáltal oktatóprogram alkalmazását is lehetővé teszi. Bőséges gyakorlóanyaga révén szövegszerkesztési feladatokhoz is felhasználható, ügyviteli stb. ismereteket is tartalmaz.
A könyv és flopimelléklet tartalomjegyzéke itt nézhető meg.


Lovász Judit: Információkezelés - Gépírás
Telefon: 06-20-422-6617
lovasz@katonaj-bp.sulinet.hu

A könyv a Kerettanterv Szakmai orientáció a gazdasági és szolgáltatási szakterületre - Gazdasági és szolgáltatási orientációs gyakorlatok témakörön belül a tízujjas vakírás és levélformázás elsajátíttatását tűzte céljául.
Raktári szám: 59 675
Ár: 1900,-Ft
Megrendelés: telefonon
"Író-olvasó találkozó" a fenti e-mail címen
A könyv részletes ismertetője itt nyitható meg.


A Forrai Magániskola

oktatási jegyzeteit az iskola szaktanárai írták több éves oktatási tapasztalatuk alapján, és használják diákjaik felsőfokú és középfokú ügyviteli szakképzésében.
http://www.forrai.hu/Konyvismertetes/konyvismertetes.htm

A könyveket kiadja: Forrai Gazdasági Akadémia Kft., 1139 Budapest, Lomb u. 41.
Tel.: 350-8326, fax: 350-1782, e-mail: itmszki@axelero.hu

***

Forrai Sándor-Forrai Sándorné-S. Forrai Rege: Gépírás számítógépen I.
(Információkezelés tantárgy oktatásához)

A tankönyv egyrészt a kerettantervi képzés gazdasági és szolgáltatási szakterület számára készült, az "Információkezelés" c. tantárgyhoz a 9-10. osztály számára, másrészt minden ügyviteli szakképzésben alkalmas a "Gépírás" tantárgy oktatásához. A tankönyv tartalmilag 3 részre bontható: először a gépírástanulás megkezdéséhez szükséges szövegszerkesztési alapismeretekkel foglalkozik, majd a tízujjas vakírás elsajátíttatása következik, részletes módszertani útmutatás segítségével, végül ügyvitel-technikai ismeretek következnek. A könyv tartalomjegyzéke itt nézhető meg.

***

Forrai Sándor-Forrai Sándorné-S. Forrai Rege: Irodai gépírás számítógépen II.

A tankönyv az ügyviteli szakképzésben 1700-2300 leütés/10 perc írássebesség elérésére felkészülő diákok számára készült, "Gépírás" tantárgy oktatásához. (Szakmák: gépíró és szövegszerkesztő, gépíró és gyorsíró, gyorsíró és idegen nyelvi gépíró, beszédíró gyorsíró, ügyintéző titkár I., II., szerkesztőségi ügyintéző titkár, menedzserasszisztens, titkárságvezető.)
A tankönyv célja az írássebesség fokozása, a hibátlan írás biztosítása.
A könyv tartalomjegyzéke itt nézhető meg.

***

Forrai Sándor-Forrai Sándorné-S. Forrai Rege: Minőségi gépírás számítógépen III. (Hivatalos irat készítése)

A tankönyv a "Gépírás számítógépen I". és az "Irodai gépírás számítógépen II." tankönyvek folytatása. Az I. fejezet az ügyviteli szakképzésben résztvevőknek (szakmák: gépíró és szövegszerkesztő, gépíró és gyorsíró, gyorsíró és idegen nyelvi gépíró, beszédíró gyorsíró, ügyintéző titkár I., II., szerkesztőségi ügyintéző titkár, menedzserasszisztens, titkárságvezető.) az új szakvizsga-követelmények figyelembe vételével írásbeli ill. gyakorlati szakvizsga-felkészítést biztosít, az ügyviteli alapozó képzésben részt vevő szakközépiskolás 11-12. osztályos tanulóknak pedig az érettségi írásbeli feladatra való felkészüléshez nyújt segítséget. A tankönyv II. fejezete hibajavító gyakorlatokat tartalmaz, melyek segítségével a már rögzült hibás reflexek leépíthetők, a helyesek kiépíthetők. A tankönyvhöz tanári CD-lemez is vásárolható.
A könyv tartalomjegyzéke itt nézhető meg.

***

Forrai Sándorné-S. Forrai Rege: Gyorsírás

A tankönyv két fejezetből áll. Az első fejezet a jelöléstan elsajátítását tűzi ki célul, a második pedig a gyorsírási sebesség fokozását 150-200 szótag/perc szintre. A tankönyv erénye, hogy 4-5 hónap alatt heti 5 órás képzéssel elsajátítják a diákok a gyorsírás jelöléstanát. Ezután át lehet térni a sebesség fokozására sok szöveg feldolgozásával, a rövidítésalkotás képességének kifejlesztésével és erősítésével. A tankönyv leckéinek feldolgozásához segítséget nyújt a szerzők "Gyakorló szövegek a jelöléstan elsajátításához" és "Gyorsírási szöveggyűjtemény" jegyzeteinek használata. Ugyancsak vásárolhatók hangkazetták különböző sebességi fokú szövegekkel a lemaradók vagy a kiemelkedő előrehaladást mutatók egyéni munkájához.
A könyv tartalomjegyzéke itt nézhető meg.

***

Dr. Sille István: Titkári ismeretek

A tankönyv minden ügyviteli szakképzésben résztvevő számára ajánlott. A szerző naprakészen, lényegre törően, gyakorlatorientáltan foglalkozik az ügyviteli szakmák központi tantárgyi programjaiban meghatározott szakmai kérdésekkel, kitérve az elektronikus, "papírmentes" iroda kérdésköreire is.

***

Kovács Eszter: Geschäftskontakte

A tankönyv összeállítása az "Ügyintézőtitkár I.", "Menedzserasszisztens" és "Titkárságvezető" képzések szakmai központi tantárgyi programja alapján történt. Fő erénye, hogy a megszokott írásbeli kommunikáció (levelezés) mellett stabil tananyagot vonultat fel az ügyviteli folyamatok szóbeli kapcsolattartását tekintve is, különös tekintettel az irodai munkák során gyakorta felmerülő szervezési feladatokra. Így alkalmas a diákok felkészítésére mind a Szakmai kommunikáció I., mind a Szakmai kommunikáció II. vizsgafeladatok esetén szakmai vizsgára.

***

Dr. András Vera: Vezetési és szervezési ismeretek

A tankönyv az ügyintéző titkár I. és menedzserasszisztens szakképzéshez készült, a központi program előírásai alapján. A szerző a korszerű hazai és külföldi szakirodalom felhasználásával áttekinti azokat a kérdéseket, lehetséges problémákat, melyek a munkahelyek társas klímájában előfordulnak.

Az ügyviteli képzéshez ajánlott fenti könyvek tartalomjegyzéke itt nézhető meg.

***

Szoftverek

A gépírás-gyorsírás tantárgy tanulását-tanítását segítő szoftverek:
http://gepokt.hu

A gépírásoktató programok elsősorban tanórai alkalmazásra készültek, tananyaguk módszertanilag megalapozott, az átlagos felhasználó 40-50 tanóra alatt elsajátíthatja a betűket, számokat és írásjeleket is.
Újdonság! Az ABC Gépírásoktató a kerettantervi képzéshez megjelent Információkezelés I. c. tankönyv anyagát dolgozza fel.

Az ügyvitel tantárgy tanításához ajánlott könyvek:

Vörös Ferenc: Legyen biztos a helyesírásunk! Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1996 Száma: 81407

Bakk Gyuláné: Számítógéppel az iratok birodalmában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1998 Száma: 74412

Freisinger Edéné: Ügyviteli, igazgatási és ügyviteltechnikai ismeretek. Száma: 58316

Langer Katalin-dr. Raátz Judit: Üzleti kommunikáció. Száma: 58331

Sille István; Illem, etikett, protokoll. KJK, 2000.

Dobiné Mónus Erzsébet: Az eszményi titkárnők kézikönyve (1994)

Jacquelina Dunckel: Üzleti illemkódex (1991)

Király József:Telefonmarketing-telemarketing(1997)

Kósáné Prókai Katalin: A menedzser-asszisztens (1994)

Kotler, Philip: Marketingmenedzsment (1991)

Sille István - Gargya Mária: Menedzser-asszisztensek, titkárnők, titkárok

Ottlik Károly: Protokoll. Viselkedés a mindennapok gyakorlatában (1993)

Ottlik Károly: Protokoll A-tól Zs-ig

Titkárságvezetők, menedzserasszisztensek kézikönyve, Raabe kiadó


© Copyright MAGYGOSZ 2002 - 2004 — magyosz@t-online.hu
Design & HTML: Schmidi (zschmidt@freemail.hu) | Tartalom: cse (csikos.edina.25@gmail.com)